Teszt – Általános Információk

Miért van az, hogy a merevlemez kondíciója alacsony, a Sentinel a szöveges értékelésben jelzi, hogy hibás szektorokat talált, a tesztek mégsem találnak hibát?

Ha a merevlemez hibás szektort talál, az adatokat megkísérli az előre kijelölt tartalék adatterületre átmenteni, majd ha az sikerült, az eredeti szektort hibásnak megjelöli és oda többet nem ír, onnan nem próbál meg olvasni, minden további művelet a tartalék területre kerül átirányításra (ez az átallokálás). Így a tesztek (melyek nem kizárólagosan a jelen szoftver által végzett teszteket jelentik) is az így módosított felületet érik el. Optimális esetben ilyenkor a felület már tökéletes, a hibás részek a további használatból ki vannak zárva. A problémát az okozza, ha a hibás terület relatíve nagy (ezzel a párhuzamosan a kondíció alacsony) és folyamatosan újabb hibák születnek, melyek áthelyezése (javítása) nem mindig zajlik tökéletesen, érdemes azt ellenőrzött körülmények között a tesztek segítségével megkísérelni. Bővebb információ a szöveges értékelés pont alatt olvasható.

Valamennyi teszt célja a merevlemez problémák felderítése. Mivel a kondíció a problémák alapján kerül meghatározásra, teszt során a kondíció csökkenhet. A kondíció problémák “eltűnése” (nem javítása!) során növekedne, mely általában nem lehetséges, kivéve ha gyenge szektorok felülvizsgálata alapján azok mennyisége csökken, esetleg nullázódik, ilyenkor a kondíció emelkedhet. Más hibák, melyeket a merevlemez felismert (és javított) számának csökkentése nem lehetséges és nem is cél, de az “eltolás” mező használatával ezek a problémák figyelmen kívül hagyhatóak a merevlemez további élettartama során, ha az állapot stabil. Erről bővebben a szöveges értékelés és a hőmérséklet kalibráció fejezetben található információ.

Miért talál a merevlemez teszt több/kevesebb hibás szektort, mint amennyi a szöveges értékelésben olvasható?

A szöveges értékelésben látható hibás szektorok azok, melyeket a merevlemez már átallokált, azaz már nincsenek használatban. A teszt által feltárt rossz szektorok viszont még aktív területen vannak, így ezek veszélyt jelentenek a tárolt adatokra. A cél, hogy a merevlemezt rákényszerítsük arra, hogy az ilyen szektorokat is allokálja át, hogy azok se jelentsenek további veszélyt. Ideális esetben (bár a merevlemez kondíciója csökken az átallokálás miatt) a lemez a továbbiakban jobban működik.

Javítható (növelhető-e) a merevlemez kondíciója? Visszaállítható-e 100 %-ra?

Ha a merevlemezen gyenge szektorok voltak, a teszt során ezek állapota javulhat, így a kondíció növekedhet és ha más jellegű probléma nem volt, akár 100 %-ra is visszaállhat. Ellenkező esetben a kondíció csökkenhet ha a merevlemez állapota nem stabil és újabb problémák kerülnek feltárásra.

Ha az alaposabb írástesztek többszöri lefutása után sem változik a kondíció, akkor a lemez állapota stabil, ilyen esetben a talált hibák a S.M.A.R.T. oldalon az eltolás oszlop segítségével figyelmen kívül hagyhatóak – ilyen értelemben visszaállítható a 100 %-os állapot.

Garanciális csere csak 0 % kondíció esetén lehetséges. Ennél magasabb (de viszonylag alacsony) kondíció esetén külünösen érdemes a tesztek akár egymás utáni többszöri futtatása, mivel így még további lappangó problémák is felszínre kerülhetnek.

Miért jó a merevlemez tesztek használata? Miért nem elég csak fájlok másolásával írást végezni (és így átallokálást kérni)?

A tesztek során a merevlemez nagyobb fokú ellenőrzés és felügyelet alatt áll, mint sima fájlműveletek közben. A fájlrendszer leválasztásra kerül, így más szoftver és főként az operációs rendszer nem “szól bele” a folyamatba, fájlrendszer állapota sem befolyásolja a tesztet. Az egyes blokkok átviteli idejét, ismétlések számát felügyeli a szoftver, csakúgy, mint a merevlemez hőmérsékletét, állapotát. Lehetséges továbbá a szektorok tartalmát a teszt alatt megvizsgálni. Hasonlóan, ahogy műtétet is ellenőrzött körülmények között hajtanak végre az orvosok, a merevlemez teszt (és javítás, átallokálás) is javasolt, hogy ellenőrzött körülmények között fusson.

Teszt-típusok

Alapvetően két típusú tesztről beszélhetünk: hardver önteszt, és szoftveres tesztelés. Utóbbi kategóriába esik a lemez felületét nem ellenőrző, csak a fej sávraállási képességét vizsgáló véletlen elérési idő teszt is.

A hardver tesztek jellemzője, hogy a szoftveres módszereknél alaposabban fér hozzá a merevlemezhez és alaposan megvizsgálja azok komponenseit (fej, mechanika, belső elektronika, stb.) a felületvizsgálat mellett. A tárolt adatokat nem veszélyezteti, így különösebb előkészület vagy adatmentés nélkül is bármikor indíthatóak az alkalmas IDE, S-ATA merevlemezeken. Időszakos használatuk javasolt, különösen tökéletes vagy közel tökéletes állapotú merevlemezeken az esetleges problémák feltárására.

Bizonyos esetekben azonban ezek a tesztek nem érhetőek el, nem támogatottak vagy viszonylag alacsony számú hiba esetén is hamar leállnak hibát jelezve. További probléma, hogy részletes információt nem kapunk az eredményről, azaz mely terület(ek) épsége került veszélybe. Ilyenkor megfelelő szoftveres teszt használata javasolt.

A szoftveres tesztelés során fontos tudni, hogy a felületet érintő ÍRÁS művelet az, mely a merevlemezt alaposan teszteli mivel rákényszeríti a lemezt az írás alatt álló szektor(ok) épségének ellenőrzésére, gyenge szektor esetén annak felülvizsgálatára, hibás, nehezen elérhető szektorok esetén az áthelyezésre, ún. átallokálásra. Emiatt olvasást végző tesztek (pl. scandisk, de akár a formázás is) nem alkalmasak a hibák javítására, némely esetben azok felismerésére sem. A Scandisk logikai hibákat (a fájlrendszer hibáit) ellenőrzi és javítja, melyek teljes újrapartícionálás és újraformázás után eltűnnek – az esetek nagy többségében az itt jelzett (vagy nem jelzett) hibák nincsenek kapcsolatban az eszköz fizikai állapotával, hibáival.

Jellegükből adódóan az ÍRÁStesztek általában destruktívak, azaz a tárolt adatok törlésre kerülnek. Minden esetben nagyon körültekintően járjunk el az ilyen tesztek alkalmazása előtt, fontos az adatok mentése!

A szoftveres teszteket javasolt ritkábban használni a hardveres tesztekhez képest, használatuk akkor fontos, ha

  • új merevlemez kerül a rendszerbe, mely még nem tárol adatokat
  • a hardver öntesztek nem futnak le, hibával zárulnak
  • a merevlemez gyanúsan viselkedik és/vagy kondíciója változik
  • a merevlemez vagy SSD/flash memóriás eszközön tárolt adatok felfrissítése a cél (törlés nélkül), melyet javasolt időszakosan elvégezni az adatok megőrzése céljából (ennek gyakorisága használat füg
    gvénye)

Ilyen esetben először javasolt az olvasási önteszt végrehajtása, mely nem veszélyezteti az adatokat és hibákat nem javít, de ellenőrizhető, hogy mely adatterület(ek) sérültek, nehezen és/vagy lassan kezelhetőek, valamint milyen hőmérsékleti és átviteli karakterisztikával rendelkezik a kérdéses merevlemez. A hibák feltárása, javítása ez után javasolt az alkalmas írásteszt segítségével. Komolyabb problémák esetén (adatmentés után) a felület újrainicializálása javasolt (akár 3-asnál magasabb szinttel is), mely művelet egyszerűbb változatát egyéb alkalmazások tévesen alacsony szintű formázásnak (low level format) is hívnak.

FONTOS: A tesztek alkalmazása során bekövetkezendő esetleges adatvesztésért a fejlesztő semmilyen felelősséget nem vállal! Minden esetben javasolt az adatmentés és a tesztek működésének tanulmányozása azok használata előtt.

Általános információk