Szöveges Értékelés

A program elemzi a merevlemez által elérhetővé tett S.M.A.R.T. paramétereket és azokat kiértékelve készít egy szöveges értékelést. Ez tartalmazza a lemez felületén található hibás szektorok mennyiségét, indulási problémákat, adatátviteli hibákat, stb. Az értékelés háttérszíne (zöld, sárga ill. piros) a merevlemez állapotára utal (tökéletes, problémás, rossz). Az értékelés esetlegesen tartalmazhat probléma megnevezést vagy ötleteket, melyekkel a merevlemez jelenlegi állapota javítható, emiatt ajánlott elolvasni.

Hogyan Tovább?

Ha a merevlemez állapota nem 100%-os, az még nem feltétlen jelenti, hogy komoly baj van. A megjelenített kondíció egy jelzés, melyet a program az alapján állapít meg, hogy a a lemez eddigi használata során milyen hibák és problémák történtek, melyek az állapotot befolyásolták. Ezeket a hibákat a merevlemez a belső naplójába rögzíti, a Hard Disk Sentinel program pedig onnan kiolvassa és megjeleníti.

Ilyen esetben célszerű meggyőződni, hogy a korábbi problémák még aktuálisak lehetnek-e vagy azok már megoldásra találtak. Például ha hibás szektorokról van szó, azokat a merevlemez már nem használja, így problémát nem okoznak, mivel helyettük a merevlemez a tartalék adatterületet írja és olvassa. Emiatt felületvizsgáló programok (pl. scandisk) sem jeleznek hibát, mivel a valódi hibás területet már nem érik el. (ld. lent)

Hasonlóan, ha felpörgéssel kapcsolatos problémát említ a program (melyet okozhat tápegység vagy tápellátás probléma) és ez megszűnt (tápegység csere történt), akkor ezek a korábbi hibák már nem jelentősek.

Azt fontos ellenőrizni, hogy a merevlemez állapota mennyire stabil, azaz a kondíció milyen mértékben változik (ha egyáltalán) hosszabb távon és esetleg nagyobb terhelés következtében. Ha a jelzett kondíció nem kimondottan magas, de stabil, akkor a merevlemez már kizárta a kérdéses területet a további használatból, annak nagysága nem változik, ezért elméletileg nincs miért aggódni (ha ilyen jellegű problémákat tárt fel a program).

A stabilitás ellenőrzésére a legalkalmasabb eszközök a merevlemez hardveres öntesztjei, melyek a tárolt adatokra nem jelentenek veszélyt. Ezek a programban a merevlemezt kiválasztva a Lemez menüből indíthatóak és alaposan megvizsgálják a lemez komponenseit (fejek, szervó, firmware, belső memória) és a részletes teszt a teljes felületet is. Ha ezek a tesztek hiba nélkül lefutnak (akár egy nem 100%-os lemezen is), akkor az állapot viszonylag stabilnak tekinthető.

Ellenkező esetben (hibás teszt-eredmények) érdemes más módszerrel alapos tesztelésnek vetni alá a merevlemezt. Egy jó megoldás a felület teljes végigírása (nem csak olvasás), mely végezhető a programban található felületi tesztek segítségével is. A legjobb megoldás a Lemez felületének újrainicializálása, de számos egyéb módszer is rendelkezésre áll a merevlemez állapotának vizsgálatához. Az Írás tesztek alkalmasak arra, hogy valóban felderítsék és javítsák a merevlemez állapotát.

Ha a lemez állapota alapos tesztek után sem változik, akkor a jelenlegi problémák törölhetőek. Így a program a későbbiek során csak az ez után előforduló újabb problémákat veszi figyelembe, de addig ismételten 100%-os állapotúnak jelzi a merevlemezt. Ezt a lemez “SMART” adatlapján lehet megtenni, ahol az egyes problémá(ka)t jelző (!-el megjelelölt sorokban) az “Eltolás” mezőben kell megadni negatív előjellel a talált problémák számát, mely ugyanezen sor “Adat” oszlopában olvasható le (illetve a szöveges értékelésben is megjelenik). Például ha a program 5 hibás szektort említ, akkor a megfelelő sorban “-5″-öt kell megadni. Erről bővebb információ a hőmérséklet kalibráció fejezetben található.

Mindenesetre az ilyen merevlemezeket ajánlott fokozott figyelemmel kezelni, különösen ha több, különböző problémát és/vagy gyenge szektorokat is jelez a program. Javasolt a folyamatos felügyelet és bármilyen apró probléma, kondíció csökkenés esetén azonnal teljes adatmentés indítása. Erre a program PRO változata automatikusan, beavatkozás nélkül is képes.

Ha a kondíció alacsony, de 0 % feletti, garanciális csere még nem kérhető, mivel az öntesztek eredménye és a jelzett állapottól függetlenül a merevlemez “túl kevés” problémával rendelkezik, hogy a gyártó engedélyezze a cserét. Garanciális csere csak akkor kérhető, ha a problémák száma kellően magas szintet ér el és átlépi a gyártó által meghatározott küszöbszintet. Ez esetben a kondíció 0%, ennél nagyobb érték esetén a cserét általában visszautasítja a gyártó vagy a forgalmazó.

Mindazonáltal az alapos írás tesztek további problémákat hozhatnak felszínre, melyek a kondícót tovább csökkentik.

Érdemes lehet a gyár által adott teszt-programmal is ellenőrizni a merevlemezt, de fontos tudni, hogy ez néha nem javítja, csak elfedi a hibákat, azaz a későbbiek során azok újból megjelenhetnek. Ezért javasolt a gyári tesztprogram után is a folyamatos felügyelet – különösen akkor ha az állapot – akár pozitív, akár negazív irányba – módosul.

Hibás szektorok?

Furcsának hathat ez, hiszen a lemez felületét ellenőrző szoftverek (pl. Windows lemezellenőrző) nem jeleznek hibás területet, akkor hogy is van ez?

A merevlemezben található önellenőrző algoritmus a következőképpen működik: mikor a lemez felületén problémát (hibás szektort) észlel, elkezdi onnan az adatokat átmenteni a tartalék adatterületre. Ilyenkor az eredeti helyet megjelöli hibásnak és minden további (ide irányuló) írás és olvasás átirányításra kerül a tartalék területre.

A folyamat végén az eredeti (hibás) terület szoftveres úton nem érhető el többé. Ezért (többszöri) formázás és újratelepítés után sem mutat a lemez hibát, mivel valójában a hibásnak minősített adatterület ilyenkor nem esik formázás (ellenőrzés) és használat alá. Emiatt például az említett alkalmazás (Scandisk) sem talált hibát a felületen, még alapos teszteléssel sem. Egyedül a hardveres biztonsági törlés funkció éri el ezt a területet is, mely törli az esetlegesen ott maradt információt is.

Emiatt pl. a DOS-os formázás a mai modern merevlemezeknél (a S.M.A.R.T. tevékenysége miatt) gyakorlatilag sosem talál hibás szektort (illetve csak akkor, ha a tartalék terület már megtelt, de ez valóban ritka).

Az adatok átmentése nem minden esetben problémamentes (bár tény, hogy a lemezek sokat fejlődtek ilyen téren az elmúlt évek alatt). Legjobb esetben az átmentés gond nélkül lezajlik, de a rendszert ez rövidebb-hosszabb ideig megakaszthatja, veszélyeztetheti annak stabilitását.

A merevlemez felületén lévő mikroszkópikus karc vagy porszemcse is okozhat néhány hibás szektort. Amíg ezek száma relatíve alacsony (állandó), addig nem okoznak különösebb problémát, de ha a mennyiségük folyamatosan emelkedik (ezzel párhuzamosan a kondíció érték csökken), úgy a meghibásodás várhatóan be fog következni. Emiatt érdemes a nem tökéletes merevlemezeket fokozott figyelemmel kísérni.

Merevlemez Teszt

A lemezek állapotát (különösen ha nem tökéletes kondíciójú merevlemezről van szó) érdemes időszakosan alapos vizsgálatnak alávetni. Erre a legalkalmasabb módszer a részletes hardver ön-teszt, mely olyan módon ellenőrzi a merevlemezek komponenseit és a teljes felületet, mely szoftveres tesztekkel nem lehetséges. Ez a teszt (és esetleg más támogatott tesztek) az Információk oldalon indíthatóak manuálisan vagy beállítható, hogy időzítve, automatikusan kerüljenek lefutásra akár valamennyi telepített merevlemezen (Professzionális változat, Műveletek oldal).

Szöveges értékelés