Működési idő

A merevlemez működési idejének mérését az IDE és S-ATA merevlemezek túlnyomó többsége támogatja, értékét a #9-es számú Bekapcsolva töltött idő (power on time count) S.M.A.R.T. attribútum tárolja. Ennél az attribútumnál az “Adat” mező tartalma folyamatosan, meghatározott időközönként (típusonként változóan) növekszik.

Amely gyártók, típusok esetén az időegység kérdéses lehet, ennek meghatározásához a Hard Disk Sentinel figyeli az egyes merevlemezeket és méri, hogy mennyi idő telik el az érték két egymást követő növekedése között. Ez alapján képes meghatározni a pontos működési időt. Ilyenkor egy becsült érték (szürke színnel) jelenik meg, míg a mérés tart ez (ez általában maximum 20 perc alatt lezajlik). Ha a program bezárásra kerül a mérés befejezése előtt, a következő indításnál automatikusan újrakezdi a mérést mindaddig, míg nem sikerül meghatároznia a telepített merevlemezekhez tartozó mérési időegységet. Sikeres mérést követően az egység mentésre kerül, a későbbiekben indítás után már automatikusan a megfelelő egység kerül kiválasztásra. A mérés nincs hatással sem a merevlemez, sem a számítógép teljesítményére.

A mérést követően (vagy ha az szükségtelen) a pontos működési idő feketével kerül kijelzésre és eltűnik a “becsült érték” felirat. Ha a jelzett érték pontosságával kapcsolatban aggályok merülnek fel, az “Újratesztelés” gomb segítségével a mérés megismételhető.

A mérés befejezése után javasolt teszt riport küldése. A beérkezett időegységek a programba beépítésre kerülnek, így egy későbbi változatban már jóval kevesebb típusnál lehet szükséges a fenti mérési folyamat, azaz a pontos működési idő az első indítástól kezdve leolvasható.

A működési idő mellett megjelenő érték megmutatja, hogy a merevlemez összesen mennyi időt töltött bekapcsolva, működés közben. Ebbe beleszámít az üresjárati idő is, mikor a lemez nem végez semmilyen műveletet, de nem számít bele a készenléti módban eltöltött idő. A kijelzett “nap” 24 órás működési időt feltételezve jelenik meg. Tehát egy 2 éves merevlemez ami napi 12 órát ment (minden nap) és egy egyéves merevlemez, ami minden nap éjjel-nappal dolgozott, ugyanannyi működési időt fog mutatni (hasonlóan egy 3 éves merevlemezhez, ami napi 8 órában üzemelt csak).

Megjegyzés: bizonyos típusok esetén a működési idő kijelzés pontatlan lehet.

Becsült hátralévő élettartam

Adat mező analízise

Amennyiben a fejlett opcióknál található kondíció számítás módszerénél az “Adat mező analízise” került kiválasztásra, úgy a program az alábbi módon határozza meg a hátralévő időtartamot:

  • Alaphelyzetben a merevlemez várható élettartamának 5 évet feltételez (5 éven keresztüli teljes terheléssel való működést, más szóval 1825 napot, mely alatt a merevlemez folyamatosan dolgozik éjjel-nappal).

  • Ebből kivonja a már lefutott működési időt.

  • A kapott értéket csökkenti a túl magas hőmérsékleti napok arányában. Mikor csak rövid időre volt magas a hőmérséklet, az nem számít kritikusnak, de ha adott napokon keresztül az átlaghőmérséklet folyamatosan magas volt, akkor nagyobb mértékben csökken a hátralévő napok száma.

  • A kapott értéket pedig megszorozza a merevlemez kondíciójának négyzetével.

Megjegyzés: A program maximálisan 1000 napot ír hátralévő élettartamnak. Természetesen ideális esetben (ha nem történik probléma) akkor ez a kijelzés nem változik még több száz nap elteltével sem.

Példa: ha a merevlemez összesen 600 napot (600×24 órát) töltött működés közben, megfelelő hűtéssel (azaz nem voltak túl forró napok), de közben a kondíciója lecsökkent 70%-osra, úgy a becsült hátralévő élettartam már csak 1225 x 0.7 x 0.7 = 600 nap és 6 óra.

Alacsony kondíció esetén a kondíció érték döntően befolyásolja a merevlemez hátralévő élettartamát. Emiatt elképzelhető, hogy egy alacsonyabb hátralévő élettartam kijelzés több napig is állandó marad, még ha a működési idő közben növekszik is. Például egy 25%-os kondíciójú merevlemez esetén 16 teljes napi működési időre van szükség, hogy a becsült hátralévő élettartam egy nappal csökkenjen (mivel 16 x 0.25 x 0.25 = 1).

Megjegyzés: mivel a hátralévő élettartam kijelzés több más paramétertől (hőmérséklet, kondíció) is függ, érdemes elvégezni a hőmérséklet kalibrációt és a helyzetnek leginkább megfelelően kiválasztani a kondíció számítási módszert, esetleg eltolási értékeket alkalmazni, amennyiben a merevlemez pontos előélete ismert és a helyzet indokolja. Ezen lehetőségek kizárólag haladó felhasználók számára ajánlottak, mivel nem megfelelő beállítás esetén a merevlemez állapota nem a valóságnak megfelelően kerül kijelzésre!

Gyártó specifikus értékek analízise

Ha “Gyártó specifikus értékek analízise” került kiválasztásra, az itt kijelzésre kerülő élettartamot az a kritikus S.M.A.R.T. attribútum határozza meg, mely a legkorábban éri el a gyártó által meghatározott küszöbszintet. Ezek a küszöb elérési időpontok a merevlemez S.M.A.R.T. paramétereinél a grafikonon leolvashatóak (ha a grafikon mellett az “Érték mező kijelzése” opció kerül kiválasztásra).

Megjegyzés: ez a módszer csak akkor lehet igazán hatásos, ha a merevlemezeket folyamatosan és nagyon hosszú időn keresztül (akár hónapok) megfigyeli és ellenőrzi a program. Ellenkező esetben nagyon kis érték változásból nagyon hibás becslés készül (pl. küszöb várható elérése 2100. januárjában, melyek más merevlemez figyelő alkalmazásban gond nélkül kijelzésre kerülnek). Éppen ezért a program maximálisan 1000 napot ír hátralévő élettartamnak. Természetesen ideális esetben (ha nem történik probléma) akkor ez a kijelzés nem változik még több 100 nap elteltével sem.

Működési idő, hátralévő élettartam