Kondíció számítás

Ahogy a Beállítások ablakban a fejlett opcióknál látható, a merevlemezek kondíciója több különböző módszerrel kerülhet kiszámításra. Lássuk ezeket részletesen!

Adat mező analízise

Ebben az esetben a kritikus merevlemez attribútumuk nyers Adat mezője kerül kiértékelésre. A jelenleg használt kiértékelési és számítási módszer kidolgozásánál fontos szempontok voltak:

  • Ne legyen szükséges hosszú analizálás és tesztelés a meghatározáshoz, ne függjön időben az elmúlt időszaktól, a pillanatnyi állapotot tükrözze.

  • Időben ne emelkedjen, a merevlemez állapota idővel ne mutassa magát jobbnak (kivétel ha a függőben lévő szektorokról kiderül, hogy nincs probléma azok használatával).

  • Lehetőség szerint kis változások is érzékelhetőek legyenek, problémák esetén csökkenés folyamatos legyen.

  • Vegye figyelembe az attribútumok közötti kapcsolatot, több együttes probléma jelentősebben csökkentse, mint ha “csak” egy probléma lenne.

  • Két, azonos problémával rendelkező, de különböző gyártójú, típusú merevlemez esetén a kondíció azonos értéket vegyen fel.

  • Értéke bizonyos körülmények között befolyásolható legyen (pl. hibás táp cseréje után megoldható legyen a korábbi problémák figyelmen kívül hagyása az értékelésnél, ill. nem megfelelően működő szenzor tiltható legyen vagy értéke módosítható legyen. Erről a hőmérséklet kalibráció részben olvashat).

Alaphelyzetben a merevlemez állapota 100%-os kondícióról indul. Ezt az alábbi kondíciót befolyásoló S.M.A.R.T. attribútumok (amennyiben ezek léteznek az adott merevlemezen) csökkentik, különböző mértékben. Minden attribútumhoz tartozik egy súly és egy maximális limit, amennyivel a kondíciót befolyásolhatja. Az egyes maradék százalékokat (100-a csökkenés százalékban) összeszorozva megkapható a lemez kondíció értéke.

Jelenleg a programban ennek a módszernek két különböző típusa létezik. Az alapértelmezett módszer esetén az értékelési súlyok, limitek (ld. alant) valamivel enyhébbek. A szigorúbb analízis (szerver esetén ajánlott) használatával ezek az értékek szigorúbban kerültek meghatározásra, azaz ugyanolyan mértékű probléma szigorúbban kerül elbírálásra (nagyobb mértékben csökkenti a merevlemez kondícióját).

Az alábbi táblázatban láthatóak az egyes élettartamot befolyásoló S.M.A.R.T. attribútumok, melyek a számításban részt vesznek, valamint azok súlya és a maximális csökkentés mértéke:

Az alapértelmezett számítási módszer esetén használatos súlyok és limitek:

S.M.A.R.T. attribútum Súly Limit % Áthelyezett szektorok száma 1 70 Fejpozícionálási hibák száma 0.5 20 Felpörgési újrapróbálkozások száma 3 60 Áthelyezési kísérletek száma 0.6 30 Függőben lévő szektorok száma 0.6 48 Javíthatatlan szektorok száma 1 70

Az szigorúbb számítási módszer esetén használatos súlyok és limitek:

S.M.A.R.T. attribútum Súly Limit % Áthelyezett szektorok száma 6 60 Fejpozícionálási hibák száma 2 20 Felpörgési újrapróbálkozások száma 6 40 Áthelyezési kísérletek száma 4 30 Függőben lévő szektorok száma 4 30 Javíthatatlan szektorok száma 6 60

A táblázatban szereplő értékek a beérkező riportok valamint az adatmentésre jelentkező (gyakorlatilag működésképtelen) merevlemezek S.M.A.R.T. paramétertáblája alapján került meghatározásra.

Megjegyzés: mivel az Adat oszlopban található szám 16-os számrendszerben kerülnek kijelzésre, először decimálissá kell alakítani. A számításnál az alsó 16 bit, azaz a jobb oldali 4 számjegy kerül felhasználásra.

Például: alapértelmezett számítási módszer esetén ha a “Reallocated sectors count” sorában az Adat oszlopban 0002 található, a lemez kondíciója = 100 x ( 100 – 2×1 ) % = 98 %

Ha a “Current pending sectors count” sorában az Adat oszlopban 0005 ugyanezen a meghajtón, akkor a kondíció = 98 x ( 100 – 5×0.6) % = 95 %. Szigorú számítási módszer esetén ugyanez 100 x (100 – 2×6) % x (100 – 5×4) % = 70 % lenne.

A Limit % megadja, hogy az adott attribútum maximálisan hány százalékot tud a kondíción csökkenteni. Például ha a lemezen az “Off line uncorrectable sectors” sorában az Adat 0200 (ami decimálisan 512), akkor a kondíciónak le kellene esnie 512 x 1 = 512 %-al, de a maximális csökkenés ehhez az attribútumhoz csak 70 %. Más szóval ha az “Off line uncorrectable sectors” attribútum értéke magas, a merevlemez kondíciója nem lehet 30 %-osnál nagyobb, de más probléma még tovább csökkentheti a kondíció értékét.

Gyártó specifikus értékek analízise

Ebben az esetben a kondícióért felelős S.M.A.R.T. attribútumok kerülnek kiértékelésre. Minden egyes ilyen attribútum külön-külön értékelésre kerül 0 és 100% között az érték, a küszöb és az elméleti kezdőérték (melyet a program a gyártó és típus alapján határoz meg) alapján.

Az így kapott értékek összeszorzásával kapjuk meg a merevlemez kondíciójának értékét.

Például: a “Reallocated sectors count” attribútumnál a küszöb 36, az érték 84, a kezdőérték 100 volt. Ebben az esetben az attribútum értékelése: (1 – (100-84)/(100-36)) x 100 = 75 %. Amennyiben ugyanezen meghajtón a “Seek error rate” attribútumnál a küszöb 30, az érték 60, a kezdőérték 90, akkor ennek az attribútumnak az értékelése 50 %, a merevlemez kondíciója pedig összességében 37.5 %.

Megjegyzés: az 1.40 és korábbi változatokban csak az “Adat mező szigorú analízise” volt implementálva. Emiatt régebbi változatról áttérés esetén a kondíció érték kijelzése változhat, mivel alaphelyzetben az enyhébb módszer kerül kiválasztásra. A fejlett opcióknál bármikor módosítható a kívánt számítási módszer.

Megjegyzés: a kondíció számítási módszer a riportokba bekerül, az esetleges félreértéseket elkerülendő.

Megjegyzés: általában a kondíció értékek a következő formulát követik:

Gyártó-specifikus >= Alapértelmezett >= Szigorú módszer

azaz a szigorú módszer esetén a legkisebb a kondíció érték, ez reagál legnagyobb mértékben az egyes problémákra. Éppen ezért használata igazán kritikus helyzetekben indokolt, ahol gyakorlatilag nem engedhet
ő meg semmilyen apró probléma sem.

Kondíció számítás