S.M.A.R.T.

A S.M.A.R.T. (Ön-ellenőrző Analizáló és Nyilvántartó Technológia) oldalon az IDE és Serial ATA merevlemezek által támogatott működési paraméterek listája kerül kijelzésre. Minden merevlemezhez maximálisan 30 db különböző attribútum rendelhető hozzá, melyeket a gyártó határoz meg. Emiatt nem minden merevlemez tartalmaz minden attribútumot. Az attribútumok listája fix, nem bővíthető. A gyártó különböző típusú merevlemezein is eltérő lehet, azonos típusú merevlemezek általában azonos attribútumlistával rendelkeznek.

Hard Disc Sentinel img 07 smart S.M.A.R.T.

Balról jobbra haladva a lista az attribútum azonosítójával (számával) kezdődik, ez 0 és 255 között lehet. Amennyiben az attribútum a merevlemez állapotát közvetlenül befolyásolja és értéke kritikus szintet érhet el, a program zöld pipával (attribútum rendben) vagy piros X-el (attribútum nem megfelelő) jelez az azonosító előtt.

Ezután következik az attribútum neve, amennyiben az ismert. Az attribútumok túlnyomó többsége széles körben elterjedt és több gyártó is használja, de bizonyos attribútumok értékét, jelentőségét a merevlemez gyártója nem publikálja.

A Küszöb mező az attribútumhoz tartozó küszöb értékét tartalmazza. Ha az attribútumhoz tartozó Érték mezőben ennél a küszöbnél alacsonyabb szám található, a kérdéses attribútum értéke nem megfelelő. (Ha kritikus értékről van szó, ebben az esetben jelenik meg a piros X az azonosító mellett a sor elején). A Legrosszabb mezőben a valaha mért legrosszabb (legalacsonyabb) érték kerül kijelzésre.

A Státusz mezőben az attribútum állapota látható. Ez lehet:

 • OK: az érték a küszöb feletti vagy azzal egyenlő, nincs gond.

 • OK (Mindig rendben): a küszöb nulla, tehát nem lehetséges ennél alacsonyabb mért érték. Főként a csak statisztikai információt hordozó attribútumoknál fordul elő.

 • Kudarc: kritikus attribútum esetén az érték mező a küszöböt átlépte (alacsonyabb annál).

 • Élettartam lejárt: nem kritikus attribútum esetén az érték mező a küszöböt átlépte (alacsonyabb annál).

Az Adat mezőben a nyers mért számadatok olvashatóak le. Ezek azok adatok, melyek még nem kerültek értelmezésre, feldolgozásra a merevlemez által (az Érték mező már egy feldolgozott, gyártó és merevlemez-specifikus számot tartalmaz). Ezek a számok hexadecimális formátumban kerülnek megjelenítésre, de a táblázaton jobb egérgomb lenyomása után választható a decimális kijelzés is.

Ajánlatos a nyers adatok használata kiértékelésnél és kondíció számításnál, mivel így lehetőség van a gyártótól, típustól függetlenül objektíven értékelni a merevlemez állapotát.

Az Eltolás mezőben megadható, hogy a program kiértékeléskor a nyers számadatokat milyen eltolási értékekkel vegye figyelembe. Ennek használatát mutatja be a hőmérséklet kalibráció fejezet. Az eltolási értékek beállítására több lehetőség is kínálkozik:

 • A – és + ikonokra kattintva az eltolási érték egyel csökkenthető illetve növelhető.

 • Az ikonok közötti számra kattintva az eltolási érték közvetlenül megadható.

 • Az attribútum kijelölése után a billentyűzet – és + valamint ENTER gombjainak lenyomásával az eltolás értéke változtatható, megadható.

Megjegyzés: ajánlott az eltolási érték közvetlen megadása a számra kattintással vagy ENTER használatával.

A Használat mezőben található ikonnal megadható, hogy a merevlemez állapotának értékelésekor mely attribútumokat vegye figyelembe a program. Amely attribútumok tiltásra kerülnek (nincs “pipa”), azok nem számítanak bele a kondíció és teljesítmény számításba. A tiltott attribútumok változása nem kerül bele a merevlemez naplójába sem. Ezek miatt az attribútumok tiltása NEM ajánlott.

Figyelmeztetés: az eltolási értékek és a Használat opciók megváltoztatásával a merevlemez állapotának kijelzése esetleg pontatlanná válhat. Kizárólag tapasztalt felhasználók módosítsák ezeket az opciókat!

Megjegyzés: az eltolási értékek és a Használat opció beállítása csak a regisztrált változat használata esetén kerülnek tárolásra, ellenkező esetben a következő indításnál az alapértelmezett beállítások lesznek érvényesek.

Az egyes attribútumok jelentése, jelentősége gyorstippben jelenik meg, ahogy az egérmutató a kérdéses attribútum fölé kerül. A táblázaton jobb egérgomb lenyomása után beállítható hogy ez az információ folyamatosan látható legyen az egyes attribútumok alatt. Az ismert S.M.A.R.T. attribútumok listája megtalálható a függelékben.

A táblázaton jobb egérgomb lenyomása után lehetséges a táblázatban foglalt információk másolása a vágólapra, melyek így szöveges fájlba, levélbe, dokumentumba beilleszthetők.

Attribútum grafikon

A táblázat alatt az éppen aktuálisan kijelölt attribútum korábban mért értékei kerülnek grafikusan ábrázolásra. A grafikonon látható, időben hogyan változott az attribútum. A grafikon két végpontja az első (telepítés napja) és utolsó (jelenlegi) állapotot tükrözi, a köztes napok automatikusan kerülnek kiválasztásra.

A grafikon mellett az attribútum állapotjelzői találhatóak. Minden attribútumhoz tartozik egy vagy több állapotjelző, mely megmutatja, hogy az adott attribútum milyen célt szolgált. Ezek az állapotjelzők lehetnek:

 • Kritikus: a merevlemez állapotát döntően befolyásoló érték (pl. tartalék területre áthelyezett szektorok száma).

 • Statisztikai: az állapotot nem befolyásoló statisztikai érték (pl. újraindítások száma).

 • Teljesítmény: teljesítményért, gyorsaságért felelős attribútum (pl. felpörgési, sávraállási idő).

 • Hiba-arány: általában javítható, a merevlemez működését kritikusan nem befolyásoló problémák jelölésére használatos (pl. sávraállás sikertelensége).

 • Esemény Számláló: számláló érték, mely egyes események, problémák esetén növekedhet (pl. újabb hibás szektor esetén).

 • Ön-ellenőrző: Az attribútum értéke folyamatos vizsgálat alatt áll.

Grafikon nézetek

A grafikonon két különböző típusú számsor jeleníthető meg. Alapértelmezett esetben az Adat mező kijelzése van kiválasztva, azaz a nyers, gyártó-független mért értékek kerülnek kijelzésre. Az alapértelmezett kijelzés megváltoztatása a fejlett opciók beállításainál lehetséges. Az egyes módszerek közötti kül
önbségről itt olvashat.

Adat mező kijelzése

Ezek az értékek probléma esetén növekednek, mivel a konkrétan előfordult problémák számát (pl. hibás szektorok száma) jelzik. A grafikon ebben az esetben ideális, ha stagnáló tendenciát mutat.

Természetesen bizonyos attribútumok (pl. bekapcsolva töltött idő, bekapcsolások száma, stb.) értéke folyamatosan növekszik, ezért ezeknél a grafikon is növekvő tendenciát mutat, ami teljesen normális. Továbbá bizonyos (főleg statisztikai) attribútumoknál az érték nagyon magas számot is elérhet, majd hirtelen lezuhanhat, ez is teljesen normális. A grafikon jelentősége a kritikus attribútumok (pl. áthelyezett, hibás szektorok száma) fontos, ahol a korábbi időszak elemzése során fény derülhet problémás időszakokra.

Érték mező kijelzése

Az érték mező analízise által megvizsgálható a merevlemez gyártó által értelmezett értékeinek alakulása. Ezek az értékek probléma esetén csökkennek, amíg az attribútumhoz tartozó küszöbértéket el nem érik (ha kritikus attribútumról van szó, gyártói szempontból ekkor minősül hibásnak a merevlemez, ekkor már mindenképpen azonnali cserére van szükség).

Hard Disc Sentinel img 08 smart graph S.M.A.R.T.

A grafikonon sötétkék vonal köti össze a valós, mért értékeket, a grafikon alsó részén pedig az attribútumhoz tartozó küszöbszint jelenik meg sárgával.

Amennyiben a grafikon csökkenő tendenciát mutat, a kék vonal meghosszabbításában egy lila vonal húzódik, mely a lehetséges további romlási folyamatot jelzi. Azaz, amennyiben a helyzet az elmúlt időszakhoz képest hasonló mértékben változik, a grafikonról pontosan leolvasható, mikor fogja az érték a küszöbszintet elérni.

A fenti példán jól látszik, hogy a merevlemez 2006. június 29-én került először ellenőrzésre, akkor az áthelyezett (hibás) szektorokhoz tartozó értéke 100 volt. 2006. október 17-én ez az érték már csak 80 volt és ha ilyen iramban romlik a merevlemez állapota, legkésőbb 2007. június 16-án (a grafikon mellett, jobb oldalon is kiemelten látható) a merevlemez azonnali cserére szorul.

A két különböző kijelzési módszer közötti különbségről és a javasolt megoldásról itt olvashat bővebben.

Megjegyzés: SCSI merevlemezek esetén a S.M.A.R.T. panel a SCSI merevlemez által támogatott statisztikai információkat tartalmazza (pl. írt/olvasott bájtok száma, előforduló írás/olvasási problémák száma, stb). Ezen paraméterekben bekövetkezett változások a táblázat alatti grafikonon is leolvashatók.

A táblázat és a grafikon közé kattintva és az egeret fel/le húzva beállítható az egyes panelek egymáshoz viszonyított mérete.

S.M.A.R.T.