Napló

A merevlemez naplójába kerülnek be a fontosabb attribútumok adat mezőjében bekövetkezett változások. Ezek az attribútumok az alábbiak:

  • 5: Tartalék területre áthelyezett szektorok száma.

  • 10: Felpörgési újrapróbálkozások száma.

  • 196: Áthelyezési kísérletek száma.

  • 197: Függőben lévő szektorok száma.

  • 198: Javíthatatlan szektorok száma.

  • 199: Adatátviteli hibák száma.

Bejegyzésre kerül továbbá, ha a merevlemez hosszú ideig nem válaszol az operációs rendszer felé (amennyiben ez a funkció engedélyezésre kerül a fejlett opciók oldalon.

Az egyes bejegyzéseknél tárolásra kerül az időpont, a kérdéses attribútum és annak korábbi illetve jelenlegi értéke. Elképzelhető, hogy egy időben több naplóbejegyzés is készül, ha több attribútum egyszerre módosul a korábban tárolt értékekhez képest, főképp ha az alkalmazás csak ritkábban kerül indításra.

Az új naplóbejegyzésekhez figyelmeztetés is köthető. Így amennyiben a program újabb problémát észlel (a merevlemez állapota romlik), képes riasztani. Ennek a funckiónak a használata csak a regisztrált változatban lehetséges.

Lehetőség van az egyes paraméterek tiltására a S.M.A.R.T. oldalon, a Használat mező alatti opció segítségével. Az íly módon tiltott attribútumokban bekövetkező változások nem kerülnek bejegyzésre és a program a kondíció számítása során sem veszi figyelembe a tiltott attribútumokat.

Megjegyzés: A napló jelen változata a legfrissebb 50 hibát képes tárolni, ez után a korábban tárolt problémák törlésre kerülnek.

Napló