Beállítások: Üzenet beállítások

Hard Disc Sentinel img 19 c msg Üzenet beállítások

Probléma esetén a Hard Disk Sentinel alkalmazás képes üzenetet küldeni, megjeleníteni. Ezen az oldalon lehetséges az egyes üzenettípusok beállításása, azok tetszőleges kombinációja beállítható. Megjegyzés: legalább az egyik üzenettípus mindenképp legyen kiválasztva.

E-mail küldése: az opció segítségével e-mail küldhető probléma esetén. Az e-mail beállítások oldalon beállítható, hogy a levélküldés milyen paraméterek mellett valósuljon meg. Lehetőség van az alapértelmezett internetkapcsolat tárcsázására (ha szükséges, pl. modem vagy ADSL használata esetén szükséges lehet), illetve a lehetséges a kapcsolat bontása a küldés után. Megjegyzés: utóbbi opció használata esetén ha a kapcsolat aktív volt a figyelmeztetés elküldése előtt (a számítógép csatlakoztatva volt az internetre), a kapcsolat NEM kerül bontásra.

Megadható, milyen típusú e-mail kerüljön kiküldésre. Ez lehet részletes HTML riport (képekkel), részletes szöveges riport (csak sima szöveg) vagy tömör szöveges riport. Utóbbi használata ajánlott ha cél a minél tömörebb információ küldése (pl. email-SMS átjáró használata esetén). Megjegyzés: az itt kiválasztott típusú riport kerül küldésre napi státusz e-mail-ként is. Továbbá az itt kiválasztott típusú riport (szöveges vagy HTML) kerül automatikusan mentésre és küldésre a főablakban található gyorsgombok használatakor.

Testreszabható, hogy a Részletes szöveges illetve HTML riport mely elemeket tartalmazza (regisztrált változat használata esetén). Megjegyzés: az itt található opcióktól függetlenül az XML riport valamennyi adatot tartalmazza.

Üzenet küldése erre a számítógépre: Figyelmeztetés küldhető helyi hálózaton átküldött üzenet (hasonlóan a NET SEND parancs által küldött üzenetekhez). Ehhez szükséges, hogy mind a helyi mind pedig a távoli (fogadó) számítógépen fusson az üzenetkezelő szolgáltatás. A Kiválasztás gomb segítségével tallózható a helyi hálózat és a távoli számítógép megadható, de annak neve (ha ismert) is beírható, a \\ előtag nélkül. Teszt üzenet is küldhető a kapcsolat kipróbálására.

Fontos: az üzenetkezelő által küldött üzenetek ha a távoli számítógép nem válaszol (nincs bekapcsolva vagy nem elérhető), akkor a program folyamatosan újraküldi az üzenetet (5 percenként újrapróbálkozik), amíg nem sikerül a küldés (a program újraindításakor ez az újraküldési folyamat megszakításra kerül).

Megjegyzés: A hálózati üzenetkezelő szolgáltatás kialakítása végett a maximálisan átküldhető üzenet hossza 254 karakter, melyből esetlegesen csak a probléma rövid leírása és a küldő számítógépe olvasható ki. A fogadónak ilyenkor célszerű a küldő számítógépet átvizsgálnia. Érdemes a program mappájában található HDS_problem_log.txt fájl átvizsgálása, mely tartalmazza a korábban küldésre került üzeneteket is. Bizonyos esetekben az ékezetes karakterek hibásan jelenhetnek meg az átküldött üzenetben.

Üzenet megjelenítése a képernyőn: ennek az opciónak használatakor a kijelzőn jelenik meg a probléma. Opcionálisan megadható, hogy az üzenet előtt jelenjen meg egy egyéni felirat, melyet külső fájlból olvas be a program minden egyes üzenet megjelenítésekor. Használata ajánlott hálózatra közvetlenül nem csatlakozó de felhasználó által működtetett számítógép esetén, ahol az egyéni üzenet lehetséges értéke pl. “Kérem hívja a rendszergazdát az XX-XXXX-XXX telefonszámon és olvassa be az alábbi üzenetet:”.

Megjegyzés: természetesen a napi státusz e-mail kizárólag e-mail lehet, függetlenül az itt beállított üzenet-típusoktól.

Üzenet beállítások