Beállítások: Műveletek

Ezek a funkciók kizárólag a PROFESSZIONÁLIS változat használata esetén érhetőek el.

Hard Disc Sentinel img 27 op1 Projektek

Lehetőség van különböző feladatok (továbbiakban: projekt) megadására, melyeket a Hard Disk Sentinel alkalmazás időzítve illetve bizonyos feltételek teljesülése esetén automatikusan lefuttat. Egy-egy időponthoz (eseményhez) több ilyen feladat is köthető, ilyenkor ezek sorban futnak le, a sorrendet a felhasználó állíthatja be. Ezek a feladatok általában adatmentési műveletek de lehetnek teljesen más jellegű műveletek is.

Kezdéskor egy rövid, tömör nevet kell adni a mentési projektnek (ez a későbbiekben nem változtatható meg). Az Új gomb lenyomásával a program felkér a név megadására, majd a projekt adatlapja jelenik meg, mely egyelőre üres.

Az Eltávolítás gomb használatával az éppen aktuális projekt törölhető a projektek listájából, ha már nincs rá szükség. Megjegyzés: törlés esetén ha a projekt bizonyos időpontokhoz, eseményekhez hozzá volt rendelve, a program megerősítést vár a törlés előtt. Törlésnél ajánlatos körültekintően eljárni, főleg ha az adott projekt lefutásához más projekt(ek) is voltak hozzárendelve.

Megadható egy Megjegyzés mező is a projekthez. Ez egy hosszabb leírást tartalmazhat a projekt által végzett feladat(ok)ról. Ha a projekt csak kérdésre futhat, a projekt neve és megjegyzése jelenik meg, mely segítségével a felhasználó eldöntheti, hogy valóban kívánja-e a feladat futtatását.

A projekt típusa lehet:

 • Külső program vagy kötegfájl indítása: ebben az esetben a projekt egy külső program, belső parancs (pl. copy) vagy köteg (BAT) fájl indítását végzi. Alkalmazható pl. egyes mappák külső archiválóprogrammal történő összecsomagolására és/vagy az archivált állományok optikai lemezre való írására, de elképzelhető pl. vírusadatbázis frissítését elvégző parancs is.

  Ebben az esetben meg kell adni a végrehajtandó parancsot teljes elérési úttal és parancssori paraméterekkel együtt. A Tallózás gomb segítségével a futtatandó alkalmazás is kiválasztható. Az alkalmazás nevét és elérési útját idézőjelek (“) közé kell tenni ha a névben vagy az elérési útban szóköz szerepel! Az esetleges paraméterek a nevet lezáró idézőjel után megadhatóak. Például: “C:\Program Files\Program Mappa\Program.exe” paraméter1 paraméter2

  Lehetőség van a projekt “csendben” futtatására is, ekkor nem jelenik meg ablakban a futó feladat.

  Amennyiben a Hiba esetén figyelmeztetés opció engedélyezve van, az üzenet beállítások-nak megfelelően e-mail, hálózati üzenet vagy megjelenő ablak figyelmeztet, ha a külső alkalmazás vagy BAT fájl nem 0-ás hibakóddal tér vissza. Megjegyzés: BAT fájl használata esetén az EXIT xx segítségével adható meg bármilyen hibakód (ahol xx a kód száma). Egy elágazásokat tartalmazó BAT fájlnál ennek segítségével beállítható, mely ponton milyen hibakóddal fejezze be a futást. 0-ás kód esetén a Hard Disk Sentinel a lefutást tökéletesnek veszi, ellenkező esetben figyelmeztetést generál ha az opció engedélyezve van. Ilyenkor a projekttől függő más projektek indítása nem következik be.

 • Állományok átvitele: ebben az esetben a program a belső másoló modult használja. Ennek segítségével átfogóbb mentési feladatok definiálhatók. A Beállítás gombra kattintva megjelennek a mentési projekt beállításai. Megjegyzés: ez a funkció csak a regisztrált változatban érhető el.

 • CD/DVD készítése NERO segítségével: a program az Ahead Software AG NERO (TM) programjának segítségével optikai lemezre archiválja a megadott mappa tartalmát.

  Hard Disc Sentinel img 50 nero Projektek

  Szükséges a NEROCMD.EXE fájl (parancssori CD/DVD író alkalmazás) pontos helyének megadása az Alkalmazás kiválasztása gomb segítségével. Amennyiben ez nem történik meg, de projekt beállításra kerül, a Hard Disk Sentinel mentéskor rákérdez a hiányzó alkalmazás pontos helyére.

  A teljes végrehajtásra váró parancssor megtekinthető az összes paraméterrel. CTRL+C lenyomásával ennek az ablaknak a tartalma a vágólapra menthető.

  Íráshoz szükséges megadni a forrásmappát. Ez tartalmazhat változóneveket (pl. %USER%, %LAST%, stb) ezek leírása megtalálható a mappák kiválasztásánál. %LAST% esetén az adott mappából (esetünkben L:\MENTES) az utoljára létrehozott dátumos mappa kerül írásra, amennyiben egy másik projekt az L:\MENTES mappába mentést végzett Az aktuális dátum használata mappanévként és az utolsó XX mentés megtartása opció használatával.

  Szükséges kiválasztani az író meghajtóját (több optikai egység esetén) valamint az írási sebességet. Az írási sebesség automatikusan módosul a behelyezett lemez és az író tulajdonságainak megfelelően. Meg kell adni, hogy az írás CD ill. DVD médiára történjen. Opcionálisan engedélyezhető a puffer kiürülés elleni védelem valamint az, hogy az írás után a lemez ellenőrzése is megtörténjen-e.

  Tetszőleges paraméterek megadhatók, melyek továbbításra kerülnek a NEROCMD.EXE felé. Ilyen lehet pl. a –disable_eject, így a lemez nem kerül automatikusan kiadásra. A teljes paraméterlista lekérdezhető a NEROCMD /? parancs megadásával.

  Lehetőség van az írás csendben (ablak megjelenítése nélküli) futtatására valamint hibakezelés engedélyezésére, hasonlóan a Külső program vagy kötegfájl indítása típusú projekthez. A NEROCMD által visszaadott hibakódok listája megtalálható a program felhasználói kézikönyvében.

  Megjegyzés: ez a funkció csak a regisztrált változatban érhető el.

 • Fájlok csomagolása RAR/7-Zip segítségével: a program a RarSoft WINRAR (TM) alkalmazását illetve az ingyenes 7-Zip alkalmazást képes használni külső tömörítőként. A megadható paraméterek mindkét esetben azonosak. Megjegyzés: a régebbi verziójú 7-Zip még nem támogatta a több kötetes archívumok létrehozását.

  Hard Disc Sentinel img 51 arc Projektek

  Szükséges a RAR.EXE fájl ill. 7Z.EXE fájl (parancssori csomagoló alkalmazás) pontos helyének megadása az Alkalmazás kiválasztása gomb segítségével. Amennyiben ez nem történik meg, de projekt beállításra kerül, a Hard Disk Sentinel mentéskor rákérdez a hiányzó alkalmazás pontos helyére.

  A teljes végrehajtásra váró parancssor megtekinthető az összes paraméterrel. CTRL+C lenyomásával ennek az ablaknak a tartalma a vágólapra menthető.

  Csomagoláshoz szükséges megadni a forrásmappát. Ez tartalmazhat változ

  Projektek