Beállítások: Műveletek, Időpontok

Ezek a funkciók kizárólag a PROFESSZIONÁLIS változat használata esetén érhetőek el.

Hard Disc Sentinel img 28 op2 Időpontok

Minden egyes naphoz külön feladatlista állítható össze. Legfelül a legördülő menüből kiválasztható a kérdéses napja a hétnek, melyre a projektek végrehajtását el kívánjuk végezni.

A Felfüggesztve a következő ilyen napon opció engedélyezésével a soron következő kiválasztott napon (pl. ha kedd van kiválasztva, akkor a következő kedden) a megadott feladatok egyike sem fog lefutni. Így előre beállítható ha a feladatok végrehajtását szüneteltetni szeretnénk pl. tervezett karbantartás idejére. A kérdéses napot elhagyva a program automatikusan visszaáll normál üzemmódba azaz utána valamennyi projekt le fog futni. Így nem fenyeget a veszély, hogy esetlegesen letiltásra került projektek nem lesznek újra engedélyezve.

A Törlés mező alatti piros X segítségével az adott projekt törölhető az aznapi feladatlistából. Természetesen ettől a projekt még nem kerül törlésre, az bármikor újra kiválasztható és hozzáadható a feladatlistákhoz. Ezután következik a projekt sorszáma, melynek akkor van jelentősége, ha több projekt végrehajtását is tervezzük, melyek egymás utáni sorredben (szekvenciálisan) kerülnek végrehajtásra.

A Projekt mező alatt adható meg a projekt neve, ami végrehajtásra kerüljön. Itt a korábban létrehozásra került projektek választhatók ki.

Az Indítás mező alatt kiválasztható, hogy a kérdéses feladat milyen időpontban illetve helyzetben induljon el. Ennek a mezőnek az értékei lehetnek:

  • Fix időben: a projekt az Időpont mezőben meghatározott időpontban fog indulni (óra:perc). Ha a projekt indítása az adott időpontban nem lehetséges (pl. a rendszer még nem töltődött be), a Később indulhat opció kiválasztásával megadható, hogy a projekt lefusson-e a megadott időpontnál későbbi (de lehetséges legkorábbi) időpontban. Ajánlott: fix időzített, időigényesebb projektekhez (pl. teljes éjszakai mentések).

  • Betöltés után: a Hard Disk Sentinel program elindítása után megadott késleltetéssel, mely az Időpont mezőben szerepel (óra:perc). Többszöri újraindítás után minden egyes betöltés után lefut a beállított projekt. Ajánlott: gyors adatmentéshez (pl. új vagy módosított dokumentumok, képek).

  • Betöltés után naponta 1X: a program indítása után megadott késleltetéssel mely az Időpont mezőben szerepel (óra:perc). Minden nap csak az első indításkor hajtódik végre, utána már nem. Ajánlott: napi egyszeri adatmentéshez vagy napi feladatok végrehajtásához (pl. víruskereső adatbázisának frissítése).

  • Ismétlődően: beállított periódusidő elteltével (mely az Időpont mezőben szerepel óra:perc formában) a projekt folyamatos ismétlése. Ajánlott: gyorsan változó adatok, sűrűn érkező állományok archiválására.

  • Ha lefutott X: indítás, amennyiben az adott napon a jelölt sorszámú projekt lefutott. Kiválasztása csak akkor lehetséges, ha az X sorszámú projekttel a feladatlista már mentésre került. Megjegyzés: ha a láncban valamelyik projekt futását a felhasználó leállítja vagy a projekt tiltásra kerül, a tőle függő projekt(ek) nem kerülnek végrehajtásra. Egy projekt lefutásához több más projekt futása is köthető, így azok már egyszerre fognak futni, amint az előző projekt futása befejeződött. Ajánlott: mentett adatmennyiség csomagolása, esetleg automatikus archiválása optikai adattárolóra.

A Kérdésre indul opció használatával a projekt lefutása nem történik meg automatikusan, a felhasználónak meg kell erősítenie a futtatási szándékot. Íly módon a felhasználó késleltetheti vagy megállíthatja a projekt (és a tőle függő többi projekt) végrehajtását. Használata csak indokolt esetben javasolt, mivel a projektek végrehajtása addig nem történik meg, míg a felhasználó nem válaszol a megjelent ablakra. Megjegyzés: ez a funkció csak a regisztrált változatban tiltható le, a nem regisztrált változatnál a projektek csak kérdés után indulhatnak.

Az Engedélyezve opció használatával az adott projekt futása tiltható. Így ha hosszabb időn keresztül szeretné a felhasználó a projekt futását megakadályozni a projekt törlése nélkül, ezzel az opcióval megteheti. Megjegyzés: amennyiben egy (vagy több) projekt függ a tiltott projekttől, a program mentéskor figyelmeztet arra, hogy a függő projekt(ek) sem fog(nak) lefutni a tiltás miatt. Ekkor lehetőség van a beállítások felülvizsgálatára.

A projekt lista végén található Projekt hozzáadása feliratra kattintva adható újabb projekt a feladatlistához.

Időpontok