Beállítások: Műveletek, Állományok átvitele, Projekt opciók

Ezek a funkciók kizárólag a regisztrált PROFESSZIONÁLIS változat használata esetén érhetőek el.

Hard Disc Sentinel img 33 mod4 Projekt opciók

Ezen opciók segítségével az archiválási folyamat futása finomhangolható, a helyzet alapján testreszabható.

A másolandó adatmennyiség kiszámítása másolás előtt: engedélyezés esetén a program archiválás előtt megszámolja, mennyi adatot kell menteni a projekt végrehajtása során. Sok fájl, mappa esetén ez hosszadalmas lehet, pánik mentéses projekt esetén esetleg kikapcsolható. Használatával archiválás közben is látható, hogy hol tart a művelet és mennyi idő van még hátra az archiválásból (becsült érték a korábbi sebesség alapján).

Ne induljon a mentés ha az adatmennyiség kevesebb, mint XX kbájt: amennyiben a forrásmappában nem áll rendelkezésre a megadott mennyiségű adat, a projekt nem fut le. Használatával bizonyos esetekben kikerülhető, hogy a korábbi mentések megtartása mellett üres (vagy hiányos) mappa kerüljön mentésre.

Figyelmeztetés ha túl kevés az adat: ha nem áll rendelkezésre a megadott mennyiségű adat, a program hibaüzenetet generál. Ez az Üzenet beállítások-nak megfelelően lehet e-mail, hálózati üzenet vagy képernyőn megjelenő ablak. Opcionálisan kérhető, hogy probléma esetén hangjelzéssel (ld. lejjebb) is figyelmeztessen a program.

A másolt adat ellenőrzése: a mentés során a program automatikusan CRC ellenőzőösszeget készít minden fájlhoz és ezt az átmásolt fájlok mellett tárolja (ennek segítségével a későbbiekben megjelenő visszatöltő modul bármikor ellenőrizni tudja a mentés épségét valamint a tárolt lista alapján automatikusan el tudja végezni a visszatöltést). Az opció használatával a mentés lefutása után a program azonnal visszaellenőrzi a mentett adatok épségét. Sok fájlnál ez hosszadalmas lehet, elképzelhető, hogy tovább tart, mint maga a mentés.

Csak az újabb és módosított fájlok másolása: csak azon fájlok archiválása, melyek a legutolsó archiválás óta megváltoztak vagy akkor még nem léteztek.

Arhív bit törlése az átmásolt fájlokon: segítségével későbbiekben kiszűrhető, mely fájlok kerültek mentésre és mely fájlokat szükséges a későbbiekben archiválni. Használata az előző opcióval együtt ajánlott.

Forrás fájlok törlése mentés után: a sikeresen lezajlott mentés után a forrásfájlok törlése. Segítségével a forrásmappa kiürítésre kerül. Használata csak különösen indokolt esetben ajánlott (pl. kis kapacitású tárolóegységről archiválás, majd annak kiürítése). Megjegyzés: az (üres) almappák nem kerülnek törlésre.

Almappák mentése: beállítható, hogy a forrásmappában található almappák tartalma is mentésre kerüljön-e vagy sem.

Forrásmappa nevének mentése a célmappába a fájlokkal együtt: ha az opció engedélyezve van, a forrásmappa neve (a forrás elérési út utolsó mappája) is létrehozásra kerül a célmappán belül és a forrásmappa tartalma ebbe a mappába kerül mentésre. Ellenkező esetben a célmappába csak a forrásmappán belül található fájlok és mappák kerülnek mentésre.

Ne mutassa a mentési állapot ablakot: beállítható, hogy a mentés során az éppen aktuális helyzetet mutató mentési ablak látszódjon-e vagy sem. Tiltás esetén a tálca ikonon villogó lemezek jelzik, hogy éppen mentési folyamat történik.

Az aktuális dátum használata mappanévként és az utolsó XX mentés megtartása: segítségével beállítható, hogy az egyes forrásmappák a célmappán belül többször is mentésre kerüljenek, több különböző állapot megtartásával. Íly módon biztosítható, hogy pl. napi mentés esetén 7 mentés megtartásával egy teljes hétre visszamenőleg valamennyi mentési állapot tárolva legyen. Mentéskor a célmappában automatikusan létrehozásra kerül egy új mappa az éppen aktuális dátumnak és időnek megfelelően, melybe az aktuális adatok kerülnek mentésre. Amennyiben már a megadott számú mentési állapot létezik, a mentés előtt a legrégebbi mappa tartalma törlésre kerül. Használatával egy napokkal korábbi véletlen törlés, módosítás, adatvesztés esetén is helyreállítható egy régebbi, stabil állapot; hátránya, hogy lényegesen több hely szükséges hozzá, mint egy egyszerű adatmentéshez.

A művelet befejezésekor kérhető jelentés minden esetben, csak ha valami probléma történt, illetve beállítható, hogy ne legyen jelentés. A jelentés az Üzenet beállítások-nak megfelelően lehet e-mail, hálózati üzenet vagy képernyőn megjelenő ablak. Opcionálisan kérhető, hogy probléma esetén hangjelzéssel is figyelmeztessen a program.

A Probléma esetén hangjelzés a Figyelmeztetések oldalon beállítható hangjelzés opcióknak (megadott hangfájl lejátszása illetve PC speaker használata, esetleg a jelzés folyamatos ismétlésével) megfelelően kerül végrehajtásra.

Megadható A művelet prioritása. Ennek segítségével kiválasztható, hogy az adott projekt végrehajtása mennyire terhelje a számítógépet (esetlegesen a többi alkalmazás kárára). Pánik mentés esetén ajánlott a “maximális” beállítás használata.

Projekt opciók