Beállítások: Figyelmeztetések

Hard Disc Sentinel img 17 c alert Figyelmeztetések

A Hard Disk Sentinel egyik logfontosabb funkciója, hogy adott körülmények között képes bizonyos feladatok végrehajtására, figyelmeztetésre. Így az esetleges problémák még időben felderíthetőek. Az egyes problémákhoz több végrehajtandó feladat is hozzárendelhető.

Várható meghibásodás esetén: ez az esemény akkor következik be egy adott merevlemezen, ha az már a gyártó által meghatározott küszöbértékeket elérte. Ebben az esetben a merevlemez azonnali cseréje szükséges. Megjegyzés: ilyenkor a merevlemez kondíciója már 0%-ra csökkent. Megjegyzés: Ez a funkció csak a regisztrált változatban használható.

Alacsony kondíció esetén: ez az esemény akkor következik be egy adott merevlemezen, ha a lemez kondíciója a megadott sárga ill. vörös szint alá csökken. Megjegyzés: Ez a funkció teljes körűen csak a regisztrált változatban használható, ellenkező esetben csak a sárga szinthez kapcsolható figyelmeztetés.

Túl magas hőmérséklet esetén: ez az esemény akkor következik be egy adott merevlemezen, ha a lemez hőmérséklete a megadott sárga ill. vörös szint fölé emelkedik. Megjegyzés: Ez a funkció teljes körűen csak a regisztrált változatban használható, ellenkező esetben csak a sárga szinthez kapcsolható figyelmeztetés.

Új naplóbejegyzés esetén: ez az esemény akkor következik be egy adott merevlemezen, ha a lemez állapota romlani kezd és a merevlemez naplójába újabb probléma kerül bejegyzésre. Megjegyzés: Ez a funkció csak a regisztrált változatban használható.

Alacsony szabad terület esetén: ez az esemény akkor következik be egy adott logikai meghajtón, ha a szabad terület mértéke megadott küszöbszint alá csökken. Megjegyzés: Ez a funkció csak a regisztrált változatban használható. A szabad terület küszöb megadható globálisan minden meghajtón de lehetőség van a meghajtónkénti külön beállításra is (százalékos vagy megabájtos egységben):

Hard Disc Sentinel img 18 c fst Figyelmeztetések

Lehetőség van a hangjelzés kiválasztására is. Bármilyen rendszer által támogatott hangfájl (pl. wav, mid, mp3, wma) megadható, melyet a program figyelmeztetésként fog használni.

A Hangjelzés ismétlése opció használatával a program folyamatosan ismétli a hangjelzést probléma esetén, amíg a felhasználó nem jelzi a hangjelzések tiltásával (a gyorsmenüből vagy a főablakból), hogy tudomásul vette a hangjelzéseket és az azokat kiváltó okot. Az opció használata ajánlott olyan számítógép (pl. szerver) esetén, melynél alaphelyzetben nincs felhasználó vagy a távoli figyelmeztetésre nincs lehetőség.

A PC speaker használata opció segítségével a belső hangkeltő eszköz kerül használatra. Így nem szükséges a számítógépre külső hangszórót csatlakoztatni. Használata ajánlott szerver esetén, esetlegesen az előző opcióval kombinálva. Megjegyzés: PC speaker kiválasztása esetén a figyelmeztetést dupla 1000 Hz-es “bip-bip” jelenti. Bizonyos számítógépek (pl. laptopok) nem biztos, hogy tartalmaznak PC speaker-t.

A Hangjelzés tesztelése gomb segítségével a beállításoknak megfelelő hangjelzés (hangfájl lejátszása ill. PC speaker használata) tesztelhető. Amennyiben a hangjelzés nem hallható, érdemes a kábelek, hangszórók ellenőrzésének elvégzése, esetleg a beállítások módosítása.

Lehetőség van adott időpontban státusz e-mail küldésére. Amennyiben a megadott időpontban a küldés nem lehetséges (pl. hálózati probléma miatt vagy mert a számítógép nincs bekapcsolva) az e-mail automatikusan küldésre kerül egy későbbi (legkorábban lehetséges) időpontban. Megjegyzés: Ez a funkció csak a regisztrált változatban használható.

Az Üzenet küldés/jelzés opció használatakor a beállított üzenetek kerülnek kézbesítésre, megjelenítésre.

A Pánik mentés opció használatakor az egyes problémák esetén a beállított művelet(ek) kerül(nek) végrehajtásra. Megjegyzés: Ez a funkció csak a PROFESSZIONÁLIS változatban használható.

A Lekapcsolás opció segítségével probléma esetén a számítógép leállítható a további problémás működést megakadályozandó. Természetesen a lekapcsolás csak a többi feladat végrehajtása után következik be. Lekapcsolás előtt egy perces visszaszámolás indul, ez alatt az idő alatt a lekapcsolási folyamat megszakítható.

Fontos: adott munkamenet alatt merevlemezenként minden probléma egyszer indít be figyelmeztetést. Más szavakkal ha pl. egy merevlemez hőmérséklete felmegy a sárga szintig és az adott szintnél valamely figyelmeztetés engedélyezve van, a figyelmeztetések végrehajtásra kerülnek. Ha a későbbiekben a merevlemez visszahűl a küszöbérték alá, majd újra felmelegszik, nem készül újabb figyelmeztetés. Íly módon elkerülhető, hogy a határérték közeli merevlemez túl sok figyelmeztetést generáljon (pl. túl sok e-mail kerüljön kézbesítésre). Természetesen ha egy másik merevlemez melegszik fel, figyelmeztetés készül.

A program által korábban lekezelt figyelmeztetések listája automatikusan törlésre kerül minden nap éjfélkor. Ez egy hosszú időn keresztül működő számítógép (szerver) esetén azt jelenti, hogy minden merevlemez naponta maximum egy figyelmeztetést készíthet minden problémához.

A korábban már lekezelt figyelmeztetések listája manuálisan bármikor törölhető a főablakból.

Figyelmeztetések