Tilaikkuna

Hard Disc Sentinel img 02 statuswin Tilaikkuna

Asennuksen ja käynnistyksen jälkeen tilaikkuna ilmestyy automaattisesti oikeaan yläkulmaan. Se näyttää asennettujen kiintolevyjen mallit sekä lämpötila- ja kuntoarvot. Tämä ikkuna on aina päällimmäisenä. Näin on mahdollista tarkkailla levyjen nykyistä tilaa.

  • Kun hiiriosoitin viedään tämän ikkunan päälle, pieni kuvake (katso yllä) ilmestyy tilaikkunan oikeaan yläkulmaan. Ikkuna piilotetaan jos käyttäjä napsauttaa (hiiren vasenta painiketta) tämän kuvakkeen päällä.

  • Kun ikkunan päällä napsautetaan hiiren vasenta painiketta, näytetään loogisten asemien lista pikakatsauksena kunkin levyn vapaasta tilasta. Jos napsautetaan minkä tahansa loogisen levyn päällä, se avautuu automaattisesti Resurssienhallinnassa. Uusi vasen napsautus tilaikkunan päällä piilottaa tämän loogisen levyn tietopaneelin.

    Hard Disc Sentinel img 03 statuswin logicalwin Tilaikkuna

  • On mahdollista siirtää tilaikkuna minne vain näytöllä napsauttamalla ja pitämällä hiiren vasenta painettuna ja siirtämällä hiirtä. Oletuksena ikkunaa ei voi siirtää näytön ulkopuolelle (se on linjattu näytön reunoihin), mutta eston voi poistaa. Näin ikkunan voi siirtää (osin tai täysin) näytön ulkopuolelle.

  • Kun on kaksoisnapsautettu (vasenta), hiiriosoittimen alla olevan kiintolevyn tarkat tiedot näkyvät sovelluksen pääikkunassa.

  • Käyttämällä hiiren oikeaa painiketta näytetään pikavalikko. (Sen voi näyttää myös napsauttamalla oikeaa ilmaisinaluekuvakkeenpäällä. Tämä on käytännöllistä, jos tilaikkuna on piilotettu.)

Huomaa: Tilaikkunassa näkyviä tietoja ja tämän ikkunan ulkoasua voi muokata. Sovellus tallentaa automaattisesti ikkunan modifikaatiot sekä sijainnin ja seuraavalla kertaa ikkuna näytetään aiemmin muokattuna (tai ei näytetä lainkaan – jos tilaikkuna piilotettiin aiemmin).

Tilaikkuna