Looginen asema

Hard Disc Sentinel img 11 logdrive Looginen asema

Valitun loogisen aseman tarkat tiedot näkyvät paneelissa Tiedot sisältäen assosioidut fyysiset kiintolevyt (raitasarjoitetun tai peilatun taltion kyseen ollen looginen asema voidaan assosioida useampiin fyysisiin levyihin). Näitä tietoja ovat taltion tyyppi, nimi ja sarjanumero. Tässä ikkunassa ovat myös tiedot kokonais- ja vapaasta tilasta.

Looginen asema