Tosiaikainen suoritusteho

Tällä sivulla näkyy siirretyn (luetun ja kirjoitetun) datan määrä sekä nykyisessä sessiossa että asennuksen jälkeen. Tätä käyttäen näkyvät myös päivittäisen kirjoituksen ja lukemisen määrän keskimääräiset arvot.

Hard Disk Sentinel tarkkailee jatkuvasti nykyisiä kirjoitus- ja lukunopeuksia ja tarkistaa, miten nykyinen käyttöaste stressaa kiintolevyä. Tämä näytetään prosenttiarvona (%), aivan kuten käyttäjä voi tarkastella CPU:n käyttöä tehtävienhallinnassa.

Kun Hard Disk Sentinel havaitsee kirjoitustoiminnon, näkyvät punainen “led” ja nykyinen kirjoitusnopeus. Lukutoiminnon tapauksessa näkyvät lukunopeus ja vihreä “led”. Nämä värit eivät tietenkään riipu kiintolevyn kuntotilasta.

Pohjautuen nykyiseen siirtonopeuteen ja nykyiseen levyn käyttöasteeseen sovellus arvioi mahdollisen (teoreettisen) maksimisiirtonopeuden, mikä voidaan saavuttaa lyhytaikaisena piikkinä. Tämä arvo lasketaan tällä kaavalla: (arvioitu maksimisiirtonopeus) = (nykyinen siirtonopeus) / (nykyinen levyn käyttöaste %). Esim. jos levy siirtää dataa 20 MB/s ja nykyinen levyn käyttöaste on 50%, niin arvioitu maksimisiirtonopeus on 40 MB/s. Tarkkuuden lisäämiseksi levyn matalalla käyttöasteella lasketut arvot jätetään automaattisesti huomiotta. Tämä on teoreettinen maksimiarvo. Jotkin laitteet, välimuistit tai muut sovellukset voivat vaikuttaa tähän arvoon.

Nykyinen levyn siirtonopeus- ja levyn käyttöastegraafit voivat olla hyödyksi monissa tapauksissa. Esimerkiksi:

  • Käytettäessä kahta tai useampaa kiintolevyä voidaan tutkia, mitkä levyt ovat aktiiviset ja millä nopeudella ne toimivat. Esim. jos järjestelmä on asennettu ensimmäiselle kiintolevylle ja toisella kiintolevyllä on sovellus, joka synnyttää valtaisan liikenteen, sovelluksen käyttöasteen voi tarkistaa helposti. Jatkuvan kuormituksen alaisen järjestelmäkiintolevyn nykyistä käyttöastetta voi myös tutkia paljastaen näennäimuistin liian suuren käytön.

  • Kahden eri kiintolevyn välisen kopioinnin aikana voi vertailla näiden kahden levyn siirto- ja yleistä nopeutta ja tämä saattaa paljastaa, kumpi asema toista hitaampi.

  • Poltettaessa dataa optiseen tallentimeen voi todentaa datan todellisen siirtonopeuden (polttonopeuden) ja tarkistaa, miten suuri levyn käyttöaste on. Matalahko levyn käyttöaste merkitsee, että voidaan valita korkeampi polttonopeus.

  • Palvelimessa (valtavasti kuormitetussa tiedosto- tai tietokantapalvelimessa) on mahdollista tutkia levy(je)n käyttöastetta ja siirtonopeutta. Tämä auttaa ylläpitäjää päättämään, tarvitaanko uusi (nopeampi) kiintolevy siinä tapauksessa, että lisätään uusia asiakkaita.

  • Jos jatkuvan nopean operaation aikana (esim. poltettaessa DVD:tä) levyn käyttöaste nousee ja laskee jatkuvasti (graafissa on monta piikkiä), kiintolevyn data voi olla hyvin pirstaloitunutta ja eheytys on suositettavaa (myös liian korkea näennäimuistin käyttö voi aiheuttaa tämän ongelman).

Huomaa: tosiaikaisen suoritustehon tarkkailu riippuu nykyisestä käyttöjärjestelmästä. Se ei ole käytettävissä Windows 95/98/ME:ssä. Tämä toiminto ei ole tuettu joissain ulkoisissa levyissä (esim. muistitikussa ja muistikortissa).

Tosiaikainen suoritusteho