Äänitasot

Hard Disc Sentinel img 12 acoustic Äänitasot

On mahdollista katsoa tai muokata IDE/sarja-ATA-kiintolevyn ääniasetuksia, jos levy tukee tätä ominaisuutta. Korkeammat äänitasot mahdollistavat nopeamman (mutta äänekkäämmän) toiminnan. Säätö matalammalle tasolle tekee levystä hitaamman ja hiljaisemman (luku/kirjoituspään liikkeestä tulee hitaampi ja hiljaisempi). Äänitason säätö ei vaikuta aseman pyörintänopeuteen.

Jos levy tukee on mahdollista modifoida äänitasoa tässä ikkunassa. Liukusäätimellä käyttäjä voi valita, mikä on tärkeää hänelle (hiljaisen tai nopean toiminnan tai hän voi valita tasapainon ääripäiden välillä). Suositettu äänitaso (valmistajan määrittämä) on nähtävissä. Äänitason säätö ei vaikuta kiintolevyn kuntoon.

Jos kahta tai useampaa kiintolevyä testataan ja vertaillaan (esim. benchmark-vertailutestissä), kaikilla levyillä pitää olla säädettynä sama äänitaso (esim. nopein tai hitain) tarkkojen tulosten saamiseksi.

Huomaa: äänitason säätö riippuu suuresti isännän (ohjaimen, emolevyn) kyvyistä ja asennetuista ajureista. Jos ohjain tai ajuri ei tue tätä ominaisuutta, näkyy virheilmoitus ja äänitaso ei muutu. Toivottavasti yhä useammat valmistajat kehittävät tämän ominaisuuden ohjaimiin ja ajureihin.

Äänitasot