S.M.A.R.T.

Sivulla S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) näkyy valitun IDE- tai Serial ATA -kiintolevyn S.M.A.R.T. -attribuuttien lista. Kaikki kiintolevyt voivat tallentaa jopa 30 eri attribuuttia, jotka heijastavat kyseisen kiintolevyn tilaa. Attribuuttilista on valmistajan määrittämä – joten kaikki kiintolevyt eivät sisällä kaikkia attribuutteja. Lista on kiinteä, ei ole mahdollista lisätä tai poistaa attribuutteja sen jälkeen, kun kiintolevy on lähtenyt tehtaalta. Lista saattaa vaihdella saman valmistajan eri kiintolevyillä, mutta saman tyyppisillä kiintolevyillä on yleensä samat attribuuttilistat.

Hard Disc Sentinel img 07 smart S.M.A.R.T.

Vasemmalta käsin lista alkaa tunnisteella (numerolla). Se voi olla väliltä 0 – 255. Jos attribuutti suoranaisesti vaikuttaa kiintolevyn kuntotilaan ja se voi saavuttaa kriittisen tason, Hard Disk Sentinel näyttää numeron edessä vihreän rastin (Attribuutti OK) tai punaisen X:n (attribuutti ei ole kunnossa).

Sitten näkyy attribuutin nimi – ellei se ole tuntematon. Useimpia attribuutteja käyttävät laajalti kaikki (tai lähes kaikki) valmistajat. Joidenkin attribuuttien arvo tai merkitys on tuntematon, koska valmistaja ei julkaise niitä tietoja.

Sarake Kynnys sisältää attribuutin kynnysarvon. Jos sarake Arvo sisältää kynnystä pienemmän luvun, attribuutti ei ole kunnossa. Jos attribuutti on kriittinen, näkyy tässä tapauksessa rivin alussa punainen X. Sarakkeessa Huonoin näkyy huonoin ikinä mitattu arvo.

Sarakkeessa Tila näkyy attribuutin nykyinen kuntotila. Se voi olla:

 • OK: arvo on sama tai suurempi kuin kynnys. Ei ole mitään ongelmaa.

 • OK (Läpäisee aina): kynnys on nolla, joten arvon ei ole mahdollista olla pinempi. Näkyy yleensä vain attribuuteilla, jotka ilmaisevat tilastollisia tietoja.

 • Epäonnistunut: kriittisen attribuutin arvo on ylittänyt kynnyksen (arvo on kynnystä pienempi).

 • Käyttöraja ylitetty: ei-kriitisen attribuutin arvo on ylittänyt kynnyksen (arvo on kynnystä pienempi).

Sarakkeessa Data näkyvät mitatut arvot. Näitä arvoja ei ole arvioinut kiintolevy. Päinvastoin sarakkeessa Arvo on arvioitu lukema, joka riippuu valmistajasta ja kiintolevystä. Nämä arvot näytetään heksadesimaalimuodossa. On mahdollista valita desimaaliarvot valikosta, joka ilmestyy kun napsauttaa hiiren oikealla taulukkoa S.M.A.R.T.

Kun tutkii levyn kuntoa ja laskee kuntoarvoa, on suositettavaa tarkistaa raw-arvot , koska näin on mahdollista saada objektiivinen, valmistajasta riippumaton kuva kiintolevyjen tilasta.

Sarakkeesta Siirtymä on mahdollista määrittää siirtymäarvo (positiivinen tai negatiivinen). Hard Disk Sentinel lisää (vähentää) tämän lukeman attribuuttiin arvioidessaan sitä. Tätä voi käyttää esim. proseduurissa lämpötilan kalibrointi. Siirtymäarvoa voi säätää on monin valinnoin:

 • Käyttäen kuvakkeita – ja +: lukema pienenee tai suurenee yhdellä.

 • Napsauttaen numeroa kuvakkeiden välissä: numeron voi säätää suoraan pikkuikkunassa.

 • Jos valitaan sopiva attribuutti, nappeja + ja – sekä näppäintä ENTER voi käyttää siirtymäarvon säätöön.

Huomaa: on suositettavaa säätää siirtymä suoraan napsauttaen numeroa tai painaen ENTER.

Valintaruutua sarakkeessa Aktivoi voi käyttää aktivoimaan/passivoimaan attribuutti. Jos attribuutti passivoidaan, se ei anna lukemia kunto- ja suoritustehoarvoihin. Passivoitujen attribuuttien muutokset (heikkenemiset) eivät tallennu kiintolevyn lokiin. Tästä syystä minkään attribuutin passivointi EI ole suositettavaa.

Huomioi: jos käyttää siirtymiä ja Aktivoi-valintoja, kiintolevyn tila ehkä näytetään virheellisesti tai epätarkasti. Vain kokeneiden käyttäjien tulisi modifioida mitään näistä valinnoista.

Huomaa: siirtymien ja Aktivoi-valintojen muutokset tallenetaan vain rekisteröidyssä versiossa. Jos käyttää rekisteröimätöntä versiota, sellaisten valintojen muutokset hylätään automaattisesti, kun sovellus käynnistetään uudelleen.

Sanallinen kuvaus (ilmentäen attribuutin merkitystä ja tärkeyttä) esitetään vihjeenä, kun viedään hiiri attribuutin päälle. Oikea napsautus taulukon päällä tuo esiin ponnahdusvalikon, jossa on valinta säilyttää tämä kuvaus nähtävissä kunkin attribuutin osalta. Täydellinen lista tunnetuista S.M.A.R.T. -attribuuteista on kuvattuna liitteessä.

Käyttäen hiiren oikeaa painiketta on mahdollista kopioida taulukon tiedot leikepöydälle. Myöhemmin on mahdollista liittää nämä tiedot tekstitiedostoon, s-postiin tai dokumettiin.

Attribuuttigraafi

Taulukon alapuolella näkyy juuri valitun S.M.A.R.T. -attribuutin graafinen historia. Tästä graafista on mahdollista tutkia attribuutin muutoksia. Graafin päätepisteet kuvaavat attribuutin ensin mitattua arvoa (asennuspäivänä) ja viimeisintä (nykyistä) arvoa. Kaikki muut näiden kahden päiväyksen väliset päivät on valittu automaattisesti.

Graafin vieressä näkyvät attribuutin tilaliput. Kaikilla attribuuteilla voi olla yksi tai useampia tilalippuja. Ne ilmaisevat attribuutin päämerkitystä. Niitä voivat olla:

 • Kriittinen: arvo voi ratkaisevasti vaikuttaa kiintolevyn kuntotilaan (esim. erityisvaratulle alueelle siirrettyjen sektorien määrä).

 • Tilastollinen: arvo ei vaikuta suoraan tai epäsuorasti tilaan (esim. virtasyklien määrä).

 • Suoritusteho: arvo voi vaikuttaa suoritustehoon tai nopeuteen (esim. virran päälläoloaika, hakuaika).

 • Virhetaajuus: yleensä korjauskelpoisia attribuutteja, jolloin arvo ei suoraan vaikuta kiintolevyn kuntoon (esim. hakuvirheaste).

 • Tapahtumalukema: lukema-arvo, kasvaa kun ilmaantuu joitain tapahtumia tai ongelmia (esim. löytyy uusi huono sektori).

 • Itsesuojaus: attribuutin arvoa tarkkaillaan jatkuvasti.

Attribuuttien graafiset esitykset

On mahdollista näyttää kahta eri lajia numeroita. Oletuksena on valittuna Näytä tietokenttä, jolloin näytetään valmistajasta riippumattomat raw-numerot. Oletusmoodin voi valita asetussivulta Lisävalinnat. Metodien välisiä eroja kuvataan täällä.

Näytä tietokenttä

Nämä arvot kasvavat ongelman sattuessa, koska niihin itse asiassa sisältyy ongelmien (esim. huonojen sektorien) tai tapahtumien määrä. Graafi on ideaalinen, jos suuntaus on paikallaan oleva.

Monet attribuutit (esim. virran päälläoloaika, aseman virtasyklien määrä jne.) ovat alati kasvavia. Tämä tekee myös näiden attribuuttien graafisuuntauksesta kasvavan, mutta se on täysin normaalia. Joillain (etenkin tilastollisilla) attribuuteill
a määrä voi olla hyvin korkea ja sitten se voi pudota, mikä myös on normaalia. Graafi on tärkeä kriittisillä attribuuteilla (esim. uudelleenvarattujen, huonojen sektorien määrä), jolloin edellisten arvojen analysointi voi paljastaa levyn elinkaaren ongelmapäiviä tai -kauden.

Näytä valmistajan määrittämät arvot

Tutkimalla lukemien määrää sarakkeessa “Arvo”, on mahdollista tarkistaa valmistajasta riippuvien arvojen suuntaus. Nämä arvot pienenevät ongelman sattuessa, kunnes ne saavuttavat attribuutin kynnysarvon. Jos attribuutti on kriittinen ja kynnys on saavutettu, levyllä on S.M.A.R.T. -ongelma. Tässä vaiheessa kiintolevy tulisi välittömästi korvata. Tällaisessa tilanteessa valmistajan pitäisi korvata levy takuuehtojen mukaisesti.

Hard Disc Sentinel img 08 smart graph S.M.A.R.T.

Tumman sininen viiva yhdistää todelliset mitatut arvot. Graafin alaosassa näkyy kynnys keltaisena viivana.

Jos suuntaus on pienenevä, purppuraviiva yhdistää viimeksi mitatun arvon kynnykseen. Tämä viiva on piirretty perustuen edellisiin arvoihin (sininen viiva). Se osoittaa kiintolevyn arvioitua heikentymistä tulevaisuudessa: jos attribuutin arvo pienenee kuten edellä, voi helposti nähdä kynnyksen ylityspäivän (kun arvo saavuttaa kynnystason).

Esimerkiksi (katso kuva yllä) on mahdollista nähdä, että kiintolevy on ensi kerran tutkittu 28. lokakuuta 2006. Tällöin uudelleenvarattujen sektorien arvo oli 100. 9. marraskuuta 2006 tämä arvo oli vain 95 (johtuen monista uudelleenvaratuista sektoreista arvo muuttui 100:sta 95:een). Jos tämä suuntaus jatkuu, tämä attribuutti saavuttaa kynnyksensä (36) 31. maaliskuuta 2007 (se näkyy myös oikealla puolella, jolloin se on helpompi nähdä). Se tarkoittaa että sinä päivänä (tai pikemmin) kiintolevy täytyy korvata johtuen kiintolevyvikojen enenevästä määrästä.

Kahden metodin väliset erot kuvataan täällä.

Huomautus SCSI-kiintolevyihin liittyen. S.M.A.R.T. -paneeli sisältää SCSI-kiintolevyn tarjoamia tilastollisia tietoja (esim. luetut/kirjoitetut tavut yhteensä, luku/kirjoitusvirheiden yhteismäärä jne.). Listan alla olevaa graafia voi käyttää minkä tahansa sellaisen attribuutin suuntauksen tutkimiseen.

Napsauta S.M.A.R.T. -taulukon ja graafin välillä sekä vedä hiirellä muuttaaksesi paneelien kokoa.

S.M.A.R.T.