Pääikkuna

Hard Disk Sentinelin pääikkunasta on mahdollista päästä säätämään kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja käyttäen päävalikkoa tai pikapainikkeita.

Hard Disc Sentinel img 01 mainwindow Pääikkuna

Päävalikossa on seuraavat valinnat:

 • Tiedosto: täällä on eräänä valintana sulkea (lopettaa) Hard Disk Sentinel.

 • Näytä: on mahdollisuus valita , minkä tietopaneelin näyttää liittyen valittuun kiintolevyyn.

 • Raportti: voi luoda täydellisen teksti- tai HTML -raportin käyttäen näitä valintoja. On mahdollista vain tallentaa (ja avata välittomästi) raportti tai lähettää se välittömästi s-postina mihin tahansa osoitteeseen. Oletuksena näytetään muokattu vastaanottajan osoite ja muokattuja postitusvalintoja käytetään lähetettäessä raporttisähköposti.

 • Asetukset: sovelluksen ominaisuuksia ja toimintoja voi säädellä tässä ikkunassa. Valinnat on järjestetty eri kategorioihin.

 • Ohje: voi näyttää ajankohtaisen ohjeen tai Tietoja-ikkunan.

Kun hiiriosoitin viedään päävalikon alla olevien pikapainikkeiden päälle, painikkeiden toiminto näytetään vinkkiruudussa. Painikkeita käyttäen on mahdollista suorittaa seuraavat tehtävät:

 • Hard Disc Sentinel img 41 1 Pääikkuna tutkia uudelleen kaikkien kiintolevyjen tila riippumatta säädetystä havainnointitaajuudesta.

 • Hard Disc Sentinel img 42 2 Pääikkuna tyhjätä käsiteltyjen hälytysten lista, jolloin hälytykset lähetetään taas, äänihälytykset annetaan taas, jne.

 • Hard Disc Sentinel img 43 3 Pääikkuna piilottaa tai näyttää tilaikkuna.

 • Hard Disc Sentinel img 49 a Pääikkuna säätää kiintolevyn äänitasoa (jos tuettu). Korkeampi äänitaso merkitsee enemmän melua ja nopeampaa hakutehoa, alempi äänitaso merkitsee vähemmän melua, mutta hitaampaa hakutehoa.

 • Hard Disc Sentinel img 49 b Pääikkuna testata aseman hakutehoa, melua ja lämpötilaa. Testiä voi käyttää tehokkaasti “stressaamaan” kiintolevyä nostamalla sen lämpötilaa.

 • Hard Disc Sentinel img 49 c Pääikkuna suorittaa kiintolevyn sisäisiä itsetestejä todentamaan kriittisiä komponentteja ja paljastamaan mitä vain piilo-ongelmia.

 • Hard Disc Sentinel img 44 4 Pääikkuna tallentaa täydellinen raportti. Voi valita raportin tyypin (teksti tai HTML).

 • Hard Disc Sentinel img 45 5 Pääikkuna lähettää täydellinen raporttisähköposti. Voi valita raportin tyypin (teksti tai HTML).

 • Hard Disc Sentinel img 49 d Pääikkuna lähettää testiraportti suunnittelijalle auttamaan jatkokehittelyssä. Hyödyllinen todennettaessa ongelmia tai paljastettaessa erinäisiä asioita.

 • Hard Disc Sentinel img 46 6 Pääikkuna avata ikkuna Asetukset.

 • Hard Disc Sentinel img 47 7 Pääikkuna passivoida tai aktivoida äänihälytykset nykyisessä sessiossa. Jos on aktivoitu valinta “Toista äänihälytys”, tätä painiketta voi käyttää varmentamaan äänihälytykset ja passivoimaan jatkossa äänihälytykset.

 • Hard Disc Sentinel img 48 8 Pääikkuna avata ajankohtainen ohje.

 • Hard Disc Sentinel img 49 9 Pääikkuna näyttää Tietoja-ikkuna.

Pikapainikkeiden alapuolella vasemmalla näkyvät asennetut fyysiset kiintolevyt (yläpaneeli) ja saatavissa olevat loogiset asemat (alapaneeli). Vaakaerotinta ylä- ja alalistojen välissä voi käyttää säätämään eri paneelien kokoa. Jos mikä tahansa fyysinen tai looginen levy valitaan hiiren vasemmalla painikkeella, levyn tai aseman tarkat tiedot näkyvät oikealla suuremmassa tietopaneelissa.

Valitsinpaneeleissa päivitetään asemien lista säännöllisesti. Näin levyjen pikatiedot (lämpötila, kunto tai vapaa tila) heijastavat aktuaalista, viimeisintä tilaa.

Erotinta valitsimen ja tietopaneelien välissä voi käyttää muuttamaan näiden kahden kokoa. Huomaa: sovellus tallentaa automaattisesti tämän ikkunan sijainnin ja koon sekä erottimien sijainnin. Näin ikkuna ilmestyy seuraavalla kertaa aiemmin säädöin.

Tietopaneelissa näkyvät juuri valittuna olevan fyysisen levyn tai loogisen aseman tarkat tiedot.

Pääikkuna