Levykuvakkeet

Loogisten levyjen kuvakkeilla Hard Disk Sentinel näyttää jatkuvasti näiden levyjen tilan (kuntotilan, mikä voi olla hyvä, hyväksyttävä ja huono) sekä käytetyn tilan määrän. Tällä tavoin missä tahansa sovelluksessa (esim. Resurssienhallinnassa) voidaan helposti nähdä nykyinen tila.

Hard Disc Sentinel img 04 diskicon Levykuvake

Tämä valinta on erityisen hyödyllinen, jos kaksi tai useampia kiintolevyjä on asennettuina tai tilaikkunaa ei voi näyttää. Käytetty tila näkyy 16 eri vaiheessa. Kun loogisen aseman käytetty tila kasvaa, juova muuttuu keltaiseksi ja sitten punaiseksi.

Huomaa: Käytetyn tilan näyttö riippuu asetuksesta vapaan levytilan kynnys. On mahdollista säätää vapaan levytilan kynnys erikseen kullekin loogiselle levylle. Jos säädetään korkeampi vapaan tilan kynnys, juova saavuttaa keltaisen tai punaisen alueen aiemmin.

Kiintolevyn kuntoa heijastava symboli näkyy kuvakkeiden oikeassa alakulmassa. Oletuksena tämä symboli voi olla vihreä rasti, jos kunto on parempi kuin 50%. Välillä 25% – 50% näkyy keltainen huutomerkki ja alle 25%:ssa näkyy punainen X loogisten levyjen kuvakkeissa. Tietysti näitä kynnysarvoja voi säätää.

Huomaa: Kuntosymboli näkyy vain S.M.A.R.T. -tuen omaavilla levyillä, jolloin on mahdollista selvittää nykyinen kuntotila. Ulkoiseen (USB/Firewire-) kiintolevyyn assosioituneiden loogisten levyjen ja etäasemien yhteydessä on mahdollista näyttää tietoja vain käytetystä levytilasta. (Tämä valinta on oletuksena passivoitu, sen voi aktivoida asetuspaneelissa levyn hallinta). Kuntotiedot eivät näy Windows 98/98SE/ME:n yhteydessä.

Levyjen nykyisen kuntotilan näyttämiseksi on tarpeen säännöllisesti tutkia levyjen tilaa (kuntoa, käytettyä tilaa). Hitaampien laitteiden tai asemien (esim. tietynlaisten kortinlukijoiden tai verkkoasemien) tutkimiseen vaadittaneen enemmän aikaa ja tämä voi pidentää sovelluksen vasteaikaa tai hidastaa järjestelmää. Näissä tapauksissa tämä valinta pitäisi osittain tai kokonaan poistaa kyseisiltä asemilta. Tätä voi säädellä asetuspaneelissa levyn hallinta.

Hard Disk Sentinelin tulisi olla aktiivinen (käynnissä) näyttääkseen kuntosymbolin ja käytetyn tilan loogisten levyjen kuvakkeilla. Ellei se ole käynnissä näitä lisätietoja ei voi näyttää.

Levykuvake