Asetukset: Viestiasetukset

Hard Disc Sentinel img 19 c msg Viestiasetukset

Kun havaitaan ongelma, Hard Disk Sentinel voi lähettää tai näyttää hälytyksensen. Tällä sivulla on mahdollista säädellä sellaisten hälytysten tyypit. Valintojem kaikki yhdistelmät ovat mahdollisia. Huomaa: ainakin yksi hälytystyyppi pitää valita.

Lähetä s-posti: ongelmatilanteessa Hard Disk Sentinel lähettää ongelmaa kuvaavan s-postin. S-posti lähetetään sivulla s-postiaseukset säädetyllä tavalla. On mahdollista valita numeerisesti oletusinternetyhteys ennen lähetystä (se voi olla välttämätöntä käytettäessä numerovalinta- tai DSL-modeemia) ja on mahdollista sulkea (katkaista) yhteys viestin lähetyksen jälkeen. Huomaa: jos sulje yhteys -valinta aktivoidaan, mutta yhteys on jo muodostettu ennen s-postin lähetystä (tietokone on jo yhdistetty), yhteys EI sulkeudu.

Käyttäjä voi valita s-postin tyypin. Tämä voi olla täydellinen HTML-raportti (sisältäen kuvia, kuitenkin alle 50 ktavua yhdestä kiintolevystä), täydellinen tekstiraportti (vain pelkkäteksti) tai lyhyt tekstiraportti. Jälkimmäinen on hyvin pieni ja nopea – käytännöllinen jos viesti on määrä välittää via s-posti -> SMS-yhdyskäytävä. Huomaa: valittu raporttityyppi lähetetään päivittäisen tilan s-postina. Myös valittu raporttityyppi (HTML tai teksti) tallennetaan tai lähetetään, kun käyttäjä napsauttaa vastaavaa pikapainiketta pääikkunassa.

On mahdollista säädellä yksityiskohtaiseen teksti- tai HTML-raporttiin sisällytettäviä elementtejä (jos käytössä on rekisteröity versio). Huomaa: huolimatta säädetyistä elementeistä XML-raportti sisältää kaikki kohdat.

Lähetä viesti etäkoneeseen: Hälytyksen voi lähettää verkon mihin tahansa tietokoneeseen (aivan kuin käytettäessä komentoa NET SEND). Sellaisten viestien lähettämiseksi tai vastaanottaniseksi viestipalvelun täytyy olla käynnissä sekä lähettäjä- että vastaanottajakoneessa. Käyttämällä nappia Valitse on mahdollista valita vastaanottajakone paikallisesta verkosta. Tämä voi olla hidasta suurissa verkoissa ja saattaa olla nopeampaa määrittää tietokoneen nimi suoraan (ilman \\ etuliitettä). On mahdollista lähettää testiviesti etätietokoneeseen yhteyden todentamiseksi.

Tärkeää: ellei etätietokoneeseen saa yhteyttä (se ei vastaa johtuen verkkokatkoksesta tai virtahäiriöstä), Hard Disk Sentinel lähettää viestit automaattisesti uudelleen joka 5. minuutti, kunnes välitys onnistuu (nykyisessä sessiossa). Jos käyttäjä käynnistää sovelluksen uudelleen, tämä uudelleenlähetystoiminto peruuntuu.

Huomaa: viestipalvelu tukee vain lyhyitä viestejä (254 merkkiin asti). Yleensä vastaanottaja (useimmiten käytönvalvoja) voi tästä infosta saada tietää vain ongelman kuvauksen ja lähettäjätietokoneen. Tällöin käytönvalvojan tulisi selvittää lähettäjätietoneen ongelmat. On suositettavaa ensin tarkistaa HDS_problem_log.txt-tiedosto Hard Disk Sentinelin kansiossa, koska siinä on tietoja aiemmista hälytyksistä. On mahdollista että jotkin (ei-standardit ASCII-)merkit näkyvät väärin välitetyssä viestissä).

Näytä viesti ruudulla: käyttämällä tätä valintaa viesti näytetään ruudulla. Valinnaisesti voidaa näyttää mukautettu viesti ennen ongelman kuvausta. Hard Disk Sentinel lukee tämän mukautetun viestin tekstitiedostosta ennen hälytyksen näyttämistä. Se on suositettavaa tietokoneissa, jotka eivät ole yhdistetyt verkkoon ja joissa etälähetysmetodit eivät ole mahdollisiaIt. Esim. mukautettu viesti voi olla “Voisitko soittaa käytönvalvojalle puhelimitse XX-XXXXX-XXX ja kertoa hänelle seuraavat tiedot:”.

Huomaa: päivittäisen tilan s-posti voi olla vain s-posti huolimatta tällä sivulla valituista viestityypeistä.

Viestiasetukset