Asetukset: S-postiasetukset

Hard Disc Sentinel img 20 c email S postiasetukset

Tällä sivulla voit säätää s-postiviestin lähetykseen tarvittavat asetukset. Vaadittavat asetukset ovat:

  • Lähettäjän nimi: tämä tulee näkymään lähettäjänä (esim. tietokeen käyttäjän nimi).

  • Lähettäjän s-posti: lähettäjän s-postiosoite (esim. tietokoneen käyttäjän s-postiosoite).

  • SMTP-palvelin: käytettävän SMTP-palvelimen IP-osoite.

  • Vastaanottajan s-posti: ongelma/tila -sähköpostien lukijan (esim. käytönvalvojan) s-postiosoite. On mahdollista antaa kaksi tai useampia osoitteita pilkuin erotettuina (,)

  • Portti: ellei SMTP-palvelin käytä standardiporttia (25), sen voi määrittää tässä.

  • Käyttäjänimi, Salasana: jos vaaditaan todennus, kun lähetetään s-posti (sitä vaativat monet Internet-palveluiden tarjoajat), nämä tiedot voi syöttää tänne. Ellei todennus ole tarpeen, jätä nämä kentät tyhjiksi.

Kenttään S-postitili on mahdollista valita aiemmin muokattu Outlook- tai Outlook Express -sähköpostitili. Jos valitaan tili, niin kentät lähettäjän nimi, s-postiosoite, SMTP-palvelin ja käyttäjänimi (jos tarpeen) täytetään automaattisesti koskien s-postitilin asetuksia. Näin vaaditaan vain vastaanottajan s-postiosoite – ja salasana jos vaaditaan todentamista (turvasyistä salasana-kenttää ei täytetä automaattisesti).

Huomaa: on mahdollista ettei kaikkia määritettyjä s-postitilejä näytetä.

Huomaa: kaikkien valintojen asetuksen jälkeen on suositettavaa käyttää painiketta Postitustesti asetusten testaamiseksi tai paljastamaan mahdollisia s-postin lähetysongelmia.

S-postiasetukset