Asetukset: Operaatiot, tiedostojen siirto, projektivalinnat

Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain rekisteröidyssä PROFESSIONAL-versiossa.

Hard Disc Sentinel img 33 mod4 Projektivalinnat

Käyttäen näitä valintoja käyttäja voi mukauttaa varmistusprojektin.

Laske kopioitavan datan määrä: Hard Disk Sentinel voi laskea arkistoitavan datan kokonaismäärä ennen arkistointiprosessin käynnistystä. Tämä voi viedä huomattavan paljon aikaa, jos varmistettavina on runsaasti tiedostoja ja kansioita – joten tämän toiminnon voi poistaa käytöstä. Jos projekti on laadittu olemaan “paniikkivarmistus” -projekti, tämä toiminto tulee poistaa käytöstä arkistoinnin alkamiseksi niin pian kuin mahdollista. Jos tämä valinta on aktivoitu, eteneminen ja arvioitu jäljelläoloaika näkyvät varmistusoperaation aikana.

Älä aloita jos datan määrä on alle XX ktavua: älä aloita arkistointia, jos lähdekansio ei sisällä määritettyä datamäärää. Tätä valintaa käyttäen on mahdollista säilyttää olemassa olevat varmistukset ja välttää varmistamasta tyhjiä kansioita tai vajaasisältöisiä kansioita.

Anna hälytys ellei tarpeeksi dataa: tee hälytys jos datan määrä on alle määritetyn kynnyksen. Tämä voi olla s-posti, verkkoviesti tai näytölle ilmestyvä hälytysikkuna perustuen viestiasetuksiin. On mahdollista synnyttää myös äänihälytys (katso alla).

Todenna kopioitu data: varmistusoperaation aikana Hard Disk Sentinel luo automaattisesti CRC-tarkistearvon kaikista tiedostoista ja tallentaa nämä arvot yhdessä arkistoitujen tiedostojen kanssa (näillä tiedoilla palautusmoduuli (saatavissa tulevaisuudessa) voi todentaa kaikkien arkistoitujen tiedostojen yhtenäisyyden ja palauttaa tiedostot automaattisesti). Jos tämä valinta aktivoidaan, arkistoitujen tiedostojen yhtenäisyys todennetaan arkistoinnin jälkeen. Jos arkistoitujen tiedostojen määrä on suuri, tämä prosessi voi viedä kauan aikaa (jopa kauemmin kuin varmistusprosessi).

Kopioi vain uudet ja päivitetyt tiedostot: arkistoi vain viime varmistusoperaation jälkeiset uudet tai päivitetyt tiedostot.

Tyhjää kopioitujen tiedostojen arkistobitti: Hard Disk Sentinel tyhjää varmistuksen jälkeen kaikkien tiedostojen arkistobitin. Tämä takaa tiedostot arkistoidaan. On suositettavaa käyttää tätä valintaa edellisen kanssa.

Poista lähdetiedostot onnistuneen kopioinnin jölkeen: poista kaikki lähdetiedostot, kun arkistointiprosessi on valmis. Käytä tätä toimintoa vain erityistapauksissa (esim. varmista pienen kapasiteetin tallentimesta ja tyhjää laite). Huomaa: (tyhjiä) kansioita ei poisteta.

Tallenna alikansiot: on mahdollista aktivoida lähdekansioiden alaisten kaikkien alikansioiden kaikkien tiedostojen arkistointi.

Tallenna myös lähdekansion nimi ja sisältö: jos aktivoi tämän valinnan, myös lähdekansion nimi (lähdepolun ylin kansio) luodaan kohdekansioon ja lähdekansion kaikki tiedostot ja alikansiot tallennetaan tähän kansioon. Jos valinta poistetaan, lähdekansion sisältö tallennetaan suoraan kohdekansioon.

Älä näytä tallennuksen tilaikkunaa: normaalisti kopioinnin etenemisikkuna näkyy arkistointiprosessin aikana. Jos valinta poistetaan, ikkuna ei näy. Vain välkkyvä ilmaisinaluekuvake osoittaa, että meneillään on varmistusprosessi.

Käytä nykyistä päiväystä kansion nimenä ja säilytä viimeiset XX valmista arkistoa: kun tämä valinta aktivoidaan, lähdekansioiden sisällöt tallennetaan useammin kuin kerran kohdekansioihin. Näin on mahdollista saada monta eri valmista varmistusarkistoa. Esim. jos varmistusprojekti on säädetty ajettavaksi päivittäin ja tämä valinta aktivoidaan 7 valmiiksi eri arkistoksi, kaikki tiedostot tallennetaan viikoksi taannehtivasti (kaikki tiedostot tallennetaan 7 kertaa, yksi varmistuskopio kunakin päivänä). Nykyisen päiväyksen ja ajan omaava kansio luodaan automaattisesti kohdekansion alaisuuteen ja lähdetiedostot arkistoidaan sinne. Jos kohdekansio sisältää jo määritetyn määrän valmiita arkistoja, vanhin arkisto poistetaan automaattisesti. Käyttäen tätä valintaa on mahdollista palauttaa ongelma- tai datan menetystapauksessa minkä tahansa edellisen päivän vakaasta arkistosta. Mutta sillä on haittapuolensa: se vaatii paljon enemmän tallennustilaa kuin yksinkertainen varmistus.

On mahdollista luoda raportti varmistusprosessin suorituksen jälkeen. Raportin voi luoda kaikissa tapauksissa (virheen/ongelman sattuessa tai kun projekti valmistunut virheittä) tai vain kun on havaittu ongelma. On myös mahdollista täysin poistaa käytöstä raportin luonti kyseisestä projektista. Raportti voi olla viestiasetusten mukaisesti s-posti, verkkoviesti tai näytöllä esitettävä hälytysikkuna. Valinnaisesti voi aktivoida äänihälytyksen havaittaessa ongelman.

Aktivoimalla valinnan Äänihälytys ongelman ilmetessä luodaan äänihälytys sivun Hälytykset ääniasetusten mukaisesti.

On mahdollista säätää operaation prioriteetti. Asettamalla “maksimi” -prioriteetin, projekti suoritetaan niin pian kuin mahdollista. Tämä saattaa alentaa muiden aktiivisten sovellusten suoritustehoa, mutta näin tiedostot voi arkistoida nopeammin. On suositettavaa käyttää “maksimia” paniikkivarmistusoperaatioissa, mutta toimetonta tai normaalia muissa projekteissa.

Projektivalinnat