Asetukset:Operaatiot, tiedostojen siirto, kansioiden asetukset

Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain rekisteröidyssä PROFESSIONAL-versiossa.

Hard Disc Sentinel img 31 mod2 Kansioiden asetukset

Tiedostojen ja kansioiden siirrossa tärkein asia on määrittää lähde- ja kohdekansiot.

On mahdollista valita tai syöttää manuaalisesti lähdekansio ja kohdekansio. On mahdollista käyttää useampaa kuin yhtä kohdekansiota (jopa eri asemissa tai eri tietokoneissa). Tiedostot kopioidaan lähdekansiosta kaikkiin näihin kohdekansioihin. On mahdollista säätää mitä tahansa (yksi tai useampia) muuttujia määritettäessä kohdekansiota. Esim. on mahdollista luoda eri kansioita pohjautuen käyttäjän nimeen, tietokoneen nimeen tai IP-osoitteeseen. Hard Disk Sentinel luo automaattisesti kansion ennen arkistointia jos tarpeen.

Muuttuja %LAST=folder% korvautuu määritetyn “kansion” viimeksi päivitetyn alikansion nimellä. Tämä on käytännöllistä, jos käyttäjä haluaa tallentaa useita eri varmistusvaiheita, mutta viimeisimmät tiedostot tarvitsevat lisäkäsittelyä (esim. viimeisimpien tiedostojen polton optiselle levylle). Tätä toimintoa ja sen asetuksia kuvataan sivulla projektivalinnat.

On mahdollista käyttää tämän valinnan lyhyempää muotoa: määrittää vain %LAST%. Tällöin kansiosta ennen kansiota %LAST% etsitään viimeisintä arkistoitua kansiota. Esim. C:\BACKUP\%LAST=C:\BACKUP% ja C:\BACKUP\%LAST% sisältävät saman (uusimman arkiston kansiosta C:\BACKUP). Jos on tarpeen polttaa CD/DVD ja jotkin näistä esimerkeistä käytetään lähdekansiona, viimeisin kansio kopioidaan optiselle levylle.

Huomaa: kansioita %LAST=folder% ja %LAST% voi käyttää vain jos on aktivoitu valinta Käytä nykyistä päiväystä kansion nimenä ja säilytä viimeiset XX valmista arkistoa.

Huomaa: kansioiden nimet voivat viitata paikallisiin tai etä- (verkko-) asemiin. On myös mahdollista määrittää UNC (Universal Naming Convention) -polkuja (esim. \\palvelin\jako\kansio). Varmistu että vastaavat verkkoresurssit ovat sovelluksen käytettävissä.

Kansioiden asetukset