Tiedostojen siirto

Rekisteröidyssä Hard Disk Sentinel PROFESSIONAL-versiossa on sisäinen arkistointimoduuli. Se sisältää lukuisia säätelyominaisuuksia ja tätä moduulia käyttäen on mahdollista luoda nykytilanteeseen sopivia eri varmistusoperaatioita. Asetuksia ja toimintoa kuvataan seuraavissa luvuissa:

Tiedostojen siirto