Asetukset: Operaatiot

Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain PROFESSIONAL-versiossa.

Hard Disc Sentinel img 27 op1 Projektit

Käytettäessä Hard Disk Sentinel PRO -versiota on mahdollista määrittää monenlaisia tehtäviä (projekteja) ja ajoittaa ne säännöllisest suoritettaviksi. Määritetyt projektit voidaan suorittaa eräiden seikkojen tapahtuessa, esim. levyn kuntoarvon painuessa alhaiseksi. On mahdollista suorittaa kaksi tai useampia eri projekteja samanaikaisesti tai peräkkäin (ajaa projekti kun toinen projekti on valmistunut). Projektit ovat yleensä datan arkistointioperaatioita, mutta on mahdollista määrittää myös toisenlaisia projekteja.

Ensinnäkin, varmistusprojektille vaaditaan lyhyt, tiivistetty nimi (tätä ei voi muuttaa myöhemmin). Napsauttamalla nappia Uusi käyttäjä voi antaa tämän nimen ja projektin lähemmät annettavat tiedot ilmestyvät – kentät ovat nyt tyhjiä.

Käytettäessä nappia Poista juuri esillä olevan projektin voi poistaa projektien listasta, ellei sitä enää tarvita. Huomaa: jos projekti on assosioitu yhteen tai useampaan päivämäärään tai tapahtumaan, käyttäjän täytyy vahvistaa poisto-operaatio. Ole huolellinen poistaessasi projektin, johon on linkittynyt muita projekteja tietyssä järjestyksessä.

Käyttäjä voi antaa jonkin sanallisen kuvauksen projektin todellisesta toiminnosta kenttään Kommentti. Jos projekti vaatii vahvistuskysymyksen ennen toimeenpanoa, nimi ja tämä kommentti näytetään käyttäjälle – joka voi päättää, voiko projektin suorittaa vai tulisiko projekti perua.

Projektin tyyppi voi olla:

 • Aja ulkoinen sovellus tai eräajotiedosto: projekti käynnistää määritetyn ulkoisen sovelluksen, sisäisen komennon (esim. COPY) tai eräajotiedoston (BAT). Voidaan käyttää esim. pakkaamaan kansioita millä tahansa pakkausohjelmalla ja/tai polttamaan tiedostoja optiselle levylle käyttäen komentoriviltä ajettavaa CD/DVD-polttosovellusta. Sitä voi käyttää myös käynnistämään mikä tahansa muu sovellus esim. päivittämään jonkin antivirus-sovelluksen datakanta. Sovellus pitää määrittää kaikkine komentoriviparametreineen. On mahdollista valita sovellus käyttäen nappia Selaa. Sovelluksen nimi ja polku täytyy määrittää lainausmerkkien (“) väliin, jos sovelluksen nimi tai sen polku sisältää yhden tai useampia välilyöntejä. Lisäparametrit voidaan määrittää sovelluksen nimen jälkeisen viimeisen lainausmerkin jälkeen. Esim.: “C:\Program Files\OmatOhjelmat kansio\OmaOhjelma.exe” parametri1 parametri2

  Jos käyttäjä valitsee Käynnistä piilossa näyttämättä ikkunaa, sovellus ajetaan hiljaisesti (näyttämättä sen ikkunaa).

  Jos valinta Hälytä virheestä aktivoidaan, annetaan hälytys ( Viestiasetusten) mukaisesti, jos ulkoinen sovellus tai BAT-tiedosto tuottaa muun lopetuskoodin kuin 0. Huomaa: käytettäessä BAT-tiedostoa komentoa EXIT xx voidaan käyttää määrittämään lopetuskoodi. Jos BAT-tiedosto sisältää lausekkeet if .. then, tätä voidaan käyttää määrittämään oikeat lopetuskoodit BAT-tiedoston eri kohtiin. Lopetuskoodi 0 merkitsee virheetöntä (ongelmatonta) valmistumista. Mikä tahansa muu koodi aiheuttaa hälytyksen johtuen tuotetusta lopetuskoodista (jos tämä valinta on aktivoitu). Tässä tapauksessa mikään muu tästä ongelmallisesta projektista riippuvainen projekti ei käynnisty.

 • Siirrä tiedostoja ja kansioita: tässä tapauksessa sisäistä arkistomoduulia käytetään varmistamaan tiedostoja. Käyttäen tätä moduulia on mahdollista säätää eri arkistointivalintoja ja luoda tiettyjä eri varmistustehtäviä. Napsauttaen painiketta Asetukset käyttäjä voi määrittää varmistusprojektin valinnat. Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

 • Polta CD/DVD sovelluksella NERO: Hard Disk Sentinel käyttää Ahead Software AG:n sovellusta NERO (TM) arkistoimaan minkä tahansa tietyn kansion sisällön optiselle levylle.

  Hard Disc Sentinel img 50 nero Projektit

  NEROCMD.EXE-tiedoston (NERO:n komentoriviversion) sijainti on tarpeen määrittää käyttäen nappia Valitse sovellus. Ellei tätä ole määritetty, mutta projekti on koostettu, Hard Disk Sentinel pyytää määrittämään puuttuvan sovelluksen sijainnin.

  Suoritettavan komentorivin voi tarkastaa kaikkine parametreineen. Painamalla CTRL+C on mahdollista kopioida tämän ikkunan sisältö leikepöydälle.

  On määritettävä lähdekansio. Se voi sisältää muuttujia (esim. %USER%, %LAST% jne.) ja muuttujien tarkat tiedot on kuvattu kansion asetuksissa. Jos käyttää muuttujaa %LAST%, määritetyn kansion (joka on meidän tapauksessamme L:\BACKUP) viimeisintä kansiota (luotu käyttäen päiväystä ja aikaa) käytetään lähdekansiona. Tätä tulisi käyttää, kun jokin toinen projekti on aiemmin tallentanut dataa kohteeseen L:\BACKUP ja valinta Käytä nykyistä päiväystä kansion nimenä ja säilytä viimeiset XX valmista arkistoa on aktivoitu kyseiselle projektille.

  On myös valittava polttava asema (silloin mikäli tietokoneeseen on asennettu kaksi tai useampia optisia asemia) ja kirjoitusnopeus. Kirjoitusnopeus säätyy automaattisesti polttajan ja asennetun median ominaisuuksien mukaan. Myös median tyyppi (CD tai DVD) pitää valita. Valinnat Puskurin alivuoto (Burn-proof) -suojaus ja todenna kirjoituksen jälkeen voidaan aktivoida tai poistaa.

  On mahdollista määrittää mitkä tahansa muut komentoriviparametrit. Ne lähetetään NEROCMD.EXE:lle. Näitä parametrejä voi olla –disable_eject, mikä passivoi levyn poiston. Parametrien täydellisen listan voi nähdä käyttämällä komentoa NEROCMD /?.

  On mahdollista aloittaa polttoprosessi hiljaisesti (näyttämättä mitään ikkunaa) ja aktivoida virheenkäsittely kuten valitaan projektit tyyppiä Aja ulkoinen sovellus tai eräajotiedosto. Tarkista NEROCMD-käyttöoppaasta NEROCMD:n täydellinen lista mahdollisia lopetuskoodeja.

  Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

 • Pakkaa tiedostoja sovelluksella RAR/7-Zip: Hard Disk Sentinel voi käyttää RarSoftin sovellusta WINRAR (TM) tai ilmaista sovellusta 7-Zip pakkaajana. Käytettävissä olevien valintojen lista on sama molemmilla pakkaajilla. Huomaa: 7-Zipin vanhemmat versiot eivät tue monitaltioarkistojen luomista.

  Hard Disc Sentinel img 51 arc Projektit

  On määritettävä (komentoriviltä ajettavan pakkaussovelluksen) RAR.EXE- tai 7Z.EXE-tiedoston sijainti käyttäen nappia Valitse sovellus. Ellei tätä määritetä, mutta projekti on muokattu, Hard Disk Sentinel pyytää määrittämään puuttuvan sovelluksen sijainnin.

  Suoritettavan komentorivin voi tarkastaa kaikkine parametreineen. Painamalla CTRL+C on mahdollista kopioida tämän ikkunan sisältö leikepöydälle.

  Arkiston pakkaamis
  eksi on määritettävä lähdekansio. Se voi sisältää muuttujia (esim. %USER%, %LAST%, muuttujien tarkat tiedot on kuvattu kansion asetuksissa).

  On myös määritettävä kohdetiedosto pakatun arkiston tallentamiseen. Tarjolla on valinta luoda monitaltioarkistoja ja säätää taltion koon yksiköksi ktavu (1024 tavua).

  Mitä tahansa muita komentoriviparametrejä voi säätää käytettäviksi, kun RAR- tai 7Z-sovellus käynnistetään. Näitä parametrejä voivat olla: -mXXX pakkausmetodin määrittämiseen, -pXXX salasanan määrittämiseen tai -sfx itsepurkautuvan arkiston luomiseen. Täydellisen listan parametreistä voi nähdä käyttämällä komentoa WINRAR /? tai 7Z (ilman mitään parametrejä).

  On mahdollista aloittaa pakkausprosessi hiljaisesti (näyttämättä mitään ikkunaa) ja aktivoida virheenkäsittely kuten valitaan projektit tyyppiä Aja ulkoinen sovellus tai eräajotiedosto. Tarkista WINRAR- tai 7-Zip-käyttöoppaasta sovelluksen täydellinen lista mahdollisia lopetuskoodeja.

  Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

 • Vie rekisterikohteita: määritetyt rekisteriavaimet viedään tiedostoon (tiedoston nimi voi sisältää myös muuttujia).

  Hard Disc Sentinel img 55 regexp Projektit

  Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

 • Virta PÄÄLLE tietokoneeseen: Kytke virta (käynnistä) etätietokoneeseen paikallisalueverkossa lähettämällä herätyspaketti kohdetietokoneeseen. On määritettävä kohdetietokoneen MAC-osoite (on mahdollista löytää se esim. Hard Disk Sentinel-raportista kohdetietokoneessa). Valinnaisesti ohjelma voi odottaa, kunnes tietokone pn valmis (vastaa PING:iin), muttei odota kuin määrätyn maksimiajan. On suositettavaa todentaa palomuurin, tietokoneen (wake-on-lan (LAN-herätys) pitää olla aktivoitu) ja verkon asetukset.

  Hard Disc Sentinel img 56 pon Projektit

  Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

 • Virta POIS tietokoneesta: Paikallinen tai etätietokone voidaan pysäyttää (sammuttaa) tai käynnistää (alkuladata) uudelleen. Paikalliselle tietokoneelle voidaan myös lähettää käsky mennä valmius- tai lepotilaan.

  Hard Disc Sentinel img 57 poff Projektit

  Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

 • Lähetä tiedostoja s-postissa: Tällä toiminnolla voi siirtää s-posteissa tiedostoja (tai kokonaisia kansioita kaikkine tiedostoineen tai alikansioineen). Oikean tyypin (tiedostojen tai kansioiden) valinnan jälkeen tiedostot/kansiot on määritettävä ja erotettava puolipistein (;). Lähettäjä-, s-postipalvelin- ja todennusvalintoja sivulla s-postiasetukset käytetään s-postien lähetyksessä.

  Hard Disc Sentinel img 58 mail Projektit

  On mahdollista lähettää kaikki tiedostot eri s-posteissa (lähettäen yhden tiedoston per postitus). Tämä valinta on ihanteellinen lähetettäessä yksittäisiä tiedostoja (arkistoja), jotka eivät ole liian isoja lähettää s-posteissa. Moniin pienempiin tiedostoihin nähden on mahdollista koota tiedostoja, kunnes minimiraja on saavutettu, ja lähettää tiedostot yhdellä kertaa s-postissa. Näin kaikki s-postit sisältävät esim. 2000 ktavua dataa paitsi viimeinen, joka sisältää loput tiedostot. Ennen tämän valinnan käyttöä on suositettavaa todentaa datan määrä ja saatavilla oleva tila s-postipalvelimessa (verkkopalvelun tuottajan tarjoama).

  Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

 • Tiedostojen siirto FTP:llä: Tällä valinnalla on mahdollista lähettää tiedostoja tai kokonaisia kansioita FTP-palvelimeen. Oikean tyypin (tiedostojen tai kansioiden) valinnan jälkeen tiedostot/kansiot on määritettävä ja erotettava puolipistein (;).

  Hard Disc Sentinel img 59 ftp Projektit

  Tiedostojen siirtoon vaaditaan (etä-) FTP-palvelimen nimi tai IP-osoite, käyttäjän nimi ja salasana. Valinnaisesti voi määrittää myös siirtoportin (oletus = 21, standardi FTP-portti), passiivimoodin valinnan ja etäkansion. Painike Asetukset avaa ikkunan lisävalinnoin ohjata siirtoa mukaan lukien tuetut arkistointivalinnat sekä FTP:n aikakatkaisun ja uudelleenyritysten maksimimäärän.

  Huomaa: Valintaa “säilytä viimeiset XX valmista arkistoa” voi käyttää FTP-siiron yhteydessä. Jatkaminen (REST) ei ole tuettu.

  Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

 • Testaa kiintolevy(t): On mahdollista tutkia ja testata kiintolevyt käyttäen laiteitsetesti -toimintoja (tuetut IDE ja S-ATA-kiintolevyillä). Testattavat levyt listataan ja voidaan valita tai on mahdollista testata samanaikaisesti kaikki asennetut kiintolevyt.

  Jos vie hiiren kiintolevyn päälle, näytetään tuetut testit vihjeenä. Valitse testityyppi tuetuista testeistä.

  On mahdollista lähettää raportti testin valmistuttua (aina tai nimenomaan virheen tapahduttua). Raportti sisältää testin yksityiskohdat mukaan lukien kaikki havaitut uudet ongelmat (esim. uusia huonoja sektoreita).

  Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

Huomaa: seuraavissa versioissa saattaa olla lisää eri projektityyppejä.

Painiketta Aloita nyt voi käyttää käynnistämään projekti välittömästi. Käytä aina painiketta Tallenna ennen tämän painikkeen napsautusta tallentaaksesi mitkä tahansa projektin modifioidut valinnat.

Käyttämällä painiketta Hard Disc Sentinel img 52 shortcut Projektit Hard Disk Sentinel luo työpöydälle nykyisen valitun projektin pikakuvakkeen. Pikakuvakkeella voi käynnistää siihen assosioidun projektin (vaikkei Hard Disk Sentinel olisi aktiivinen). Huomaa: jos projekti sisältää muuttujia, muuttujat huomioidaan pikakuvakkeen luontihetken mukaan. Ei siis ole suositettavaa käyttää muuttujia projekteissa, jotka on suunniteltu ajettaviksi manuaalisesti tai käyttämään vain pysyviä muuttujia (esim. %COMPUTER%).

Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

Nappia Tallenna on käytettävä tallentamaan modifioidut asetukset. Tämä tallentaa nykyisen projektilistan, This will save the current list of projects, määritettyjen ajoitusten listan ja määritettyjen tapahtumien listan. On suositet
tavaa käyttää tätä nappia usein, koska jotkin valinnat ovat käytettävissä vain, jos varmistusasetukset on tallennettu. Käyttämällä nappia Palauta oletusprojektit, on mahdollista ladata uudelleen aiemmin tallennetut varmistusasetukset. Tämä saattaa olla hyödyksi palautettaessa vahingossa tapahtuneen poiston tai modifioinnin johdosta.

Sen jälkeen kun varmistusprojektit on määritetty, ne tulisi liittää eri ajankohtiin eri päivinä sivulla Ajoitus tai eri tapahtumiin. Sellainen tapahtuma voi olla hätävarmistus. Se suoritetaan, jos mikä tahansa ongelma löytyy miltä tahansa kiintolevyltä ja jos kyseiseen ongelmaan liittyvän hätävarmistuksen käynnistysvalinta on aktivoitu sivulla Hälytykset.

Projektit