Asetukset: Operaatiot, Paniikkivarmistus

Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain PROFESSIONAL-versiossa.

Hard Disc Sentinel img 29 op3 Paniikkivarmistus

On mahdollista yhdistää projektin suoritus eri tapahtumiin kuten ajoitussivulla. Esim. jos minkä tahansa kiintolevyn kuntoarvo on liian matala tai lämpötila on liian korkea projektin suorittamiseen. Käyttäjän täytyy aktivoida eri ongelmatyypit sivulla Hälytykset, kun projekti on määrä käynnistää.

On mahdollista määrittää yleinen projektilista. Tämän listan kaikki projektit suoritetaan, jos millä tahansa kiintolevyllä on ongelma (ja “paniikkivarmistus” on aktivoitu kyseiselle ongelmalle sivulla Hälytykset). Lisäksi käyttäjä voi luoda eri projektilistan kullekin asennetulle kiintolevylle. Näin on mahdollista säätää, että dataa tulee arkistoida ensimmäiseltä kiintolevyltä toiselle säännöllisesti ja milloin ensimmäisen kiintolevyn kuntoarvo on alhainen; ja jos toisen kiintolevyn kanssa on ongelma, dataa tulee kopioda ulkoiselle levylle tai etäpalvelimeen.

Pikavalikosta Levy on mahdollista valita vastaava levy tai yleinen projektilista (käyttäen valintaa “mikä tahansa kiintolevy”).

Punaista X:ää sarakkeessa Poista voi käyttää poistamaan vastaava projekti listasta. Tietenkään itse projektia ei poisteta, sen voi valita uudelleen milloin vain lisättäväksi myöhemmin projektilistaan. Seuraavana (vasemmalta oikealle) näkyy projektin numero. Tämä on tärkeä vain, jos käyttäjä haluaa luoda projektiketjun (suorittaa projekteja peräkkäin, toinen toisensa perään).

Sarakkeessa Projekti näkyy projektin nimi. Käyttäjä voi valita suoritettavan projektin aiemmin luotujen projektien listasta.

Sarakkeessa Käynnistä on mahdollista säätää, milloin projekti tulee suorittaa. Mahdolliset valinnat ovat:

  • Automaattisesti: käynnistä projekti välittömästi, kun on havaittu ongelma.

  • X:n jälkeen: käynnistä projekti kun toinen projekti numerolla X on valmistunut. Käytettävissä vain jos on tallennettu projektin X sisältävä projektilista. Huomaa: jos käyttäjä on perunut minkä tahansa projektin ketjussa tai käyttäjä on kieltänyt projektin käynnistymisen, kun hänen olisi tullut sallia se, niin mitkään kyseisestä perutusta riippuvat projektit eivät käynnisty. On mahdollista yhdistää yksi tai useampia projekteja aiemmin valmistuneeseen projektiin (jos projekteille on valittu sama “X:n jälkeen” -valinta). Näin nämä projektit ajetaan samanaikaisesti, heti kun toinen projekti (numerolla X) on valmistunut.

Jos valinta Kysy ennen ajoa on valittu, projektia ei suoriteta automaattisesti. Sen sijaan ilmestyy vahvistusikkuna, jossa ovat projektin nimi sekä kommentti ja käyttäjän täytyy sallia projektin käynnistys. Näin voi viivyttää projektin suoritusta (ja kaikkien tästä riippuvaisten projektien) olemalla painamatta mitään nappia, jos projekti on määrä suorittaa myöhemmin. Jos hän peruu suorituksen, kyseinen projekti ja mitkään siitä riippuvat projektit eivät käynnisty. Huomaa: tämän valinnan voi poistaa vain rekisteröidyssä versiossa. Rekisteröimätön versio vaatii aina vahvistuksen projektin suoritukselle.

Poistamalla valinnan Aktivoitu projekti passivoidaan eikä se käynnisty. Näin projektin voi passivoida pitemmäksi aikaa – poistamatta projektilistalta. Huomaa: jos yksi tai useampi projekti riippuu passivoidusta projektista, näitäkään projekteja ei suoriteta. Hard Disk Sentinel näyttää tässä tilanteessa varoituksen ja käyttäjä voi tarkistaa asetukset.

Napsauta tekstiä Lisää uusi projekti listaan listan lopussa lisätäksesi uuden projektin päivittäisajoitukseen.

Paniikkivarmistus