Asetukset: Operaatiot, Ajoitus

Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain PROFESSIONAL-versiossa.

Hard Disc Sentinel img 28 op2 Ajoitus

Joka viikonpäivälle voi määrittää eri projektin. Pikavalikosta Käynnistyspäivä käyttäjä voi valita viikonpäivän, jolle määritettyjä projekteja voi tarkastella ja lisätä/tarkistaa asetuksia.

Käyttäen valintaa Peruuta seuraavan vastaavan päivän osalta on mahdollista passivoida seuraavan viikon vastaavan valitun päivän kaikki projektitit. Esim. jos valitaan ja näytetään nyt oleva vaikkapa tiistai ja käytetään tätä valintaa, tiistaille ajoitettuja projekteja ei suoriteta seuraavana tiistaina. Näin on mahdollista väliaikaisesti passivoida suunnitellun palvelun projektit. Sen jälkeen kun päivä on ohi (esim. seuraavan tiistain jälkeen), sovellus palautuu automaattisesti normaaliin moodiin ja kaikki projektit toimivat kuin ennenkin. Näin järjestelmänvalvojan ei tarvitse huolehtia passivoimasta ja sitten aktivoimasta projekteja uudelleen manuaalisesti, kun palvelu on edennyt päätökseen.

Punaista X:ää sarakkeessa Poista voi käyttää poistamaan vastaava projekti listasta. Tietenkään itse projektia ei poisteta, se voidaan valita uudelleen milloin vain myöhemmin lisättäväksi projektilistaan. Seuraavana näkyy (vasemmalta oikealle) projektin numero. Tämä on tärkeä vain, jos käyttäjä haluaa luoda projektiketjun (suorittaa projekteja peräkkäin, toinen toisensa perään).

Sarakkeessa Projekti näkyy projektin nimi. Käyttäjä voi valita suoritettavan projektin aiemmin luotujen projektien listasta.

Sarakkeeseen Käynnistä on mahdollista säätää, milloin projekti tulee suorittaa. Mahdolliset valinnat ovat:

  • Kiinteä aika: projekti suoritetaan sarakkeessa Aika (tunti:minuutti) määritettyyn aikaan. Ellei projektia ollut mahdollista ajaa säädettyyn aikaan (esim. järjestelmä ei ole valmiina johtuen virtaongelmasta), projekti voidaan ajaa myöhempänä (mutta ensimmäisenä mahdollisena) ajankohtana. Tätä voi ohjailla valinnalla Voidaan ajaa myöhemmin. Suositettavaa suoritettaessa kiinteitä, pitempikestoisiksi ajoitettuja projekteja (esim. täydellinen varmistus yön aikana).

  • Latauksen jälkeen: käynnistä projekti sen jälkeen, kun Hard Disk Sentinel on käynnistetty ja ennaltamääritetty viive on ohi. Viipeen voi määrittää sarakkeessa Aika (tunti:minuutti). Projekti suoritetaan Hard Disk Sentinelin joka uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Jos järjestelmä täytyy käynnistää säännöllisesti uudelleen, projektin voi ajaa useasti per päivä. Suositettavaa pikavarmistuksiin (esim. tallennettaessa uusia tai muokattuja dokumentteja, kuvia).

  • Latauksen jälkeen 1/päivä: käynnistä projekti sen jälkeen, kun Hard Disk Sentinel on käynnistetty ja ennaltamääritetty viive on ohi. Viipeen voi määrittää sarakkeessa Aika (tunti:minuutti). Projekti suoritetaan vain Hard Disk Sentinelin ensimmäisen käynnistyksen jälkeen kunakin päivänä, joten se ajetaan enintään kerran päivässä. Suositettavaa tehtävissä jotka suoritetaan enintään kerran per päivä, esim. päivitettäessä antivirus-datakantaa.

  • Toistuva: toista projekti säädetyn ajanjakson jälkeen. Ajanjakson voi määrittää sarakkeessa Aika (tunti:minuutti). Suositettavaa tallennettaessa usein modifioitavaa dataa, usein saapuvia tiedostoja, kuvia.

  • X:n jälkeen: käynnistä projekti kun toinen projekti numerolla X on valmistunut. Käytettävissä vain jos on tallennettu projektin X sisältävä projektilista. Huomaa: jos käyttäjä peruu minkä tahansa projektin ketjussa tai käyttäjä on kieltänyt projektia käynnistymästä, kun hänen olisi pitänyt sallia se, mitkään tästä perutusta riippuvaisista lisäprojekteista eivät käynnisty. On mahdollista yhdistää yksi tai useampia projekteja aiemmin valmistuneeseen projektiin (jos projekteille on valittu sama “X:n jälkeen” -valinta). Näin nämä projektit ajetaan samanaikaisesti, heti kun toinen projekti (numerolla X) on valmistunut. Suositettavaa näille: pakattaessa arkistoituja tiedostoja, poltettaessa tiedostoja optiselle medialle.

Jos valinta Kysy ennen ajoa on valittu, projektia ei suoriteta automaattisesti. Sen sijaan ilmestyy vahvistusikkuna, jossa ovat projektin nimi sekä kommentti ja käyttäjän täytyy sallia projektin käynnistys. Näin voi viivyttää projektin suoritusta (ja kaikkien tästä riippuvaisten projektien) odottamalla ennen napin painallusta. Jos hän peruu suorituksen, kyseinen projekti ja mitkään siitä riippuvat projektit eivät käynnisty. Huomaa: tämän valinnan voi poistaa vain rekisteröidyssä versiossa. Rekisteröimätön versio vaatii aina vahvistuksen projektin suoritukselle.

Poistamalla valinnan Aktivoitu projekti passivoidaan eikä se käynnisty. Näin projektin voi passivoida pitemmäksi aikaa – poistamatta projektilistalta. Huomaa: jos yksi tai useampi projekti riippuu passivoidusta projektista, näitäkään projekteja ei suoriteta. Hard Disk Sentinel näyttää tässä tilanteessa varoituksen ja käyttäjä voi tarkistaa asetukset.

Napsauta tekstiä Lisää uusi projekti listaan listan lopussa lisätäksesi uuden projektin päivittäisajoitukseen.

Ajoitus