Asetukset: Lisävalinnat

Hard Disc Sentinel img 24 c adv Lisävalinnat

Näitä valintoja tulisi modifioida vain kokeneiden asiantuntijoiden, koska nämä valinnat saattavat aiheuttaa järjestelmän virheellistä tai epäasianmukaista toimintaa.

Havainnointitaajuus: kiintolevyn tietojen kahden peräkkäisen havainnon välinen aika (selvitettäessä S.M.A.R.T. -tietoja lämpötilan, kunnon jne. näyttämiseksi). Oletuksena Hard Disk Sentinel selvittää näitä tietoja kerran 5 minuutissa. Liian monet kiintolevyt tai hitaat laitteet saattavat alentaa sovelluksen suoritustehoa ja kasvattaa vasteaikoja. Tällöin on suositettavaa vetää liukusäädin oikealle, This case it is recommended to drag the slider to right, mutta on mahdollista myös havainnoida taajempaankin. Huomaa: hyvin taajaan toistuvat havainnot (yksi per joka 1 – 5 sekunti) voivat alentaa suoritustehoa.

Kunnon laskentametodi: käyttäjä voi valita metodin laskea kunnon ja suoritustehon arvot kullekin kiintolevylle. On suositettavaa käyttää valintaa “Analysoi datakenttä” tai valintaa täsmällisempi analyysi datan turvallisuuden parantamiseksi. Täsmällisempää metodia suositetaan palvelimille, kannettaville tai tietokoneille, joissa on korkea levyn käyttöaste tai erittäin tärkeitä tietoja.

Aktivoi varoitus ellei kiintolevy vastaa: ellei kiintolevy vastaa Hard Disk Sentinelin paljastuksiin, luodaan lokimerkintä (mikä voi johtaa hälytykseen, ellei passivoitu). Sivulla levyn tiedot näkyy keltainen ja sitten punainen nimike ja ongelma. Tämän valinnan käyttöä ei suositeta kaikissa tapauksissa, vain kun se on todella tarpeellista (esim. jos käytössä Windows 98/ME).

Poista käytöstä automaattinen scandisk: tätä valintaa käyttäen on mahdollista poistaa käytöstä automaattinen levyn tarkistusproseduuri, joka ehkä käynnistyy Windowsin mukana. Tämä saattaa estää vioittuneen levypään tavoittavan virheellisesti ja vioittavan levyn stabiileja alueita.

Viive ennen scandiskia: jos aktivoidaan automaattinen levyn tarkastus, on mahdollista säätää, kuinka monta sekuntia järjestelmän tulisi odottaa ennen tämän toiminnon alkua. Tänä aikana käyttäjä voi perua levyn tarkastuksen painamalla mitä vain näppäintä.

Synkronoi tietokoneen kello atomikellon kanssa: tietokoneen kello synkronoidaan etäaikapalvelimeen käyttäen NTP:tä (Network Time Protocol) näyttämään oikeaa päivämäärää ja aikaa. Tämä on hyödyllinen määritettäessä hälytysten tarkkaa päivämäärää ja aikaa. Tämän valinnan käyttöä suositetaan, jos on asennettu PROFESSIONAL-versio ja säädetään aloittamaan ajoitetut varmistusprojektit. Huomaa: jos käytetään rekisteröimätöntä versiota, tämä valinta poistuu automaattisesti käytöstä sen jälkeen, kun kello on synkronoitu ensi kerran.

Luo ja päivitä XML-tiedosto: jos tämä aktivoidaan, niin kiintolevyn tarkat tiedot viedään automaattisesti erityiseen XML-tiedostoon, jota voi käsitellä toisella ohjelmalla. Oletuksena käytetään tiedostoa HDSentinel.xml, mutta se voidaan vaihtaa painamalla nappia Valitse. Viimeinen edellispäivänä tallennettu XML-tiedosto tallentuu varmistuskopiona BAK-tiedostopäätteellä. Huomaa: tätä toimintoa voi käyttää vain rekisteröidyssä versiossa.

Lisävalinnat