Asetukset: Levyn hallinta

Hard Disc Sentinel img 25 c dc Levyn hallinta

Hard Disk Sentinel tutkii jatkuvasti loogisten asemien (osioiden) käytettyä ja vapaata tilaa. Näillä tiedoilla on mahdollista näyttää käytetyn tilan määrä asemakuvakkeissa. Lisäksi nykyistä levyn kuntoa kuvaava merkki näkyy asemakuvakkeissa.

Muokkaa oletuskiintolevykuvakkeita: tällä valinnalla on mahdollista yleisesti aktivoida/passivoida kiintolevyjen laajennettujen kuvakkeiden käyttö. Jos tämä valinta on pois käytöstä, käytetään alkuperäisiä Windowsin asemakuvakkeita. Aktivoituna käytetään laajennettuja kuvakkeita: kuvakkeissa näkyvät käytetyn tilan määrä ja levyn kunto. Nämä kuvakkeet näkyvät kaikissa sovelluksissa mukaan lukien Resurssienhallinta.

Tarkkaile levytilaa verkkolevyillä: on mahdollista tarkkailla vapaan tilan tietoja myös etälevyillä ja päivittää nämä tiedot automaattisesti loogisten asemien paneeliin pääikkunassa.

Vaihda verkkolevyjen oletusjärjestelmäkuvake: verkko- (etä-) asemien kuvake kuvastaa selvityksen jälkeen niiden käytetyn tilan määrää.

Tarkkaile levytilaa siirrettävillä levyillä: on mahdollista tarkkailla vapaan tilan tietoja myös siirrettävillä levyillä (esim. muistitikuilla, ulkoisilla kiintolevyillä ja kortinlukijoilla) ja päivittää nämä tiedot automaattisesti loogisten asemien paneeliin pääikkunassa.

Vaihda siirrettävien levyjen oletusjärjestelmäkuvake: siirrettävien asemien kuvake kuvastaa selvityksen jälkeen niiden käytetyn tilan määrää.

Huomaa: etä- ja useimmilla siirrettävillä asemilla ei ole mahdollista selvittää S.M.A.R.T. -tietoja. Näin kuvake kertoo vain käytetystä/vapaasta tilasta muttei kunnosta.

Huomaa: etä- ja siirrettävien asemien levytilan tarkastus saattaa olla hidasta (etenkin ellei verkkoasema ole tavoitettavissa tai ellei kortinlukijaan ole asetettu korttia). On suositettavaa käyttää näitä valintoja vain, elleivät ne alenna järjestelmän ja sovelluksen suoritustehoa.

On mahdollista määrittää, mitkä asemat tulisi poissulkea levytilan tarkastuksesta ja minkä asemien tulisi säilyttää oletuslevykuvake. Listaa näiden asemien kirjaimet (ilman merkkiä : tai välilyöntejä) asianomaiseen kenttään.

Huomaa: Hard Disk Sentinel voi havaita ja modifoida kuvakkeita vain ollessaan käynnissä. Jos sovellus on suljettu, näkyvät aiemmat asemakuvakkeet (alkuperäiset järjestelmäkuvakkeet tai modifoidut kuvakkeet, jos jokin kolmannen tahon sovellus on ne muokannut).

Humaa: jotkin käyttöjärjestelmät (esim. Windows XP SP1) eivät ehkä näytä oikein kiintolevyjen kuvakkeita. Päivitä viimeisimpään huoltopakettiin (service pack) jos kohtaat tämän ongelman.

Valintaa Levykuvakkeen asetus käytetään määrittämään kiintolevykuvakkeiden tyyppi (XP tai Vista) käytettäväksi Resurssienhallinnassa. Kuvakkeet ilmaisevat kiintolevyn kuntotilan ja käytetyn levytilan.

Levyn hallinta