Configuration: Asetukset: Kynnykset / ilmaisinaluekuvake

Hard Disc Sentinel img 16 c tti Kynnykset/ ilmaisinaluekuvake

Tällä sivulla on mahdollista säätää ilmaisinaluekuvakkeiden visuaalinen ulkoasu. Oletuksena kuvake näyttää kiintolevyn nykyisen lämpötila-arvon (ja kuntosymbolin: Hard Disc Sentinel img 37 red Kynnykset/ ilmaisinaluekuvake vaihtuen jos kuntoarvo on alle säädetyn kynnyksen).

Värit voi säätää kolmelle eri portaalle: on mahdollista säätää edusta- ja taustaväri matalalle lämpötilalle (vihreä taso), korkealle lämpötilalle (punainen taso) sekä matalan ja korkean asetuksen väliselle lämpötilalle (keltainen taso). Kynnysarvoja matalalle ja korkealle lämpötilalle voi säädellä tällä sivulla. Mikä vain tausta- tai edustaväri voi olla läpinäkyvä. Tästä syystä määritä Pun=254, Vihr=254, Sin=255 valintaikkunassa “Määritä mukautetut värit”. Tästä väristä tulee läpinäkyvä sekä tilaikkunassa että ilmaisinaluekuvakkeessa.

On mahdollista näyttää myös kuntoa osoittava symboli ilmaisinaluekuvakkeessa. Se voi olla Hard Disc Sentinel img 38 green Kynnykset/ ilmaisinaluekuvake (täydellinen, kun kunto erinomainen), Hard Disc Sentinel img 37 red Kynnykset/ ilmaisinaluekuvake (kehno, kun kunto alhainen) tai Hard Disc Sentinel img 39 yellow Kynnykset/ ilmaisinaluekuvake (tyydyttävä, kahden kynnyksen välillä). On mahdollista valita, milloin näyttää kuntosymboli – esim. vain jos kunto on liian alhainen.

Jos sekä lämpötilan että kuntosymbolin näyttö aktivoidaan, nämä kaksi kuvaa näkyvät vuoroin (yksi sekunti lämpötilan näyttöön ja yksi sekunti nykyisen kuntoarvon näyttöön). Tämä “välkyntä” saattaa kiinnittää käyttäjän huomion – mutta se voi olla häiritsevää. On suositettavaa säilyttää oletusasetus: välkyttää ilmaisinaluekuvaketta vain ongelmatapauksessa.

Kynnykset/ ilmaisinaluekuvake