Asetukset: Hälytykset

Hard Disc Sentinel img 17 c alert Hälytykset

Hard Disk Sentinelin tärkeimpiä ominaisuuksia on tehdä hälytyksiä tai suorittaa tehtäviä, kun paljastuu ongelma. Näin ongelmat voi tunnistaa ja välttää sekä käyttäen automaattisia tehtäviä tiedostot voi arkistoida datan menetyksen estämiseksi. Monet eri tehtävät voi yhdistää mihin tahansa ongelmaan.

Kun vaurio odotettavissa: tämä tapahtuu kiintolevyllä, jos jokin kriittinen S.M.A.R.T. -parametri on ylittänyt valmistajan määrittämän kynnyksen. Tässä vaiheessa kiintolevy pitäisi välittömästi korvata. Huomaa: tällöin kiintolevyn kunto on jo alentunut 0%:iin. Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

Kun levyn kunto on alhainen: tämä tapahtuu kiintolevyllä, jos kuntoarvo on alempi kuin säädetty keltainen tai punainen taso. Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa. Rekisteröimättömässä versiossa voi valita vain keltaisen tason aiheuttamaan hälytyksen.

Kun lämpötila on korkea: tämä tapahtuu kiintolevyllä, jos lämpötila nousee yli säädetyn keltaisen tai punaisen tason. Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa. Rekisteröimättömässä versiossa voi valita vain keltaisen tason aiheuttamaan hälytyksen.

Kun lisätään uusi lokimerkintä: tämä tapahtuu kiintolevyllä, kun kriittinen S.M.A.R.T. -attribuutti alenee ja tämä ongelma kirjautuu kiintolevyn lokiin. Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

Kun vapaata levytilaa on niukasti: tämä tapahtuu loogisella asemalla, jos vapaan tilan määrä on alle säädetyn kynnyksen. Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa. On mahdollista säätää vapaan levytilan kynnys yleisesti (yksi asetus kaikille loogisille asemille) tai on mahdollista asettaa eri vapaan levytilan kynnykset kullekin loogiselle asemalle (käyttäen %:a tai megatavua yksikkönä):

Hard Disc Sentinel img 18 c fst Hälytykset

On mahdollista valita käytettävä äänihälytys. Tämä voi olla mikä tahansa järjestelmän tukema äänitiedosto (esim. wav, mid, mp3, wma) ja Hard Disk Sentinel tulee käyttämään sitä hälytyksenä.

Jos aktivoidaan Toista äänihälytys, sovellus toistaa äänihälytystä jatkuvasti, kunnes käyttäjä vahvistaa äänihälytyksen poistamalla äänihälytykset (pikavalikosta tai pääikkunasta). Näin näytetään äänihälytysten syy(t) ja käyttäjä voi tutkia niitä, ennen kuin hän voi passivoida enemmät äänihälytykset. Tämän toiminnon käyttöä suositetaan palvelimissa, missä ei ole paikallista käyttäjää – mutta ihmiset saattavat huomata äänihälytyksen eikä etähälytys ole mahdollinen.

Valinta Käytä PC:n kaiutinta aktivoi sisäisen PC-kaiuttimen (“piipparin”) käytön äänikortin sijaan. Näin ei ole tarpeen liittää ulkoisia kaiuttimia tietokoneeseen. Tämän toiminnon käyttö on suositettavaa palvelimissa (yhdistettynä edelliseen valintaan). Huomaa: jos tämä toiminto aktivoidaan, äänihälytys tulee olemaan kaksinkertainen 1000 Hz:n “piip-piip” ulkoisilla kaiuttimilla soitetun äänitiedoston sijaan. Huomaa: joissain tietokoneissa (etenkään kannettavissa) ei ehkä ole PC-kaiutinta. Varmistu aina että järjestelmässäsi on kuultavissa äänihälytys.

Käyttämällä nappia Testaa äänihälytys on mahdollista testata säädetty äänihälytys (soita äänitiedosto tai käytä PC-kaiutinta). Ellei hälytystä kuulu, saattaa olla tarpeen tarkastaa kaapelit ja kaiuttimet tai muuttaa asetuksia.

On mahdollista lähettää ajoitetusti tilan s-posti, joka sisältää nykyiset asetukset ja kaikkien kiintolevyjen kuntotilan. Hard Disk Sentinel lähettää automaattisesti s-postin myöhemmin, ellei s-postia voi lähettää säädettyyn aikaan johtuen siitä, että tietokone ei ollut toiminnassa tai verkko-ongelman vuoksi. Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain rekisteröidyssä versiossa.

Jos valintaa Lähetä/näytä viesti käytetään mihin tahansa ongelmaan, viesti näytetään ja/tai välitetään riippuen säädetyistä viestiasetuksista.

Jos valinta Hätävarmistus aktivoidaan, säädetyt tehtävät suoritetaan automaattisesti, kun havaitaan jokin ongelma. On mahdollista määrittää eri tehtäviä koskien ongelmallista kiintolevyä. Huomaa: Tämä toiminto on käytettävissä vain PROFESSIONAL-versiossa.

Jos aktivoidaan valinta Sammuta, tietokone suljetaan (sammutetaan) automaattisesti enempien ongelmien estämiseksi. Tietysti sovellus odottaa muiden tehtävien valmistumista ennen tietokoneen sammutusta. On yksi minuutti aikaa jäljellä ennen sammutusta ja on mahdollista peruuttaa sammutus kyseisenä aikana.

Tärkeää: joka sessiossa kunkin kiintolevyn jokainen ongelma voi aiheuttaa hälytyksen vain kerran. Toisin sanoen jos kiintolevyn lämpötila saavuttaa keltaisen tason ja hälytys on aktivoitu keltaiselle tasolle, hälytykset suoritetaan (esim. soitetaan äänihälytys tai lähetetään s-posti jne.). Jos kiintolevy viilenee alle kynnyksen ja sitten lämpiää taas keltaiselle tasolle, mistä kiintolevy ei synnytä enää hälytystä. Näin on mahdollista välttää liiat hälytykset (esim. liian monien s-postien lähetyksen), jos kiintolevy on lähellä kynnystasoja. Tietysti jos jokin muu kiintolevy lämpiää keltaiselle tasolle – synnytetään uusi hälytys.

Aiemmin käsiteltyjen hälytysten lista tyhjätään joka päivä keskiyöllä. Se tarkoittaa että pitkän aikaa (ehkäpä viikkoja) käynnissä oleva tietokone (palvelin) saattaa tehdä hälytyksen per kiintolevy joka ongelmasta joka päivä.

Aiemmin käsiteltyjen hälytysten lista voidaan tyhjätä milloin vain pääikkunasta.

Hälytykset