Virran päälläoloaika

Kiintolevyn virran päälläoloajan voi määrittää tutkimalla kiintolevyn “Virran päälläoloajan” S.M.A.R.T. -attribuuttia #9 . Tätä arvoa tukevat useimmat uudenaikaiset IDE- ja S-ATA-kiintolevyt.

Tämän attribuutin raw-arvo kasvaa jatkuvasti, kun kiintolevyssä on virta (toiminnassa muttei välttämättä suorita luku- tai kirjoitusoperaatiota). Aikayksikkö riippuu valmistajasta. Se voi olla tunteja (arvo kasvaa kerran per joka tunti), minuutteja tai puolia minuutteja. Eri yksikötkin voivat olla mahdollisia ja saman valmistajan kahdella kiintolevyllä ei ehkä ole samat aikayksiköt.

Asennuksen jälkeen Hard Disk Sentinel alkaa tutkia tätä attribuuttia. Se tarkistaa tämän attribuutin raw-arvon kahden peräkkäisen lisäyksen välillä kuluneen ajan. Tämän testin aikana näkyy arvioitu virran päälläoloarvo (harmaan värisenä) eikä se ehkä ole tarkka. Tämä testi voi kestää jopa 20 minuuttia. Jos käyttäjä sulkee sovelluksen testin aikana, se käynnistyy automaattisesti uudelleen Hard Disk Sentinelin seuraavassa käynnistyksessä, kunnes se voi määrittää kaikilla kiintolevyillä käytetyn aikayksikön. Onnistuneen mittauksen jälkeen yksikkö tallentuu ja sitä voi käyttää myöhemmin automaattisesti. Tällä mittauksella ei ole vaikutusta kiintolevyn tai tietokoneen suoritustehoon.

Mittauksen jälkeen (tai ellei se ole tarpeen) näkyy (mustan värisenä) virran päälläoloajan arvo eikä tekstiä “arvioitu arvo” näy. Jos esitetty arvo näyttää virheelliseltä (liian matala tai korkea), voi käyttää nappia “Toista testi”.

Kun mittaus on valmis, on suositettavaa lähettää testiraportti. Saapuneet raportit auttavat jatkokehittelyssä ja on mahdollista, että myöhemmässä versiossa näkyy virran päälläolon tarkka lukema ensi kerrasta alkaen (tarvitsematta mitata).

Virran päälläoloajan viereinen arvo ilmaisee aseman kokonaiskäynnissäoloajan (virroitettu). Toimeton aikakin (kun ei ole ollut luku- tai kirjoitustoimintaa) lisää tätä arvoa, mutta valmiustila-aika ei lisää tätä aikaa. Yksi esitetty päivä tarkoitta 24 tuntia. Esim. kaksi vuotta vanha kiintolevy, jota on käytetty 12 tuntia joka päivä, näyttää samaa “virran päälläoloaikaa” kuin vuoden vanha kiintolevy, jota on käytetty 24/7-moodissa (kuten 8 tuntia joka päivä toiminut 3 vuotta vanha kiintolevy).

Huomaa: virran päälläoloajan esitys ei ehkä ole virheetön joissain malleissa.

Arvioitu jäljellä oleva elinaika

Analysoi datakenttä

Jos käyttää valintaa “Analysoi datakenttä” kuten valitaan kunnon laskentametodi lisävalinnat-sivulla, jäljellä oleva elinaika lasketaan seuraavalla metodilla:

  • Oletuksena kiintolevyn täydellisen kunnon odotettu kokonaiselinaika on määritetty 5 vuodeksi (toimiessaan joka päivä päivin öin). Tämä on yhtä kuin 1825 päivää 24/7-moodissa eli 43800 tuntia.

  • Kulunut virran päälläoloaika alentaa tätä arvoa.

  • Tulos heikkenee niiden päivien mukaan, jolloin lämpötila on ollut liian korkea. Jos maksimilämpötila(piikki) on ollut korkea, se ei ole niin kriittistä, mutta jos keskimääräinen lämpötila on ollut liian korkea (tarkoittaa lämpötilan olleen korkea kauemman aikaa), tulos heikkenee jyrkästi.

  • Tulos kerrotaan levyn kuntoarvon neliöllä.

Huomaa: Hard Disk Sentinel näyttää 1000 päivän jäljellä olevan elinajan maksimiarvoksi. Tietenkään ihanteellisessa tilanteessa tämä arvo ei alene edes satojen päivien jälkeen.

Esim.: kiintolevy on toiminnassa 600 päivää (600 x 24 tuntia) eikä sen lämpötila ole ollut liian korkea (ei ole ollut liian korkean keskimääräisen lämpötilan päiviä) ja kunto on 70%. Jäljellä oleva kokonaiselinaika on 1225 x 0.7 x 0.7 = 600 päivää ja 6 tuntia.

Kuten voit nähdä, kuntoarvo määrää radikaalisti kiintolevyn jäljellä olevan arvioidun elinajan. Jos kuntoarvo on matala, jäljellä oleva elinajan näyttö pysyy muuttumattomana monia päiviä, vaikka virran päälläoloajan arvo kasvaa. Esim. jonkin levyn kuntoarvo on 25%, 16 päivää tarvitaan (olettaen että kiintolevy on toiminnassa 24 tuntia päivittäin) lyhentämään jäljellä olevaa elinaikaa yhdellä ainoalla päivällä (koska 16 x 0.25 x 0.25 = 1).

Huomaa: arvioitu jäljellä oleva elinaika riippuu monista tekijöistä (lämpötila, kunto), joten on suositettavaa suorittaa lämpötilan kalibroinnin vaiheet ja valita nykyiseen tilanteeseen perustuva sopiva kunnon laskentametodi ja käyttää sopivia S.M.A.R.T. -attribuuttien siirtymäarvoja jos tarpeen. Vain kokeneiden käyttäjien tulisi käyttää ja modifioida näitä valintoja, koska asetusten väärä yhdistelmä saattaa ilmetä joidenkin arvojen virheellisenä esityksenä.

Analysoi valmistajakohtaiset arvot

Jos käyttää asetusta “Analysoi valmistajakohtaiset arvot”, arvioidun elinajan määrittää kynnyspäivämäärän ylittävä kriittinen S.M.A.R.T. -attribuutti, joka saavuttaa kynnyksen ennen kiintolevyn mitään muita kriittisiä S.M.A.R.T. -attribuutteja. Tällaisia kynnyksen ylityspäivämääriä on esillä kiintolevyn S.M.A.R.T. -attribuuttien graafeissa (jos käytetään valintaa “näytä valmistajakohtaiset arvot” graafin vieressä).

Humaa: tämä metodi on luotettava vain, jos Hard Disk Sentinel analysoi jatkuvasti kiintolevyjä hyvin pitkän aikaa (tämä voi olla viikkoja tai jopa kuukausia). Toisissa tapauksissa on mahdollista tehdä virheellisä ennusteita attribuuttien pienen heikentymisen perusteella (esim. kynnyksen ylitysajankohta tulisi olemaan tammikuu 2100. Tietenkään tämä ei ole reaalista, mutta tällaisia arvoja saattaa esiintyä muissa kiintolevyjen tarkkailusovelluksissa). Tämän tilanteen välttämiseksi Hard Disk Sentinel näyttää 1000 päivää arvioidun jäljellä olevan elinajan maksimiarvoksi. Tietenkään ihanteellisessa tilanteessa tämä arvo ei vähene edes satojen päivien jälkeen.

Virran päälläoloaika, jäljellä oleva elinaika