Suoritustehon laskenta

Kiintolevyn suoritustehon arvon voi laskea erikseen (kuten kuntoarvonkin). Laskentametodin valinta lisävalinnat-paneelissa määrittää myös suoritustehoarvon laskennassa käytettävän metodin.

Analysoi datakenttä

Hard Disk Sentinel yhdistää eri arvoja määrittäessään tätä arvoa. S.M.A.R.T. -attribuuttein liittyvän suoritustehon raw-arvot (esim. hakuaika) vaikuttavat yleiseen suoritustehoon enintään 25%. Viimeisen kuukauden aikana havaittujen datansiirtovirheiden (ultra ATA CRC -virheiden) määräkin saattaa alentaa suoritustehon arvoa 25%. Nämä siirtovirheet eivät sinänsä ilmaise kiintolevyongelmaa, mutta ne voivat heikentää järjestelmän vakautta ja suoritustehoa.

Loput 50% suoritustehon arvosta lasketaan tutkimalla parhaillaan käytettävää DMA-siirtomoodia ja käytettävissä olevaa maksimisiirtomoodia. Jos kiintolevy toimii vain PIO- (ohjelmoidussa I/O) moodissa, tämä osa kuntoarvoa on 0 50:n sijaan.

Esim.: jos siirtonopeus on vain Ultra DMA -moodi 2 (33 MB/s) sen käytettävissä olevan maksimisiirtonopeuden Ultra DMA -moodi 5:n (100 MB/s) sijaan, mutta suoritustehoon liittyvät S.M.A.R.T. -attribuutit ovat kunnossa eikä datansiirtovirheitä ole havaittu viimeisen kuukauden aikana, yleiskuntoarvo tulee olemaan 25 + 25 + (2/5) x 50 = 70 %. Tässä esimerkissä ongelma on luultavasti aiheutunut käytettäessä vanhaa vain 40-johtimista IDE-kaapelia.

Analysoi valmistakohtaiset arvot

Jos käyttää tätä valintaa, arvioidaan suoritustehoon liittyviä S.M.A.R.T. -attribuutteja. Kaikkien sellaisten attribuuttien laskennallinen arvo on välillä 0 – 100% pohjautuen nykyiseen arvoon, kynnykseen ja teoreettiseen maksimiarvoon (jälkimmäisen määrittää Hard Disk Sentinel perustuen valmistajaan ja malliin). Näistä arvoista saadaan laskien selville kiintolevyn yleiskuntoarvo.

Suoritustehon arviointi