Sanallinen kuvaus

Hard Disk Sentinel analysoi levyn tarjoamat S.M.A.R.T. -attribuutit ja näitä arvioimalla luo sekä esittää sanallisen arvion. Se saattaa sisältää kiintolevyn elinaikana kohdattujen ongelmien määrän, kiihdytysongelmat, datansiirtovirheet jne. Tämän alueen väri (vihreä, keltainen, punainen) viittaa levyn kuntoon. Seuraava alue saattaa sisältää vinkkejä ongelmien korjaamiseen, joten on suositettavaa lukea yksityiskohdat.

Mikä on seuraava vaihe?

Jos levyn kuntotaso on alle 100%, se ei välttämättä merkitse katastrofia. Esitetty kuntoarvo on laskettu levyn elinaikana tähän hetkeen mennessä havaittujen kaikkien ongelmien perusteella. Kaikki sellaiset ongelmat tallentuvat levyn sisäiseen datakantaan (S.M.A.R.T. -taulukkoon) ja Hard Disk Sentinel -ohjelma lukee ja näyttää ne.

Ensimmäiseksi on todennettava, ovatko nämä ongelmat yhä ajankohtaisia – vai onko ne jo korjattu vai onko tilanne jo parantunut. Esim. jos näytetään huonoja sektoreita, kiintolevy ei käytä niitä enää ja eikä niihin ole pääsyä millään keinoin (käytössä on erityisvarattu alue ongelmallisten sektorien sijaan). Siksi pinnan skannaussovellukset (esim. scandisk) eivät näytä mitään ongelmia, koska ne testaavat myös erityisvaratun alueen (katso alempana).

Jos näytetään myös kiihdytysongelmia (joita voivat aiheuttaa huono virtalähde tai ongelmat päävirtajohdossa) ja nämä on jo korjattu (esim. virtalähde on korvattu tai asennettu UPS (Uninterruptible Power Supply)), sellaiset ongelmat eivät ole enää merkitseviä.

Tärkeintä on varmistua, onko kiintolevyn tila vakaa vai ei: miten kuntoarvo muuttuu suuren kuormituksen ja pitkäaikaisessa käytössä. Ellei kuntoarvo ole kovin korkea, mutta on vakaa (ei muutu), aiemmat ongelmat voi jättää huomiotta , koska levy ei enää käytä uudelleenvarattuja sektoreita eikä uusia huonoja/heikkoja sektoreita löydy (jos tämä sisältyy sanalliseen kuvaukseen).

Paras metodi on datalle turvallinen levyn laiteitsetesti, joka voi todentaa, onko nykyinen tilanne vakaa. Eri testit voi käynnistää valikosta Tiedosto. Kumpikin tutkii levyn komponentteja (päitä, servoa, laitteistoa, sisäistä muistia) ja laajennettu testi myös todentaa aseman koko pinta-alueen. Jos nämä testit valmistuvat ongelmitta (vaikka aseman kunto olisi alle 100%), niin tilannetta voi pitää vakaana.

Jos toinen (tai kumpikin) testi raportoi ongelmista, on suositettavaa käyttää eri metodia laajaan testaukseen. Hyvä esimerkki olisi ylikirjoittaa levyn koko pinta (ei vai suorittaa lukutesti). Tämän voi tehdä Hard Disk Sentineliin sisältyvillä pintatesteillä. Paras keino on käyttää metodia Uudelleenalusta levyn pinta, mutta muitakin testejä on käytettävissä levyn pinnan todentamiseen. Kirjoitustestit ovat parempia, koska ne voivat tehokkaasti paljastaa ja korjata ongelmia.

Jos kuntoarvo ja esitetty sanallinen kuvaus ovat vakio, eivät muutu testien jälkeen ja pitkään aikaan, nykyiset ongelmat voi tyhjätä. Näin ohjelma ei enää näytä niitä, ottaa lukuun uusia ongelmia vain tulevassa käytössä – ja siksi kunnes ongelmia havaitaan, kuntoarvoksi palautetaan 100%.
Olemassa olevien ongelmien tyhjäämiseksi avaa levyn “SMART”-sivu ja etsi mitä vain ongelmia ilmaisevat attribuutit (nämä on osoitettu merkillä !). Napsauta saraketta “Siirtymä” ja syötä negatiivinen arvo, sama jonka voit nähdä tällä rivillä sarakkeessa “Data” (ja aseman sanallisessa kuvauksessa). Esim. jos ilmoitetaan 5 uudelleenvarattua sektoria, niin määritä “-5″ kyseisen attribuutin Siirtymä-sarakkeeseen. Tarkista sivulta lämpötilan kalibrointi lisätietoja siirtymien käytöstä.

Joka tapauksessa on suositettavaa tarkkailla tällaisia levyjä, etenkin jos sanallisessa kuvauksessa esitetään kaksi tai useampia ongelmia ja/tai heikkoja sektoreita. Tällainen tarkkailu saattaa paljastaa mitä vain (jopa pieniä) uusia ongelmia ja suo mahdollisuuden suorittaa varmistus sellaisissa tapauksissa. Ohjelman PRO-versio voi tehdä tämän automaattisesti.

Jos kunto on alhainen mutta yli 0 %, ei ole mahdollista pyytää korvausta takuuehtojen puitteissa. Tässä vaiheessa (huolimatta nykyisestä kunnosta tai testituloksista) levyllä lienee “liian vähän” ongelmia valmistajan näkökulmasta – joten yleensä he kieltäytyvät takuukorvauksesta.
Yleisesti katsoen takuukorvaus on mahdollinen vain, jos ongelmien määrä on suurempi ja saavuttaa valmistajan määrittämän kynnystason. Tällöin kunto putoaa 0 %:iin.

Tärkeää tietää että rasitustestaus (ja etekin laitetestit) saattaa kohottaa esiin lisää ongelmia ja voi näin alentaa lisää kuntoa.

On ehkä mahdollista käyttää valmistajan tuottamaa testisovellusta todentamaan levyn tila. On tärkeää tietää, että jotkin näistä eivät tosiasiassa korjaa, vaan ainoastaan kätkevät ongelmia, jotka voivat ilmaantua uudelleen myöhemmässä käytössä. Siksi on erittäin suositettavaa jatkuvasti tarkkailla levyä sen jälkeen, kun valmistajan testisovellus on suorittanut tehtävän – etenkin jos kuntoarvo muuttuu mihin suuntaan tahansa.

Huonot sektorit?

Mikä on “huono sektori”? Miten niitä syntyy ja miten ne voi korjata? Käyttäjät ovat ymmällään, koska levyn pinnan todennus ohjelmalla (esim. käyttäen Windows Scandiskia) ei raportoi mistään ongelmista tai huonoista sektoreista.

S.M.A.R.T. analysoi jatkuvasti levyn pintaa normaalien toimintojen aikana. Jos se löytää ongelmallisen alueen (yhden tai useamman sektorin mistä dataa on vaikea lukea tai kirjoittaa), se yrittää lukea datan ja kopioida sen (uudelleenvarata) erityisvaratulle alueelle. Alkuperäinen sijainti merkitään sitten (sisäisesti) huonoksi ja kaikki myöhemmät alkuperäiseen sijaintiin osoittavat luku/kirjoitustoiminnot uudelleenohjataan erityisvaratulle alueelle.

Kun operaatio on valmis, alkuperäinen (huono) alue on tämän jälkeen ohjelmien saavuttamattomissa. Edes uudelleenasennus tai täydellinen uudelleenalustus eivät aiheuta ongelmia, koska alkuperäistä huonoa aluetta ei enää käytetä. Siksi ohjelmat (esim. Windows’ Scandisk) eivät löydä ongelmallisia sektoreita. Vain laitteiston turvapyyhintätoiminto pääsee tälle alueelle (myös tyhjäämään nämä sektorit).

Siksi esim. DOS:in “format”-komento ei koskaan ilmoita huonoista sektoreista useimmilla uudenaikaisilla kiintolevyillä johtuen S.M.A.R.T. -toiminnoista (paitsi jos erityisvarattu alue on täysi, mutta on todella vaikea löytää sellaista kiintolevyä).

Sektorien uudelleenvaraus voi tapahtua joidenkin virheiden kera tai ilman (kiintolevyt toimivat nykyään paljon paremmin verrattuna vanhempiin malleihin), mutta uudelleenvarausproseduuri saattaa aiheuttaa järjestelmän epävakautta, jos se vie liikaa aikaa.

Käyttäjän ei tulisi huomata mitään yllä kuvatuista vaiheista – vasta kun huonojen sektorien määrä on kyllin suuri (kynnys saavutettu) ja silloin S.M.A.R.T. ennustaa mahdollista vauriota.

Hyvin vähäinen naarmu tai pölyhiukkanen levyn pinnalla voi aikaansaada joitain huonoja sektoreita. Yleensä jos huonojen sektorien määrä on pieni, ne eivät aiheuta isoja ongelmia, mutta jos niiden määrä lisääntyy jatkuvasti (esitetty kuntoarvo alenee), nämä voivat johtaa vaurioon. Sinun on suositettavaa tarkkailla kiintolevyäsi jatkuvasti, jos sen kunto ei ole täydet 100%.

Kiintolevytesti

On suositettavaa aika ajoin analysoida ja todentaa levyn kuntotila (etenkin ellei kiintolevyn kunto ole täydellinen, vaan on alle 100%). Paras metodi on käynnistää laitetoiminen Laajennettu itsetesti, joka voi analysoida kiintolevyn komponentit ja koko pinnan. Muut (ohjelmalliset) testit eivät pysty testaamaan kiintolevyä yhtä yksityiskohtaisesti. Tämän (ja muut tuetut laitetestit) voi käynnistää manuaalisesti sivulta Tiedot tai automaattisesti (ajoitetusti) sivulta Operaatiot (vain Professional-versiossa).

Sanallinen kuvaus