S.M.A.R.T. -attribuuttilista (ATA)

Tämä on lista kaikista tunnetuista IDE ja Serial ATA -kiintolevyjen tukemista attribuuteista. Huomaa: jotkin valmistajat voivat käyttää attribuutteja myös eri tarkoituksiin. Tässä listaamattomat attribuutit ovat “valmistajakohtaisia” attribuutteja (niiden tarkoitusta ei tunneta).

1 Raw Read Error Rate Raw-dataa levyltä luettaessa sattuneet virheet
Viittaavat ongelmaan levyn pinnassa tai luku/kirjoituspäissä.
Kriittinen attribuutti 2 Throughput Performance Yleinen kiintolevyn tehollinen suorituskyky
Viittaa ongelmaan moottorissa, servossa tai laakereissa. 3 Spin Up Time Levyaseman tarvitsema aika kiihdyttää täyteen RPM:ään
Viittaa ongelmaan moottorissa tai laakereissa.
Kriittinen attribuutti 4 Start/Stop Count Levyaseman käynnistys/pysäytyssyklien määrä
Tämä arvo ei suoranaisesti vaikuta aseman kuntoon. 5 Reallocated Sector Count
(Reallocated Sectors Count)
Erityisvaratulle alueelle siirrettyjen sektorien määrä
Viittaa ongelmaan levyn pinnassa tai luku/kirjoituspäissä.
Kriittinen attribuutti 6 Read Channel Margin Kanavan marginaali luettaessa dataa
Tämän attribuutin tarkkaa toimintoa ei ole määritetty. 7 Seek Error Rate Luku/kirjoituspäiden sijoitusvirheiden määrä
Viittaa ongelmaan servon tai pään kanssa. Korkea lämpötila voi myös aiheuttaa tämän ongelman..
Kriittinen attribuutti 8 Seek Time Performance Päiden hakutoimintojen keskimääräinen aika
Viittaa ongelmaan servon kanssa.
Kriittinen attribuutti 9 Power-On Time Count Aseman virran päälläolon kokonaisaika
Mittausyksikkö riippuu valmistajasta. 10 Spin Retry Count Pyörimisyritysten määrä
Viittaa ongelmaan moottorin, laakerien tai virtalähteen kanssa.
Kriittinen attribuutti 11 Drive Calibration Retry Count Aseman kalibrointiyritysten määrä
Viittaa ongelmaan moottorin, laakerien tai virtalähteen kanssa. 12 Drive Power Cycle Count Täysien virta päälle/pois-syklien määrä
Tämä arvo ei suoraan vaikuta aseman kuntoon. 13 Soft Read Error Rate Ohjelman lukuvirheiden määrä
Korjauskelvottomien lukuvirheiden määrä. 184 End-to-End error Pariteettivirheiden määrä siirrettäessä RAM-välimuistin ja isännän välillä. 187 Reported Uncorrectable Errors Virheet joita ei voitu korjata käytettäessä laitteiden virheenkorjausmenetelmiä. 188 Command Timeout HDD:n aikakatkaisusta johtuvien pysäytettyjen operaatioiden määrä. Nollaa suurempi arvo voi viitata virtalähde- tai datakaapeliliitosongelmiin. 189 High Fly Writes Epäturvallisten kirjoitusoperaatioiden määrä pään normaalin liikkumisalueen ulkopuolella. 190 Airflow Temperature Ilmavirran lämpötila
Kiintolevyn kotelon sisäilman lämpötila. 191 Mechanical Shock Mekaanisten tärähdysvirheiden määrä
Nopea liike (esim. putoaminen) voi aiheuttaa mekaanisen tärähdyksen. 192 Power off Retract Cycle Virran katkaisusyklien määrä
Tämä arvo ei suoraan vaikuta aseman kuntoon. 193 Load/Unload Cycle Count Liike/laskeutumissyklien määrä
Pään laskeutumisasemaan siirtymisistä johtuvien syklien määrä. 194 HDD Temperature Levyn lämpötila
Kiintolevyn kotelon sisälämpötila. 195 Hardware ECC Recovered Korjattavissa olleiden virheiden määrä
Sisäisen virheiden korjausmekanismin korjaamien virheiden määrä. 196 Reallocation Event Count Sektorien uudelleenmääritysoperaatioiden määrä
Kaikkien (onnistuneiden ja epäonnistuneiden) uudelleenmääritysoperaatioiden määrä..
Kriittinen attribuutti 197 Current Pending Sector Count Epävakaiden sektorien määrä
Nämä käsiteltävät sektorit voidaan uudelleenmäärittää erityisvaratulle alueelle.
Kriittinen attribuutti 198 Off-Line Uncorrectable Sector Count Luettaessa/kirjoitettaessa havaittujen korjauskelvottomien virheiden määrä
Viittaa ongelmaan levyn pinnassa tai luku/kirjoituspäissä.
Critical attribute 199 Ultra ATA CRC Error Count Virheiden määrä siirrettäessä dataa levyn ja isännän välillä
Viittaa ongelmaan virtalähteen tai datakaapelin kanssa. 200 Write Error Rate Raw-dataa levyltä kirjoitettaessa sattuneet virheet
Viittaa ongelmaan levyn pinnassa tai luku/kirjoituspäissä. 201 Soft Read Error Rate Ohjelman lukuvirheiden määrä
Korjauskelvottomien lukuvirheiden määrä. 202 Data Address Mark Errors Datan osoitemerkintävirheiden määrä
Virheellisten tai kelpaamattomien osoitemerkintöjen määrä. 203 Run Out Cancel Datan korjausvirheiden määrä
Virheitä korjattaessa havaittu kelpaamaton virheiden tarkiste. 204 Soft ECC Correction Korjattujen datavirheiden määrä
Sisäisen virheiden korjausmekanismin korjaamat virheet. 205 Thermal Asperity Rate Lämpöongelmien määrä
Korkean lämpötilan aiheuttamien ongelmien kokonaismäärä. 206 Flying Height Pään liikkeen korkeus
Levypäiden korkeus levyn pinnan yläpuolella. 207 Spin High Current Virtateho kiihdytettäessä
Aseman kiihdytykseen tarvittava virta. 208 Spin Buzz Kiihdytykseen tarvittavien syklien määrä
Yritysten määrä kiihdytettäessä johtuen saatavissa olevan virran heikkoudesta.. 209 Offline Seek Performance Aseman suoritusteho offline-operaatioiden aikana
Aseman hakuteho sisäisten itsetestien aikana. 211 Vibration During Write Kirjoitusoperaatioiden aikana havaittu värinä 212 Shock During Write Kirjoitusoperaatioiden aikana havaittu tärinä. 220 Disk Shift Levyn etäisyys levyakseliin nähden on muuttunut
Virheellinen levyn pyörintä voi johtua mekaanisesta tärähdyksestä tai korkeasta lämpötilasta.. 221 G-Sense Error Rate Mekaanisten virheiden määrä
Tärinästä tai värinästä johtuvien virheiden määrä. 222 Loaded Hours Virran päälläolon tuntimäärä
Tämä arvo kasvaa jatkuvasti (kerran joka tunti). 223 Load/Unload Retry Count Pään liike/laskeutumisoperaatioiden määrä
Aseman pään data-alueelle siirtymisten/jättämisten määrä. 224 Load Friction Mekaanisen hankauksen aste
Mekaanisten osien välisen hankauksen aste. Viittaa ongelmaan aseman mekaanisessa alijärjestelmässä. 226 Load-in Time Päiden liikkeessäolon kokonaisaika
Aika jolloin luku/kirjoituspäät ovat data-alueella. 227 Torque Amplification Count Vääntömomentin kasvun aste
Vääntömomentin kasvu kiintolevyn kiihdytysoperaation aikana. 228 Power-off Retract Count Virran päältämenosyklien määrä
Virtakatkoista johtuneiden pään vetäytymiskertojen määrä. 230 GMR Head Amplitude Pään sijoittumisten vaihteluväli
Pään liike-etäisyydet operaatioiden välillä. 231 Hard Disk Temperature Levyn lämpötila
Kiintolevyn kotelon sisälämpötila. 240 Head Flying Hours Pään sijoittumisten tuntimäärä
Aseman päiden sijoittumisiin kulunut aika. 250 Read Error Retry Rate Yritysten määrä lukuoperaatioiden aikana
Havaittujen virheiden määrä luettaessa sektoria levyn pinnasta. 254 Free Fall Event Count Kiihtyvyysmittarin anturin havaitsemien vapaiden putoamistapahtumien määrä.

S.M.A.R.T. -attribuuttilista (SCSI)

Tämä on lista kaikista tunnetuista SCSI -kiintolevyjen tukemista attribuuteista. Huomaa: jotkin valmistajat voivat käyttää attribuutteja myös eri tarkoituksiin. Tässä listaamattomat attribuutit ovat “valmistajakohtaisia” attribuutteja (niiden tarkoitusta ei tunneta).

01 Puskurin yli/alivuotolaskureita 02_0000 Ilman oleellista viivettä korjattuja kirjoitusvirheitä 02_0001 Mahdollisin viivein korjattuja kirjoitusvirheitä 02_0002 Yhteensä kirjoitusvirheitä 02_0003 Yhteensä korjattuja kirjoitusvirheitä 02_0004 Yhteensä algoritmin korjaamia kirjoitusvirheitä 02_0005 Yhteensä kirjoitettuja tavuja 02_0006 Yhteensä korjaamattomia kirjoitusvirheitä 03_0000 ECC-laitemenetelmän korjaamia lukuvirheitä 03_0001 Mahdollisin viivein korjattuja lukuvirheitä 03_0002 Yhteensä lukuvirheitä 03_0003 Yhteensä korjattuja lukuvirheitä 03_0004 Yhteensä algoritmin korjaamia lukuvirheitä 03_0005 Yhteensä luettuja tavuja 03_0006 Yhteensä korjaamattomia lukuvirheitä 04_0000 ECC-laitemenetelmän korjaamia read reverse -lukuvirheitä 04_0001 Mahdollisin viivein korjattuja read reverse -lukuvirheitä 04_0002 Yhteensä read reverse -lukuvirheitä 04_0003 Yhteensä korjattuja read reverse -lukuvirheitä 04_0004 Yhteensä algoritmin korjaamia read reverse -lukuvirheitä 04_0005 Yhteensä read reverse -tavuja 04_0006 Yhteensä korjaamattomia read reverse -virheitä 05_0000 Todenna ilman oleellista viivettä korjatut virheet 05_0001 Todenna mahdollisin viivein korjatut virheet 05_0002 Yhteensä todennusvirheitä 05_0003 Yhteensä korjattuja todennusvirheitä 05_0004 Yhteensä algoritmin korjaamia todennusvirheitä 05_0005 Yhteensä todennettuja tavuja 05_0006 Yhteensä korjaamattomia todennusvirheitä 06_0000 Ei-keskitason virheitä 07 Viime virhetapahtuma 0B Viime viivästynyt virhe tai tahdistamaton tapahtuma 0D_0000 Lämpötila 0D_0001 Vertailulämpötila 0E_0001 Valmistuspäiväys (vuosi/viikko) 0E_0002 Käyttöönottopäiväys 0E_0003 Määritetty syklimäärä laitteen elinaikana 0E_0004 Kertynyt start-stop -syklejä 0F Sovellusavustajan parametrien data 10 Itsetestien tulosloki 18 Protokollakohtainen porttiloki 37_0000 Initiaattorille lähetettyjä lohkoja 37_0001 Initiaattorilta vastaanotettuja lohkoja 37_0002 Välimuistista luettuja ja initiaattorille lähetettyjä lohkoja 37_0003 Segmentin kokoa pienempiä I/O-komentoja 37_0004 Segmentin kokoa suurempia I/O-komentoja 3E_0000 Virran päälläoloaika 3E_0008 Minuutteja jäljellä ennen seuraavaa sisäistä testiä

S.M.A.R.T. -attribuutit