Testit – Yleistietoja

Kuinka on mahdollista, että kiintolevyn kunto on alhainen, sanallinen kuvaus kertoo huonoista sektoreista, mutta testit eivät osoita olevan mitään ongelmia?

Kun kiintolevy havaitsee huonon sektorin, se yrittää tallentaa (uudelleenvarata) sektorin sisällön erityisvaratulle alueelle. Kun tämä on saatettu loppuun, sektorin alkuperäinen sijainti merkitään eikä levy enää käytä sitä: kaikki myöhemmät luku- ja kirjoitustoiminnot uudelleenohjataan erityisvaratulle sektorille. Näin vain testeillä (mikä ei tarkoita vain tämän ohjelman testejä) voi olla pääsy tälle modifioidulle pinnalle. Optimaalisessa tilanteessa pinta on todella täydellinen – ongelmat on korjattu, huonoja alueita ei enää käytetä. Ongelma voi aiheutua vain, jos huono alue on suhteellisen laaja (jolloin kunto on alhainen) ja syntyy yhä lisää ongelmia (esim. heikkoja ja huonoja sektoreita). Näiden ongelmien korjaamiseksi on suositettavaa käyttää Hard Disk Sentinelin sisäänrakennettuja testejä, koska ne voivat todentaa ja korjata ongelmia kontrolloidussa ympäristössä. Saadaksesi lisätietoja ongelmista tutustu jaksoon sanallinen kuvaus.

Kaikki testit on suunniteltu paljastamaan ongelmia. Kunto lasketaan kiintolevyltä löytyneiden ongelmien perusteella ja testi saattaa aiheuttaa kunnon alenemista. Kunto voisi kohota vain, jos ongelmia “piilotettaisiin” (muttei korjattaisi!). Tämä ei ole mahdollista – paitsi jos asemassa olisi heikkoja sektoreita ennen testiä ja niiden määrä voisi aleta (jopa takaisin nollaan). Kiintolevyn paljastamien (ja korjaamien) muiden ongelmien määrä ei voi aleta eikä olisi hyvä, mutta käyttäen saraketta “siirtymä” S.M.A.R.T. -sivulla, nämä ongelmat voi jättää huomiotta, jos levyn tila on vakaa. Saadaksesi lisätietoja tutustu jaksoihin sanallinen kuvaus ja lämpötilan kalibrointi.

Miksi testi löytää enemmän tai vähemmän huonoja dektoreita, kuin sanallisessa kuvauksessa esitetään?

Kiintolevy on jo uudelleenvarannut sanallisessa kuvauksessa mainitut huonot sektorit, joita ei enää käytetä. Testin paljastamat huonot sektorit ovat yhä aktiivisella pinnalla, joten nämä voivat mahdollisesti aiheuttaa datan katoamista. Tavoitteenamme on pakottaa kiintolevy uudelleenvaraamaan nämä sektorit ja myös estämään niiden tuleva käyttö. Yleensä levy toimii paremmin (jopa sen kuntoarvo saattaa aleta uudelleenvarauksen vuoksi).

Voiko kuntoa parantaa? Voiko sen palauttaa 100 %:iin?

Jos kiintolevyllä olisi heikkoja sektoreita, niiden tilaa voi parantaa testien aikana. Tämä saattaa johtaa kohonneeseen kuntoarvoon – jopa 100 %:iin, ellei levyltä löytyisi muita ongelmia. Kaikissa muissa tapauksissa kunto voi aleta, ellei aseman tila ole vakaa eikä uudempia paljastu.

Jos asema on vakaa: ellei kunto muutu edes monien kirjoitustestien jälkeen, aiemmat ongelmat voi tyhjätä sivulla S.M.A.R.T. käyttäen Siirtymä-saraketta. Näin kunnon voi palauttaa 100 %:iin.

Takuukorvaus on mahdollinen vain, kun kunto on 0 %. Jos kunto on korkeampi (mutta silti alhainen), on suositettavaa käynnistää testit (jopa monta kertaa) toistaiseksi havaitsemattomien lisäongelmien paljastamiseksi.

Miksi on hyvä käyttää Hard Disk Sentinelin levytestejä? Miksi ei riitä yksinkertaisesti vain kopioida tiedostoja (pakottaa uudelleenvaraus)?

Ohjelman suorittamien testien aikana kiintolevyt ovat paremman kontrollin ja tarkkailun alaisia verrattuna pelkkiin tiedostotoimintoihin. Tiedostojärjestelmä kytketään toiminnasta käyttöjärjestelmän ja muiden ohjelmien estämiseksi käyttämästä levyä eikä tiedostojärjestelmän tilakaan (esim. pirstaleisuus) vaikuta testiin. Lohkojen suoritusteho, yritysten määrä sekä levyn kunto ja lämpötila ovat kaikki tekijöitä, joita jatkuvasti tarkkaillaan testien aikana. On jopa mahdollista tutkia milloin vain sektorien sisältöä. Kuten kirurgia on mahdollista vain sairaalassa – kiintolevyn testauksella ja korjauksella on oma kontrolloitu ympäristönsä.

Testityypit

Yleisesti ottaen saatavilla on kahdenlaisia testejä: laiteitsetestejä ja ohjelmallista testausta (molemmat ovat käytettävissä Hard Disk Sentinelissa). Jälkimmäinen kategoria sisältää myös hajahakuaikatestin, mikä on erikoistesti, koska se ei todenna pintaa, vain aseman hakukyvyt.

Laitetestit voivat olla parempia kuin ohjelmalliset menetelmät, koska ne voivat tutkia levyn järjestelmää ja komponentteja (esim. päitä, servoa, elektroniikkakomponentteja jne.) erityisellä tavalla, mikä ei ole mahdollista ohjelmallisin menetelmin. Se ei vaikuta tallennettuihin tietoihin, joten niitä voi käyttää milloin vain (IDE- ja S-ATA-kiintolevyillä, jotka tukevat niitä) ilman mitään erityisvalmisteluja tai varmistusta. Laitetestien käyttöä suositetaan aika ajoin, etenkin täydellisille (tai lähes täydellisille) levyille paljastamaan mitä tahansa piilo-ongelmia.

Joissain tapauksissa näma laitetestit eivät ole käytettävissä, eivät tuettuja tai ne päättyvät nopeasti virhetulokseen jopa suhteellisen pienen ongelmamäärän tullen. Lisätietoja tuloksesta ei saa, esim. ei ole mahdollista listata vioittuneita sektoreita. Sellaisessa tapauksessa on tarpeen kunnollinen ohjelmallinen testaus.

Kun puhutaan ohjelmallisesta testauksesta, on tärkeää tietää, että KIRJOITUStoiminnon vaikutus levyn pintaan on tärkeintä: se pakottaa kiintolevyn todentamaan datasektorin yhtenäisyyden, uudelleenvaraamaan sen jos tarpeen ja korjaamaan heikot sektorit. Tästä syystä kaikki LUKUtyypin testejä (esim. scandisk muttei myöskään format (alusta)) ei voi käyttää korjaamaan levyongelmia (ja monissa tapauksissa ne eivät edes voi paljastaa tällaisia ongelmia). Scandisk todentaa ja korjaa vain loogisia virheitä (tiedostojärjestelmään liittyviä virheitä), jotka eivät todellisuudessa liity fyysisen levyn tilaan ja virheisiin (siksi ne tavallisesti katoavat levyn täydellisen uudelleenosioinnin ja -alustuksen jälkeen).

KIRJOITUStestit ovat yleensä tuhoavia, koska niiden pitää yliKIRJOITTAA tallennettu data. Kaikissa tapauksissa ole hyvin varovainen ennen minkään sellaisten levytestien aloitusta. On tärkeää varmistaa kaikki data!

Ohjelmallisia testejä suositetaan käytettäviksi harvemmin verrattuina laitetesteihin. Ohjelmalliset testit ovat käytannöllisiä, kun

  • uusi tyhjä kiintolevy asennetaan järjestelmään
  • laiteitsetestit päättyvät virheeseen
  • kiintolevy on epäilyttävä (esim. tuottaessaan outoa melua) ja/tai sen kunto muuttuu
  • on tarpeen päivittää tallennettu data kiintolevyllä tai SSD/flash-laitteella (poistamatta dataa), mikä on suositettavaa tehdä ajoittain estämään soluja “unohtamasta” tallennettuja tietoja. Sen taajuus perustuu laitteen tosiasialliseen käyttöön.

Tällaisissa tapauksissa on suositettavaa käyttää ensin lukutestiä, mikä ei vaikuta tallennettuihin tietoihin. Lukutesti ei pysty korjaamaan mitään virheitä, mutta voi osoittaa, mitkä aseman alueet ovat täydellisiä, vioittuneita ja/tai hitaasti saavutettavissa ja osoittavat aseman lämpötilan ja suoritustehon tyypillisiä piirteitä. Virheiden va
rsinainen todennus ja korjaus on mahdollista myöhemmin sopivalla kirjoitustestillä. Lisäongelmien tullen on suositettavaa varmistaa data ja käyttää levyn pinnan uudelleenalustustestiä (jopa tasoa 3 tai korkeampaa). Toisissa ohjelmissa saatetaan (virheellisesti) kutsua tämän testin yksinkertaisempaa versiota matalan tason alustukseksi.

TÄRKEÄÄ: Suunnittelija ei tarjoa mitään takuuta tallennettuun dataan nähden millään levyillä! Kaikissa olosuhteissa on suositettavaa varmistaa KAIKKI DATA ja lukea huolellisesti testien kuvaus ennen minkään testin käynnistystä.

Yleistiedot