Pintatesti

Käyttäen tätä testiä kiintolevyn pinnan voi tarkastaa eri menetelmin. Jotkin näistä menetelmistä ovat turvallisia tallennetulle datalle, mutta toiset ovat tuhoavia: tallennetut tiedot pyyhkiytyvät pysyvästi testioperaation aikana.

Hard Disc Sentinel img 60 surf1 Pintatesti

Ensiksi täytyy valita kiintolevy ja käynnistettävä testityyppi. Testin yksityiskohtainen kuvaus näkyy valittaessa ja ohjelma näyttää, miten testi vaikuttaa tallennettuun dataan. On erittäin suositettavaa lukea nämä tiedot huolella ennen testin käynnistystä.

Seuraavat testit ovat mahdollisia:

Lukutesti – Lukee levyn pinnan todentaakseen, ovatko kaikki sektorit saavutettavissa ja luettavissa.

Testi on turvallinen, se ei vaikuta tallennettuun dataan.

Levyongelmia saattaa jäädä piiloon ja paljastuneita ongelmia EI korjata (kuten tekee ScanDisk).

KIRJOITUStesti – Ylikirjoittaa levyn pinnan säädettävin mallein. Pakottaa jokaisen heikon sektorin analyysin ja todentaa jokaisen piilo-ongelman sekä korjaa ne uudelleenvaraamalla huonot sektorit (tämä on aseman uudistusta).

Mahdollistaa levyjen paremman käytön, koska testin jälkeen käytetään erityisvarattua aluetta jonkin ongelmallisen sektorin sijaan.

KIRJOITUS + luku -testi – Ylikirjoittaa levyn pinnan säädettävin mallein ja lukee sitten sektorien sisällöt uudelleen todentaakseen, ovatko ne saavutettavissa ja yhtenäiset . Pakottaa jokaisen heikon sektorin analyysin ja todentaa jokaisen piilo-ongelman sekä korjaa ne uudelleenvaraamalla huonot sektorit (tämä on aseman uudistusta).

Mahdollistaa levyjen paremman käytön, koska testin jälkeen käytetään erityisvarattua aluetta jonkin ongelmallisen sektorin sijaan.

Luku + KIRJOITUS + luku -testi (päivittää data-alueen) – Lukee tallennetun datan jokaisesta lohkosta, kirjoittaa takaisin sisällöt ja lukee lopuksi tiedot sekä vertaa alkuperäisiä sisältöjä. Laajennetussa testissä käytetään lisäkirjoitussykliä ennen sisältöjen takaisinkirjoitusta parantamaan virheenkorjauksen tehokkuutta (aseman uudistusta).

Operaatio on yleensä turvallinen tallennetuille tiedoille, mutta datan menetystä saattaa tapahtua, ellei järjestelmä ole vakaa ja/tai uhkina ovat virtahäiriöt, ylikellotus, muisti/tehonlähde/kaapeliongelmat ja muut tekijät.

Testiä voi käyttää päivittämään tallentimen data-alue tarvitsematta täysin tyhjentää, mutta silti on suositettavaa varmistaa tärkeä data ennen tätä testiä.

Levyn pinnan uudelleenalustus – Ylikirjoittaa levyn pinnan erityisellä alustusmallilla palauttaakseen sektorit oletus- (tyhjään) tilaan ja lukee uudelleen sektorien sisällöt todentaakseen, ovatko ne saavutettavissa ja yhtenäiset. . Pakottaa jokaisen heikon sektorin analyysin ja todentaa jokaisen piilo-ongelman sekä korjaa ne uudelleenvaraamalla huonot sektorit (tämä on aseman uudistusta).

Mahdollistaa levyjen paremman käytön, koska testin jälkeen käytetään erityisvarattua aluetta jonkin ongelmallisen sektorin sijaan.
Hyvin intensiivinen ja aikaa vievä testi, etenkin jos taso (ylikirjoitussyklien määrä) asetetaan korkeaksi.

Tämän testin yksinkertaista versiota toiset työkalut kutsuvat yleensä (virheellisesti) matalan tason formatoinniksi. Sitä voi tehokkaasti käyttää pysyvästi tuhoamaan tallennetut tiedot (Navso P-5239-26 standardin datan tuhoaminen).

Kullakin testillä on omat säätövalinnat:

Hard Disc Sentinel img 61 surf2 Pintatesti

Yleisesti katsoen on mahdollista säätää testattavien lohkojen järjestys ja valinnaisesti voi säätää toistomäärän (jolloin ohjelma ajaa saman testin levyllä kahdesti tai useammin) ja on mahdollista poistaa kaikkien loogisten taltioiden (osioiden) asennus testin aikanat. Jälkimmäinen on erittäin suositettavaa estämään muita ohjelmia ja käyttöjärjestelmää käyttämästä levyä testin aikana. Järjestelmäasemaa (joka sisältää käyttöjärjestelmän, käyttäjän juurikansion ja Windowsin heittovaihtotiedoston) ei voi lukita näin.Johtuen varsinaisen järjestelmän käynnissäolosta vain lukutestiä (joka ei vaikuta tallennettuun dataan) voi käyttää järjestelmäasemassa.

Huomaa: jotkin testit ja asetukset ovat käytettävissä vain ohjelman Professional-versiossa.

Huomaa: luvattomien henkilöiden estämiseksi käyttämästä testejä (etenkin kirjoitustestejä) ohjelma kysyy määritettyä salasanaa ennen testi-ikkunan avausta.

Testiyksityiskohdat

Ohjelma jakaa data-alueen 10 000 lohkoon, tämä on levyn pintakartta. Kun napsauttaa mitä tahansa lohkoa hiirellä, esiin ilmestyy kyseiseen lohkoon kuuluvan sektorin sisältö. Näin on mahdollista tarkastella tallennettua dataa ja/tai kirjoitettua dataa kirjoitustestin suorituksen jälkeen. On mahdollista tutkia sektorin sisältöä (ja ladata takaisin aiemmin tallennetun testin tulokset) käynnistämättä testiä napsauttamalla painiketta Näytä. Tämä on turvallista levylle tallennetulle datalle.

Testien aikana Hard Disk Sentinel todentaa näytettyihin lohkoihin kuuluvien kaikkien sektorien yhtenäisyyden. Jos lohkot ovat saavutettavissa ja käsiteltävissä ilman virheitä, ne näkyvät vihreän värisinä. Tummempi vihreä väri tarkoittaa, että sektorit ovat hitaampia ja vaikeampia käsitellä. Ohjelma suodattaa nähtäviin hitaampien siirtoaikojen vaikutuksen levyjen loppuun. Jos sektorit ovat vaikeampia saavuttaa ja niitä voi käsitellä vasta useiden yritysten jälkeen, niin lohkot ovat vioittuneita mutta korjattuja ja ohjelma esittää kyseiset lohkot keltaisina. PunainenRed väri merkitsee, että sektorien lohkoa ei voi käsitellä (lukea tai kirjoittaa – riippuen valitusta testistä). Myöhempi KIRJOITUStesti saattaa olla tarpeen pakottaa asema uudelleenvaraamaan lohkon ongelmalliset sektorit.

Mikäli on löytynyt vioittuneita tai huonoja lohkoja, on suositettavaa tarkastaa koko datapinta yhdellä tai useammalla KIRJOITUStestillä. Kirjoitustestien aikana ohjelma pakottaa kiintolevyn todentamaan pinnassa olevien sektorien kuntotilan ja uudelleenvaraamaan ne erityisvaratulle alueelle. Näin alkuperäistä (huonoa) sektoria ei enää käytetä ja myöhemmät luku- ja kirjoitustoiminnot uudelleenohjataan erityisvaratulle alueelle. Tätä kutsutaan uudistamiseksi. Tuloksena oleva kiintolevy toimii paremmin, on jopa mahdollista, että seuraavissa testeissä se näyttää vain hyviä (vihreitä) lohkoja, koska huonot sektorit eivät enää ole käytössä. Uudistuksen sivuvaikutus on, että aseman kunto saattaa heiketä, koska yhä enemmän ongelmia paljastuu. Näin uudistus ei yleensä paranna kuntoa (paitsi jos on löytynyt heikkoja sektoreita ja niiden tila vakiintuu).

Jos testien aikana löytyy huonoja sektoreita, on mahdollista ettei ohjelma ja/tai käyttöjärjestelmä vastaa uudelleenvarauksen aikana. Tämä voi viedä joitain minuutteja tai jopa tunteja – riippuen käsiteltävän pinnan koosta. Ei ole suositettavaa peruuttaa operaatio ja resetoida tietokone tai katkaista siitä virta. On mahdollista että levynohjain tai sen ajuri saattaa kytkeä irti vastaamattoman levyn, jolloin se katoaa järjestelmästä. Tämä on luultavimmin mahdollista USB-liitännän yhteydessä. Jos näin tapahtuu, on suositettavaa liittää kiintolevy suoraan emolevyyn tai eri ohjaimeen ja käynnistää testi uudelleen.

Tes
tien suositettava käyttö: käynnistä laajennettu kirjoitustesti (esim. “levyn pinnan uudelleenalustus”) todentaaksesi, onko levyn pinta kunnossa ja pakottaaksesi tällöin joka sektorin todennuksen ja uudelleenvarauksen. Kuten hajahakutestissä ohjelma mittaa lämpötasot näiden testien aikana, joten tämän äärimmäisen kuormituksen aikana voi tarkistaa korkeimman mahdollisen lämpötilan. Testit voi käynnistää muunkin tyyppisillä tallentimilla (ei vain kiintolevyillä), esim. SSD-laitteet, FLASH-muistikortit ja muistitikut voi myös testata – ja “luku – kirjoitus – luku” -testiä voi tehokkaasti käyttää estämään muistisolujen “unohtamis”-ilmiöstä johtuvaa datan katoamista.

Testit voivat olla hyödyllisiä, vaikkakin laitetestit saattavat pysähtyä virheilmoitukseen ei tuettu tai ei käytettävissä.

Huomaa: rekisteröimättömässä versiossa ei voi käynnistää mitään testejä. Rekisteröimättömissä versioissa on mahdollista vain tarkastella sektorien sisältöä.

Huomaa: testien aikana taustalla käynnissä olevat ohjelmat tai käyttöjärjestelmä voivat vaikuttaa kunkin lohkon suoritustehoon (ja siis tuloksena olevaan väriin). Tämän ilmiön minimoimiseksi ohjelma estää näytönsäästäjää käynnistymästä, estää tietokonetta menemästä valmiustilaan tai alempaan virranhallintamuotoon ja käyttämästä korkeampaa prioriteettia. Joka tapauksessa on suositettavaa sulkea kaikki taustatoiminnot testin ajaksi ja toistaa testi, jos suoritustehon aleneminen vaikuttaa suurempaan alueeseem (ei vain 1-1 -lohkoihin). Ohjelmassa on valinta toistaa testi tämän hetkellisen suoritustehon alenemisen minimoimiseksi.

Esimerkkejä

Hard Disc Sentinel img 64 hddsurface3 Pintatesti

Käyttökelpoisen data-alueen loppuosa on huono. Huonot lohkot muodostavat yhtenäisiä alueita saaden epäilemään vakavaa pintaongelmaa. Huomaa keltainen vioittunut lohko lähellä vasenta alakulmaa: se on huonon lohkon vieressä ja muuttuu huonoksi myöhemmässä käytössä. Jopa vioittumattomat lohkot ovat hyvin hitaasti saavutettavissa. On suositettavaa tarkistaa hiiriosoittimella ensimmäisen ongelmallisen lohkon sijainti ja luoda osio(ita), jotka eivät käytä seuraavaa aluetta.

Hard Disc Sentinel img 62 hddsurface1 Pintatesti

Kiintolevy osoittaa monia ongelmia. Se on pysähtynyt luku- ja kirjoitustoimintojen aikana ja sen kunto on suhteellisen alhainen (30 %). Levyllä on erinäisiä huonoja, vioittuneita ja hitaasti saavutettavia lohkoja.

Hard Disc Sentinel img 63 hddsurface2 Pintatesti

Sama levy monien “Levyn pinnan uudelleenalustus” -testien jälkeen. Heikot sektorit on korjattu ja huonot sektorit on uudelleenvarattu (kunto alentunut 20%:iin), mutta kokonaispinta on parantunut ja levyä voi yhä käyttää jonkin aikaa (muttei ole suositettavaa tallentaa tärkeää dataa ongelmien vuoksi).

Hard Disc Sentinel img 65 hddsurface4 Pintatesti

Tyypillinen huonokuntoinen (22 %) kiintolevy. Monet kirjoitustestit (varsinkin pinnan uudelleenalustustesti) voivat parantaa tilaa, muttei ole suositettavaa käyttää tämän aseman ensimmäistä puoliskoa (luoden osioita), vain toista puoliskoa).

Pintatesti